Наличен на голям текстов масив! За улеснение в търсенето, натиснете клавиши CTRL+F и напишете търсената фраза.

26
Апр 14

АЗБУЧЕН ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.

Код Наименоване професия и длъжност

7132 2009 Авиобояджия
3154 7001 Авиодиспечер
3522 3025 Авиодиспечер, аеронавигационни съобщения
3154 3002 Авиодиспечер, въздушно обслужване
2144 6048 Авиоинженер
2151 5021 Авиоинженер, електро и приборно оборудване
2151 5022 Авиоинженер, енергетик
2152 5015 Авиоинженер, радиооборудване
2112 6001 Авиометеоролог
3155 3001 Авиомеханик
3155 3002 Авиомоторист
3155 3003 Авиотехник
5412 3008 Автоконтрольор
7231 3008 Автомеханик
7231 2001 Автомонтьор
7213 1001 Автотенекеджия
4214 2006 Агент събиране на вземания
3331 3002 Агент, експедиция на товари
3339 3008 Агент, литературен
3339 3009 Агент, музикални представления
3334 3001 Агент, недвижими имоти
3321 3001 Агент, осигуряване
3339 3024 Агент, патенти
2434 6003 Агент, продажби ИКТ
3323 3002 Агент, снабдяване
3339 3010 Агент, спорт
3355 3001 Агент, справки в полиция
3339 3011 Агент, театрален
3334 3003 Агент, управление на собственост
3331 3003 Агент, чистотата на товарите
3323 3001 Агент-купувач
7211 2022 Агломератчик, металургия
2132 6002 Агроном
2132 6003 Агроном, агроекология
2132 6004 Агроном, агрохимия и почвознание
2132 6005 Агроном, лозарство, градинарство и овощарство
2132 6006 Агроном, полевъдство
2132 6007 Агроном, поливно земеделие и борба с ерозията
2132 6008 Агроном, растителна защита
2132 6009 Агроном, селекция и семепроизводство
2132 6010 Агроном, технически култури
2132 6011 Агроном, тропическо земеделие
2132 6012 Агроном, цветопроизводство
2611 7011 Адвокат
3411 2008 Адвокатски сътрудник
3343 3001 Административен секретар
АЗБУЧЕН ОПРЕДЕЛИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.
1
3341 3005 Административен специалист с контролни функции
3343 3003 Администратор по клинични изпитвания
2521 6002 Администратор, бази данни
2522 6003 Администратор, информационни системи
2522 6005 Администратор, компютърни системи
4211 3016 Администратор, корпоративен център, банка/финансова/платежна институция
2511 6009 Администратор, САП, бизнес анализи
3514 3001 Администратор, уеб сайт
4224 3002 Администратор, хотел
2111 6001 Аеродинамик
2652 6001 Акомпаниатор
7312 2001 Акордьор
2659 0001 Акробат
2655 6001 Актьор
2655 6003 Актьор, мим
2655 6002 Актьор, стажант
2120 6001 Актюер
2222 5001 Акушерка
2222 5003 Акушерка, анестезиология и интензивни грижи
2222 5005 Акушерка, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
2222 5004 Акушерка, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
2222 5006 Акушерка, обществено здравеопазване
2222 5007 Акушерка, операционна и превързочна техника
2222 5002 Акушерка, специализант
2222 5008 Акушерка, със специалност в системата на здравеопазването
7316 2024 Амалгамчик, стъкло
9520 0001 Амбулантен търговец
2413 6002 Анализатор, банка
2421 6009 Анализатор, ефективност на търговската дейност
2133 6002 Анализатор, замърсяване на въздуха
2133 6009 Анализатор, качество на водата
7549 2001 Анализатор, лаборатория
2413 6005 Анализатор, облигации
2431 6001 Анализатор, проучване на пазари
2511 6006 Анализатор, САП
2521 6001 Аналитик, бази данни
2120 6002 Аналитик, изследване на операциите
2523 6001 Аналитик, компютърни мрежи
2523 6002 Аналитик, компютърни комуникации
2519 6006 Аналитик, компютърно осигуряване на качеството
2149 6001 Аналитик, комуникации (без компютърни)
2146 6001 Аналитик, металургични процеси
2149 6002 Аналитик, системи (без компютърни)
5113 3001 Аниматор
4227 0002 Анкетьор
4227 0001 Анкетьор, маркетингови изследвания
2632 6001 Антрополог
8112 2013 Апаратчик на варочен котел
8121 2006 Апаратчик, електролиза
8121 2001 Апаратчик, петрургия
2
8121 2002 Апаратчик, производство на редки метали
8131 2045 Апаратчик, сярна киселина
8121 2003 Апаратчик, хидрометалургия
8131 2001 Апаратчик, химически процеси
8121 2004 Апаратчик, цветна металургия
8121 2005 Апаратчик, черна металургия
1111 7046 Апелативен прокурор/ Военно-апелативен прокурор
7318 1019 Апретурист, влакна/текстил
7535 1001 Апретурист, кожи
7536 1001 Апретурист, обувки
3432 3001 Аранжор, витрини/щандове
7549 2016 Аранжьор, цветя
3422 3001 Арбитър, спортен
7212 2002 Аргончик
7114 2001 Арматурист
7211 2023 Арматурист, леярски форми и сърца
7314 2012 Армировчик, порцеланови и керамични изделия
2659 0002 Артист, въжеиграч
2659 0003 Артист, силови изпълнения
2653 0009 Артист, стриптийз
2659 0004 Артист, трапец
2659 0005 Артист, ученик в цирка
2659 0006 Артист, цирков
4120 3007 Артистичен секретар
2652 8019 Артист-солист, опера/оперета/мюзикъл
2652 8018 Артист-хорист
2632 6002 Археолог
4415 3002 Архивар
2621 6007 Архивист
4110 2003 Архивист (офис)
2636 9001 Архиепископ
2636 5018 Архиерейски наместник
2161 7002 Архитект
2161 7003 Архитект, интериор
2422 7081 Асистент
5329 3001 Асистент на лекар по дентална медицина
2411 6008 Асистент одитор
3521 3041 Асистент продукция, телевизия
2310 7002 Асистент, висше училище
3343 3002 Асистент, кореспонденция
3343 3011 Асистент, офис
4416 2001 Асистент, човешки ресурси
3154 3013 Асистент-координатор на полети
5223 2002 Асистент-продавач
5161 8001 Астролог
2111 6002 Астроном
2111 6003 Астрофизик
7119 2006 Асфалтаджия
7211 2024 Асфалтьор на метални изделия
1112 7042 Аташе
3
1112 7071 Аташе в задгранично представителство
3339 3007 Аукционер, провеждане на търгове
5311 1002 Бавачка
7224 1001 Байцвач, метал
2131 6001 Бактериолог
2131 6004 Бактериолог, почви
2131 6005 Бактериолог, производствен
2131 6003 Бактериолог, риболов
2131 6002 Бактериолог, селско стопанство
7213 1008 Бакърджия
7412 2003 Балансьор, ротори
7311 2001 Балансьор, скали
7224 1002 Балансьор-коректор, абразиви
2653 3007 Балерина/балетист
2653 3005 Балетен репетитор
2653 3006 Балетмайстор
9321 0002 Балировач-пакетировач
5163 1001 Балсаматор-гримьор
7412 2004 Бандажьор, бобини, секции и ротори на електрически машини
4132 3002 Банков служител, въвеждане на данни
4211 3009 Банков служител, главен касиер
4211 3008 Банков служител, касиер/Касиер, банка/Касиер, финансова/платежна институция
4211 5006 Банков служител, касов център/ Служител в касов център, финансова/платежна институция
4211 5007 Банков служител, обслужване на клиенти/ Служител, обслужване на клиенти във финансова/платежна институция
4211 3005 Банков служител, пазител ценности
4211 3017 Банков служител/ Служител, финансова/платежна институция
5132 2001 Барман
8111 2001 Басейнчик, солодобив
7215 2001 Бемберист
9211 0001 Берач, памук
9211 0002 Берач, плодове и зеленчуци
6340 0003 Берач, произвеждащ за собствено потребление
7114 2002 Бетонджия
2622 5006 Библиограф
2622 6007 Библиограф-експерт
2622 5009 Библиограф-информатор
2622 5001 Библиотекар
2622 6002 Библиотекар-експерт
2622 5005 Библиотекар-специалист
7313 2002 Бижутер
2511 6002 Бизнес анализатор, информационни технологии
2421 6007 Бизнес консултант
2511 6005 Бизнес консултант, информационни технологии
3230 0002 Билкар
9214 0001 Билкоберач
6113 1001 Билкопроизводител
2641 6002 Биограф
3230 0003 Биоенерго терапевт
2131 6006 Биолог
2131 6055 Биолог, анатомия, хистология и цитология
4
2131 6044 Биолог, биофизика
2131 6043 Биолог, биохимия
2131 6045 Биолог, вирусология
2131 7029 Биолог, генетик
2131 6016 Биолог, ембриология
2131 6046 Биолог, клинична химия
2131 6047 Биолог, лабораторна имунология
2131 6048 Биолог, лечебни растения и билково дело
2131 6056 Биолог, медицинска биология
2131 6049 Биолог, медицинска зоология
2131 6050 Биолог, микробиология
2131 7028 Биолог, молекулярен
2131 6007 Биолог, морски
2131 6054 Биолог, организация и икономика на фармацевтичното производство
2131 7032 Биолог, паразитология
2131 6008 Биолог, питейна вода
2131 6051 Биолог, радиационна хигиена
2131 6052 Биолог, радиобиология
2131 6053 Биолог, токсикология
2131 6041 Биолог, фармакология
2120 6004 Биометрик
2131 6036 Биофизик
2131 6037 Биохимик
7211 2025 Бисмутчик
8142 1001 Бласьор
7412 2005 Бобиньор, електрически машини
5321 1001 Болногледач
7542 2001 Бомбаджия/ работник по взиряване
7223 2016 Боргвергист
5111 3001 Борден съпроводител
2131 6009 Ботаник
2131 6010 Ботаник, еколог
2131 6011 Ботаник, микролог
2131 6012 Ботаник, почва
2131 6013 Ботаник, таксономист
2131 6014 Ботаник, хистолог
8350 2001 Боцман, палубен
7131 1003 Бояджия, декоратор на сгради
7131 1004 Бояджия, декоратор на стенни пана
7521 1001 Бояджия, изделия от дърво
7535 1002 Бояджия, кожи
7132 1004 Бояджия, корабен
7131 1005 Бояджия, корабни корпуси
7321 2012 Бояджия, печатни плаки за фотогравюри
7132 1002 Бояджия, превозни средства
7132 1003 Бояджия, промишлени изделия
7131 1001 Бояджия, сгради
7132 1001 Бояджия, стоманени конструкции
7131 1002 Бояджия, сценични декори
7542 2005 Браковчик, взривни материали
5
2635 6020 Брачен консултант
7533 1001 Бродировач
3311 3003 Брокер, акции
3334 3002 Брокер, недвижими имоти
3311 3004 Брокер, обмен на чужда валута
3324 3002 Брокер, спедиторски услуги
3324 3001 Брокер, стоки
3311 3001 Брокер, финанси
3311 3002 Брокер, ценни книжа
7322 2020 Бронзировач
9321 0003 Брояч, промишлено производство
5141 2002 Бръснар
4212 1006 Букмейкър
9311 0001 Бункерист
3119 3046 Вагонен инструктор
4321 2001 Вагоноописвач
9329 0029 Вадач, пещи
9510 0001 Ваксаджия
8131 3068 Вакуумимпрегнатор
8131 3069 Вакуумоператор
7313 2003 Валцовчик, скъпоценни метали
9312 0001 Варогасач
7131 1006 Варосвач, баданосвач
8331 2001 Ватман
3151 4014 Вахтен механик
3152 4010 Вахтен помощник-капитан
7318 1020 Вдевач
8312 1005 Везнар
9331 0001 Велосипедист
2250 7003 Ветеринар
2250 7004 Ветеринар, акушер-гинеколог
2250 7005 Ветеринар, ветеринарно-санитарен инспектор
2250 7006 Ветеринар, епидемиолог
2250 7007 Ветеринар, интернист
2250 7008 Ветеринар, паразитолог
2250 7009 Ветеринар, патолог
2250 7010 Ветеринар, фармаколог и токсиколог
2250 7011 Ветеринар, физиолог
2250 7012 Ветеринар, хирург
3240 3001 Ветеринарен ваксинатор
2250 7014 Ветеринарен лекар, лабораторен
3240 3002 Ветеринарен осеменител
3240 3003 Ветеринарен техник (фелдшер)
3521 3037 Видеомонтажист
4411 3008 Видеотекар
2636 9002 Викарий
1112 7059 Висш дипломатически служител
1114 9029 Висш служител на друго регистрирано вероизповедание
1111 9002 Вицепрезидент на Република България
1114 9018 Вицепрезидент, организация на работниците и служителите
6
1114 9014 Вицепрезидент, организация на работодатели
7549 2002 Влагоизмерител
2636 9003 Владика
4323 5005 Влаков диспечер
8344 2001 Водач (оператор), открита платформа с повдигащо устройство
8344 2002 Водач (оператор), платформа - промишлен транспорт
3152 4022 Водач на малък кораб в местно плаване
3152 4023 Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища
3152 4021 Водач на несамоходен кораб
8344 2003 Водач, електрокар
8343 2004 Водач, клетка за асансьор, кабина (мини)
8342 2016 Водач, ледообработваща машина/ машина за утъпкване на сняг
5113 3002 Водач, ловен туризъм
8341 2002 Водач, машини за горско стопанство
8344 2004 Водач, мотокар
8321 2001 Водач, мотоциклет
5113 3003 Водач, парк за забавления
9332 0001 Водач, превозно средство с животинска тяга
8341 2001 Водач, селскостопански машини
8322 3001 Водач, специален автомобил
7541 2003 Водолаз
5329 1002 Водолечител
7126 2001 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)
7126 2002 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
7126 2019 Водопроводчик, аварийна група
7126 2004 Водопроводчик, кораб
7126 2005 Водопроводчик, поддръжка
7126 2003 Водопроводчик, химическата промишленост
7211 2026 Водопроводчик-мазутчик, металургична пещ
0310 1001 Военнослужещ, войник
0110 6001 Военнослужещ, офицер
0210 3001 Военнослужещ, сержант
2652 7008 Вокален педагог
1112 7039 Временно управляващ посолство
3435 3008 Втори асистент, директор на продукция
3521 3026 Втори асистент, оператор
3435 3009 Втори асистент, режисьор
3435 3010 Втори асистент, режисьор по монтажа
3151 3002 Втори механик, кораб
3152 4008 Втори помощник-капитан
1112 7065 Втори секретар в задгранично представителство
2114 6001 Вулканолог
7321 2001 Въвеждащ, печатарска преса
6210 1015 Въглищар, производител на дървени въглища
7318 1021 Въжар
3431 3003 Въздушна фотография
2359 6008 Възпитател
2351 6002 Възпитател методик
8122 2001 Възстановител-металист
7321 2002 Вътрешен коректор
7
2411 6010 Вътрешен одитор
5161 8002 Гадател
8131 2080 Газголдерчик
7211 2027 Газовчик
7212 2003 Газорезчик
8111 2002 Газоспасител
8122 2002 Галванизатор
7211 2028 Галванотехник
7214 2001 Галванотехник, кораб
7211 2029 Галтовчик
3435 2021 Гардеробиер, театрални костюми
2633 6001 Генеалог
1120 7001 Генерален директор
1120 9039 Генерален директор на Българска телеграфна агенция
1112 7072 Генерален директор, администрация
1112 6080 Генерален комисар, МВР
1112 7040 Генерален консул
1114 9026 Генерален секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
1431 3001 Генерален секретар, спортна организация
2131 7030 Генетик, животни
2131 6015 Генетик, растения
2632 6003 Географ
2632 6004 Географ, икономическа география
2632 6005 Географ, политическа география
2632 6006 Географ, физическа география
2165 6001 Геодезист
2114 6002 Геолог
2114 6006 Геолог, инженерна геология
2114 6007 Геолог, микропалеонтолог
2114 6008 Геолог, минен
2114 6003 Геолог, океанография
2114 6004 Геолог, палеонтолог
2114 6009 Геолог, петрологография и вулканология
2114 6005 Геолог, стратиграф
2114 6010 Геолог, търсене и проучване на нефтени и газови находища
2114 6011 Геомагнетист
2114 6012 Геоморфолог
2114 6013 Геофизик
2114 6014 Геофизик, вулканолог
2114 6015 Геофизик, геомагнетист
2114 6016 Геофизик, геоморфолог
2114 6017 Геофизик, ледолог (гласиолог)
2114 6018 Геофизик, океанограф
2114 6019 Геофизик, приложна геофизика
2114 6020 Геофизик, хидролог
8111 2003 Геофизичен оператор
7321 2013 Гилюшьор
7123 2001 Гипсаджия
7123 2003 Гипсаджия, мазач
7123 2002 Гипсаджия, орнаменти
8
1324 7038 Главен авиоинженер, директор дирекция
2621 7002 Главен архивист
2161 7001 Главен архитект
1120 7052 Главен архитект, община/район
1112 7104 Главен архитект, Столична община
2422 7080 Главен асистент
2310 7003 Главен асистент, висше училище
2622 7008 Главен библиограф
2622 7003 Главен библиотекар
2359 6010 Главен възпитател
2422 6016 Главен вътрешен одитор
2422 7028 Главен вътрешен одитор, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
3434 2001 Главен готвач
3352 6002 Главен данъчен инспектор
1219 5014 Главен директор, банка
1112 7043 Главен директор, главна дирекция в администрация
1112 7089 Главен директор, главна дирекция в Столична община
1114 9020 Главен директор, организация на работниците и служителите
2652 7009 Главен диригент
1112 7008 Главен държавен здравен инспектор
2422 6041 Главен експерт
2422 6042 Главен експерт, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
1114 6006 Главен експерт, политическа партия
2422 7069 Главен експерт, Сметна палата
1321 7016 Главен енергетик
2631 7004 Главен икономист
2422 7058 Главен инженер
1322 7004 Главен инженер, добивна промишленост
2422 6008 Главен инженер, община/район
1213 6051 Главен инженер, предприятие
1321 7003 Главен инженер, преработваща промишленост
2422 7009 Главен инженер, Столична община
1323 6003 Главен инженер, строителство
2422 6043 Главен инспектор
2422 7002 Главен инспектор, администрация
4212 3001 Главен инспектор, игра в казино
5162 1002 Главен камериер/камериерка, хотел
2631 5030 Главен касиер
4211 3010 Главен касиер, банка/финансова/платежна институция
1213 7002 Главен касиер, Българска народна банка
1112 5079 Главен комисар, пожарна безопасност и спасяване
1223 7010 Главен конструктор
1321 5019 Главен корабостроител
1311 6006 Главен лесничей
2422 7001 Главен методолог, НОИ
1321 5023 Главен метролог
1321 7017 Главен механик
3151 3001 Главен механик на кораб/катер/влекач
3351 3006 Главен митнически специалист
1114 9032 Главен мюфтия
9
1223 7005 Главен научен секретар
2422 6018 Главен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
1213 7038 Главен одитор, Българска народна банка
2422 7023 Главен одитор, Сметна палата
2654 7016 Главен оператор
3153 7001 Главен пилот
1324 6036 Главен пилот, директор дирекция
5411 5001 Главен пожарникар
2654 6013 Главен програмен селекционер
1111 7025 Главен прокурор
2422 6044 Главен публичен изпълнител
1112 6090 Главен ревизор по безопасността на транспорта
3119 3062 Главен ревизор, безопасност на движението в метрополитен
2642 7001 Главен редактор
1330 5017 Главен редактор, радио/телевизия
2654 7009 Главен режисьор
1342 6018 Главен рехабилитатор
1114 6044 Главен секретар на СВ. Синод
1112 7026 Главен секретар, администрация
1112 7102 Главен секретар, администрация на МС
1112 7002 Главен секретар, администрация на Народно събрание
1112 7001 Главен секретар, администрация на Президента
1431 7002 Главен секретар, Народен театър
1114 6015 Главен секретар, организация
1112 7027 Главен секретар, Сметна палата
1431 7003 Главен секретар, спортна организация
5131 2001 Главен сервитьор
3434 2002 Главен сладкар
3359 3026 Главен специалист
3321 3004 Главен специалист, застрахователна дейност
3352 4007 Главен специалист, Сметна палата
5111 3002 Главен стюард/стюардеса
2411 6002 Главен счетоводител
1213 7003 Главен счетоводител, Българска народна банка
2422 7013 Главен счетоводител, бюджетен
2422 7014 Главен счетоводител, държавен служител
2422 6012 Главен счетоводител, община/район
3522 3024 Главен телеграфист на кораб, радио
4110 3004 Главен технически сътрудник
1321 7015 Главен технолог, преработваща промишленост
1321 7013 Главен технолог, ядрен енергиен блок
1321 7014 Главен технолог, ядрена централа
3422 7011 Главен треньор
2621 7003 Главен уредник, галерия за изкуства
2621 7001 Главен уредник, музей
2352 7008 Главен учител на деца с езиково-говорни нарушения
2352 7020 Главен учител на деца с нарушено зрение
2352 7012 Главен учител на деца с умствена изостаналост
2330 7012 Главен учител спортна подготовка
2342 7004 Главен учител, детска градина
10
2355 7006 Главен учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2356 7005 Главен учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 7012 Главен учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2359 7018 Главен учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета
2342 7008 Главен учител, музика в детска градина
2354 7006 Главен учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
2341 7004 Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
2330 7011 Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
2330 7010 Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
2342 7012 Главен учител, подготвителна група
2320 7004 Главен учител, практическо обучение
2359 7024 Главен учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
2352 7004 Главен учител, ресурсен
2359 7030 Главен учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
2352 7016 Главен учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
2359 7036 Главен учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 7018 Главен учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 7024 Главен учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2320 7008 Главен учител, теоретично обучение
2359 7042 Главен учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета
2341 7008 Главен учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
2353 7006 Главен учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета
1112 7045 Главен финансов директор, Българска народна банка
2422 7074 Главен финансов инспектор
3352 6003 Главен финансов ревизор
2652 7010 Главен хормайстор
2654 7015 Главен художествен ръководител, театрален
2651 7004 Главен художник
2611 7022 Главен Юрисконсулт
2422 7032 Главен юрисконсулт, държавен служител
1213 7001 Главен юрист, Българска народна банка
1112 5094 Главен, старши и правителствен процесуален агент
1342 6016 Главна акушерка
1342 6012 Главна медицинска сестра
1120 7026 Главно надзорно лице
7318 1022 Гладач
9121 0001 Гладач, преса (ръчно)
9121 0002 Гладач, ютия
7512 2001 Глазировач
7316 2006 Глазировач, ел.порцеланови изделия
7316 2007 Глазировач, електронни елементи
7316 2008 Глазировач, керамични изделия
7316 2009 Глазировач, метални елементи
7316 2010 Глазировач, стъкло
7512 2002 Гланцировач
5164 1001 Гледач, дресирани животни
6123 1005 Гледач, копринени буби (бубар)
5164 1002 Гледач, лабораторни животни
6129 1004 Гледач, работен добитък
5164 1009 Гледач,служебни животни
11
7541 1001 Гмуркач
7541 2002 Гмуркач, изваждане на потънали съдове
1112 5095 Говорител на МВнР
1111 6015 Говорител на Министър-председателя
2656 6001 Говорител, новини
2656 6002 Говорител, радио
2656 6003 Говорител, телевизия
3359 3023 Горски инспектор
6210 1008 Горски пазач
6210 1003 Горски работник
6210 1018 Горски работник, дървесна дестилация (традиционна техника)
6210 1004 Горски работник, сезонен
5414 3011 Горски стражар
1412 3010 Гостилничар
2310 6008 Гост-преподавател, висше училище
5120 2001 Готвач
9411 0001 Готвач, заведение за бързо хранене
7316 2011 Гравьор
7313 2004 Гравьор, бижутерия
7222 3013 Гравьор, метал
2651 6001 Гравьор, офортист
7316 2001 Гравьор, стъкло
7321 2014 Гравьор-печатар
6113 1002 Градинар
6113 1003 Градинар, сезонен
1111 7048 Градски прокурор
7311 2002 Градуировач, точни инструменти
3351 3001 Граничен ветеринарен инспектор
5412 4010 Граничен контрольор
7215 2002 Гранульор
2166 3008 Графичен дизайнер
2643 6001 Графолог
7231 2002 Гресировач
5142 2001 Гримьор
5163 1002 Гробар
7132 1005 Грундировач
7521 1002 Грундировач-байцвач на дърво
7314 2001 Грънчар
5311 1003 Гувернантка
6113 1004 Гъбар
3355 3010 Дактилоскопист
3352 5004 Данъчен инспектор
2412 6009 Данъчен консултант
3151 3008 Девиатор
7515 1001 Дегустатор и окачествител на храни и напитки
7544 6001 Дезинсектор
5329 1003 Дезинфектатор
7544 6002 Дезинфектор
9329 0033 Дезинфектор в железопътен транспорт
1345 9008 Декан
12
3432 3003 Декоратор, витрини
7316 2012 Декоратор, грънчарски/керамични изделия
3433 3001 Декоратор, изложби/музеи и галерии
3432 3004 Декоратор, интериор
7316 2013 Декоратор, ретушьор на керамични изделия
7316 2014 Декоратор, ретушьор на стъклени изделия
3432 3002 Декоратор, сценичен
4415 2003 Деловодител
2120 6005 Демограф
5242 1001 Демонстратор
8311 2001 Депомайстор
7544 6003 Дератизатор
8160 2050 Дестилатор
5311 1001 Детегледачка
8189 2024 Дефектоскопист
3112 3013 Дефектоскопист по железния път и съоръженията
7549 2011 Дефектоскопист, лаборатория
2652 8020 Джазов певец
3112 3018 Диагностик, В и К мрежи
7231 3009 Диагностик, моторно превозно средство
6129 1005 Дивечовъд
2265 3001 Диетолог
2144 6010 Дизайнер на автомобили
2144 6011 Дизайнер на самолети
2163 6004 Дизайнер, бижута
2163 6001 Дизайнер, моден
2166 3009 Дизайнер, печатни издания
2149 6003 Дизайнер, системи (без компютърни)
2512 6002 Дизайнер, софтуер
2163 6003 Дизайнер, сценични костюми
7323 2001 Диктовач-коригировач, Брайлова азбука
3311 3006 Дилър, банка
3311 3007 Дилър, борса
3324 3003 Дилър, стокови фючърси
3311 3005 Дилър, ценни книжа
7412 2006 Динамомеханик
3359 6001 Дипломатически куриер
1112 7067 Дипломатически служител - I степен
1112 7068 Дипломатически служител - II степен
1112 7069 Дипломатически служител - III степен
1112 7070 Дипломатически служител - IV степен
2411 6001 Дипломиран експерт счетоводител
1120 6048 Директор
1219 6022 Директор дирекция
1219 7001 Директор дирекция, административни дейности
1213 7008 Директор дирекция, администрация
1213 5048 Директор дирекция, администрация на МС
1112 7003 Директор дирекция, администрация на Народно събрание
1213 7007 Директор дирекция, администрация на Президента
1219 5015 Директор дирекция, банка
13
1213 6012 Директор дирекция, община
1213 7014 Директор дирекция, политики и стратегическо планиране
1321 6027 Директор дирекция, преработваща промишленост
1213 7009 Директор дирекция, Сметна палата
1211 6008 Директор за връзки с инвеститорите
1349 6018 Директор на детска кухня
1439 6010 Директор на дирекция "Обработка на тиражите"
1213 7013 Директор на дирекция в Столична община
1112 6081 Директор на дирекция, полиция
1330 5018 Директор на дирекция, радио/телевизия
1349 7019 Директор на комплекс за детско хранене
1431 7004 Директор на културна организация/културен институт
1431 6024 Директор на районна дирекция "Български спортен тотализатор"
1345 6016 Директор на център за продължаващо обучение
1213 7011 Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията
1342 9001 Директор НЕЛК
2654 7002 Директор продукция (кино)
2654 7003 Директор продукция (театър)
2654 6001 Директор продукция (телевизия)
1120 7050 Директор регионално поделение
1112 7028 Директор териториална дирекция, агенция
1112 7052 Директор териториално поделение
1346 6014 Директор финансов център, банка/финансова/платежна институция
1120 7010 Директор, банка
1346 7001 Директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция
1349 7001 Директор, библиотека
1120 6007 Директор, вестник
1345 7006 Директор, департамент
1345 6004 Директор, детска градина
1341 5002 Директор, детска ясла
1349 7013 Директор, дирекция "Правна"
1324 5002 Директор, закупуване
1342 7002 Директор, здравно заведение
1223 7003 Директор, институт
1330 6001 Директор, информационни системи
1330 5022 Директор, информационни системи и системи за управление
1431 3006 Директор, кино
1345 9005 Директор, колеж
1349 7002 Директор, музей/галерия
1111 7027 Директор, Национална следствена служба
1213 7010 Директор, областна администрация
1322 7009 Директор, обогатителен комплекс
1120 7044 Директор, обособено звено аеронавигационното в обслужване
1345 6001 Директор, обслужващо звено в системата на народната просвета
2611 7010 Директор, Окръжна следствена служба
1114 7023 Директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
1120 6005 Директор, организация
1114 9021 Директор, организация на работниците и служителите
1120 6006 Директор, предприятие
1321 5020 Директор, производство
14
1345 6015 Директор, професионален колеж
1120 6008 Директор, радио
1330 5019 Директор, радио/телевизионна програма
1112 7097 Директор, Районна здравноосигурителна каса
1112 7031 Директор, регионална митническа дирекция
1322 7010 Директор, рудодобивен комплекс
1344 7001 Директор, социални услуги в общността
1344 7002 Директор, специализирана институция
1431 7005 Директор, театър
1120 6009 Директор, телевизия
1112 7048 Директор, териториално поделение, НОИ
1112 7035 Директор, териториално статистическо бюро
1345 6002 Директор, училище
1345 6003 Директор, център за професионално обучение
1330 6002 Директор/ Мениджър, информационни технологии
1212 6002 Директор/Мениджър човешки ресурси
1342 7003 Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение
2652 7011 Диригент
2656 3004 Дисководещ
3132 3001 Диспечер, водоразпределителна мрежа
3122 3008 Диспечер, газопреносна/газоразпределителна мрежа
3131 3003 Диспечер, електроразпределение
3131 3002 Диспечер, електроцентрала
3151 4011 Диспечер, корабоплаване
3134 3011 Диспечер, нефтопроводи
3154 5008 Диспечер, полети
3131 3004 Диспечер, топлопренос
4323 2007 Диспечер, транспортни средства
3322 3006 Дистрибутор
2422 5092 Длъжностно лице по безопасност и здраве
7115 2001 Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий
8111 2004 Дозиметрист
7549 2012 Дозиметрист, лаборатория
7211 2030 Дозировач
7314 2002 Дозировчик, абразиви
9333 0001 Докер
2622 6010 Документалист
4321 3022 Домакин
5151 1005 Домакин (пазач), къмпинг
5151 1006 Домакин (пазач), спални помещения в общежития, пансиони и др.
5413 3001 Домакин, затворническо общежитие
5169 3001 Домакин, клуб
5153 0001 Домакин, сграда
4321 3023 Домакин, склад
5169 1004 Домакин, стол
5153 0002 Домакин-чистач, сграда
3412 3016 Домашен майстор
5322 1001 Домашен санитар
9111 0001 Домашен чистач
5152 1002 Домашна помощница
15
5153 0003 Домоуправител
8131 2084 Дообработчик, плочи за акумулатори
7113 2001 Дооформител, камъни и плочи
7224 1003 Дооформител, метал
7321 2015 Дооформител, печатни плаки за фотогравюри
2422 7082 Доцент
2310 7004 Доцент, висше училище
2641 6003 Драматург
5164 1003 Дресьор (водач), кучета
5164 1004 Дресьор, обяздвач на коне
2659 0007 Дресьор, цирк
7211 1061 Дробоструйчик
7315 2011 Духач, стъкло
6210 1005 Дървар
7115 2002 Дърводелец
7115 2004 Дърводелец, дървени конструкции
7115 2007 Дърводелец, корабен
7115 2008 Дърводелец, лодкостроител
7522 1002 Дърводелец, мебелист
7115 2003 Дърводелец, мина
7115 2005 Дърводелец, мостови конструкции
7115 2006 Дърводелец, поддръжка
7115 2009 Дърводелец, строителен
7522 1001 Дърворезбар
2422 7022 Държавен вътрешен одитор
2422 7059 Държавен експерт
2422 7060 Държавен инспектор
2422 7027 Държавен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
2422 7061 Държавен публичен изпълнител
1112 7005 Държавен съветник, Народно събрание/Президентство
2612 7008 Държавен съдебен изпълнител
1112 7029 Държавен съкровищник, Министерство на финансите
2422 7073 Държавен финансов инспектор
2636 5019 Дякон
3413 0001 Евангелист
2659 0008 Еквилибрист
2133 6001 Еколог
5113 3005 Екскурзовод
5113 6006 Екскурзовод, музей/художествена галерия
4412 3001 Експедитор, поща
7323 2002 Експедитор, работник по обработка на книжни блокове
4321 2002 Експедитор, стоки и товари
7233 2001 Експериментатор, модели-корабни и плавателни съдове
2422 6056 Експерт
2421 5026 Експерт доставки, преработваща промишленост
3411 7010 Експерт - юрист, организация на работниците и служителите
2149 5038 Експерт авиационна безопасност
2619 5011 Експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет
2652 6007 Експерт концертна дейност
2422 6093 Експерт към политическия кабинет на заместник министър-председател
16
2422 6094 Експерт към политическия кабинет на министър-председателя
2421 5024 Експерт лизинг
2144 6047 Експерт по корабоплаване
2112 6002 Експерт, авиометеорологично обслужване
2522 6008 Експерт, администриране на системи
2149 5037 Експерт, аеронавигационно информационно обслужване
2511 6003 Експерт, анализ и дизайн
2412 5008 Експерт, банка/финансова/платежна институция
2421 6002 Експерт, бизнес развитие
2413 6004 Експерт, връзки с инвеститорите
2432 6001 Експерт, връзки с обществеността
2431 6005 Експерт, външна търговия
2422 6006 Експерт, европейска интеграция
2412 6006 Експерт, застраховане
2635 6001 Експерт, здравно осигуряване
2263 6005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа
2529 6003 Експерт, извличане на данни
2622 6011 Експерт, икономическа информация
2412 6004 Експерт, имуществено планиране
2412 6002 Експерт, инвеститорски контрол
2423 6001 Експерт, индустриални отношения
2421 6004 Експерт, инженеринг
2529 6002 Експерт, информационно осигуряване
2422 6050 Експерт, кабинета на министър
2421 6003 Експерт, капитално строителство
2144 6024 Експерт, климатични и механични системи
2153 6014 Експерт, комуникации
2133 6003 Експерт, консервация на околната среда
2421 6005 Експерт, логистика
2431 6002 Експерт, маркетинг
2422 6005 Експерт, международно сътрудничество
2152 6013 Експерт, метеорологично осигуряване
2152 5016 Експерт, метрологично осигуряване
2152 6012 Експерт, навигация и метеорологична техника
2423 6002 Експерт, нормиране на труда
2424 6001 Експерт, обучение и квалификация
2421 5022 Експерт, обществени поръчки
2423 6003 Експерт, организация на труда
3412 3018 Експерт от опит, социално включване
2423 6004 Експерт, подбор на персонала
2431 6004 Експерт, политика на цените
1114 6007 Експерт, политическа партия
2166 6003 Експерт, предпечатна подготовка
2422 6004 Експерт, програми и проекти
2421 5028 Експерт, продажби
2512 6001 Експерт, проектиране и програмиране
2513 6001 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи
2423 6005 Експерт, професионално/кариерно ориентиране
2431 6003 Експерт, реклама
2529 6001 Експерт, сигурност на информационни и комуникационни технологии
17
2521 6003 Експерт, системен софтуер за бази данни
2152 6011 Експерт, системи въздушно обслужване
2519 6001 Експерт, системно осигуряване
2422 7071 Експерт, Сметна палата
2422 6003 Експерт, социално осигуряване
2421 6001 Експерт, стопанска дейност
2422 6084 Експерт, стопанско управление
2153 6013 Експерт, телекомуникации и мрежи за данни
2622 6012 Експерт, техническа информация
2519 6002 Експерт, технологично поддържане
2423 5011 Експерт, труд и работна заплата
2423 6006 Експерт, трудова заетост
2423 6007 Експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране
2421 6006 Експерт, търговия
2149 6036 Експерт, управление на въздушното движение
2421 5021 Експерт, управление на собствеността
2423 6008 Експерт, управление на човешките ресурси
2422 7077 Експерт, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
2413 6003 Експерт, финансови и стопански анализи
2412 6005 Експерт, финансово планиране
2412 6001 Експерт, хеджиране
7514 2001 Екстрактьор
7215 2003 Екструдерист
8122 2003 Електровакуумист
7211 2031 Електродчик
8122 2004 Електроерозист
7212 2004 Електрозаварчик
8122 2005 Електролизьор, апаратчик на метални прахове
8122 2006 Електролитчик
7412 2007 Електромеханик
3151 3005 Електромеханик, кораб
7412 2008 Електромеханошлосер
7412 2009 Електромонтьор
7421 2001 Електромонтьор, електронна апаратура
7413 2001 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи
7422 2013 Електромонтьор, мачтови радиотелевизионни антени
7413 2003 Електромонтьор, подстанции
7413 2002 Електромонтьор, полагане и сваряване подземни кабели
7413 2004 Електромонтьор, трафопостове и възлови станции
7421 2002 Електрончик
7211 1020 Електропещар
7411 2001 Електротехник, мина
7411 2002 Електротехник, неоново осветление
3151 3010 Електротехник, плаващо техническо средство
7411 2004 Електротехник, поддръжка на сгради
7411 2003 Електротехник, промишлено предприятие
7411 2005 Електротехник, строителен
7411 2006 Електротехник, сценичен и студиен
7321 2007 Електротипер
8122 2007 Електрофорезчик
18
7412 2010 Електрошлосер
7313 2005 Емайлировач, бижутерия
3131 3031 Енергетик
3413 0002 Енорийски работник
2636 9005 Енорийски свещеник
2131 6017 Ентомолог
2636 5020 Епархийски духовен надзорник
2250 7013 Епизоотолог
2636 9004 Епископ
1114 9033 Епископ на Католическата църква в България
2263 6006 Ергоном
2269 6002 Ерготерапевт
2641 6004 Есеист
2652 8021 Естраден певец
9321 0004 Етикетировач (ръчно)
2643 6002 Етимолог
2632 6007 Етнолог
7321 2016 Ецер
4321 2003 Железопътен посредник
6121 1008 Животновъд
3421 3001 Жокей
2659 0009 Жонгльор
2642 6009 Журналист
9211 0003 Жътвар
7212 1001 Заварчик
7212 2005 Заварчик, затворени съдове
4415 3001 Завеждащ архивохранилище (книгохранилище)
5163 1003 Завеждащ бюро, обредни услуги
2642 7006 Завеждащ кореспондентски пункт
4321 2004 Завеждащ морска регистрация
1223 3012 Завеждащ научна лаборатория
1111 7050 Завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура
2611 7008 Завеждащ отдел, Върховна административна прокуратура
2611 7007 Завеждащ отдел, Върховна касационна прокуратура
4419 3006 Завеждащ регистратура за класифицирана информация
4110 3010 Завеждащ регистратура за криптографски средства и материали
4110 3009 Завеждащ регистратура за некласифицирана информация
2642 7003 Завеждащ редакция
3119 3001 Завеждащ учебна работилница
2621 6008 Завеждащ филиал, музей
4110 2001 Завеждащ, административна служба
3411 2007 Завеждащ, нотариална служба
4419 3008 Завеждащ, секретна картотека
4110 2002 Завеждащ, техническа служба
7318 1023 Завивач, влакна/текстил
8131 2002 Заготвител, активна маса (химически процеси)
9214 0002 Заготвител, билки
8141 2001 Заготовчик, изолационни платове
7315 2012 Закалител, стъкло
6210 1006 Залесител
19
7211 2032 Заливач, форми
8111 2005 Замервач,отчетник
1112 6091 Заместник – главен ревизор по безопасността на транспорта
1112 7051 Заместник главен директор, главна дирекция в администрация
2411 6003 Заместник главен счетоводител
1345 9007 Заместник директор, колеж
1120 7042 Заместник ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
1120 7012 Заместник-генерален директор
1112 7030 Заместник-главен инспектор, Министерство на отбраната
1111 7026 Заместник-главен прокурор
2642 7002 Заместник-главен редактор
1345 7009 Заместник-декан
1213 7017 Заместник-директор на дирекция, администрация
1112 7050 Заместник-директор териториална дирекция
1120 7011 Заместник-директор, банка
1346 7002 Заместник-директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция
1349 7007 Заместник-директор, библиотека
1223 7004 Заместник-директор, институт
1431 7007 Заместник-директор, институт/организация за културни дейности
3121 5001 Заместник-директор, мина
1349 7008 Заместник-директор, музей/галерия
1111 7028 Заместник-директор, Национална следствена служба
1120 6013 Заместник-директор, организация
1120 6014 Заместник-директор, предприятие
1112 7098 Заместник-директор, Районна здравноосигурителна каса
1112 7032 Заместник-директор, регионална митническа дирекция
1431 7011 Заместник-директор, театър
1120 7017 Заместник-изпълнителен директор
1112 7024 Заместник-изпълнителен директор, агенция
1111 4017 Заместник-кмет, община
1111 4023 Заместник-кмет, район
1111 7013 Заместник-министър
1111 9011 Заместник-министър-председател
1324 5022 Заместник-началник, железопътна гара
1349 7005 Заместник-началник, затвор, режимна и надзорна охранителна дейност
1112 7034 Заместник-началник, митница
1112 6087 Заместник-началник, общинска служба по земеделие
1349 7006 Заместник-началник, поправителен дом, режимна и надзорна охранителна дейност
1112 7010 Заместник-областен управител
1111 7051 Заместник-окръжен прокурор/ Заместник военно-окръжен прокурор/ Заместник-градски прокурор
1111 9009 Заместник-омбудсман
1111 9006 Заместник-председател на комисия, Народно събрание
1111 9004 Заместник-председател на Народно събрание
1120 9028 Заместник-председател управителен съвет, Централен кооперативен съюз
1111 7040 Заместник-председател, апелативен съд
1223 7002 Заместник-председател, Българска академия на науките
1111 7039 Заместник-председател, Върховен административен съд
1111 7038 Заместник-председател, Върховен касационен съд
1111 7041 Заместник-председател, градски съд
1431 7010 Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт
20
1112 7093 Заместник-председател, държавна агенция
1112 7020 Заместник-председател, държавна комисия
1120 9029 Заместник-председател, кооперативен съюз
1120 9030 Заместник-председател, кооперация
1112 7014 Заместник-председател, Национален статистически институт
1114 7036 Заместник-председател, обществена организация
1111 9020 Заместник-председател, общински съвет
1111 7042 Заместник-председател, окръжен съд
1114 9025 Заместник-председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
1114 9017 Заместник-председател, организация на работниците и служителите
1114 9013 Заместник-председател, организация на работодатели
1111 7043 Заместник-председател, районен съд
1112 5100 Заместник-председател, Селскостопанска академия
1112 9103 Заместник-председател, Сметна палата
1431 7008 Заместник-председател, спортен клуб
1431 7009 Заместник-председател, спортна организация
1120 7016 Заместник-председател, управителен съвет/съвет на директорите, търговско дружество
1120 9037 Заместник-ректор, висше училище
1120 7015 Заместник-ръководител, кооперативно предприятие
1321 6006 Заместник-ръководител, обособено производство
1120 7027 Заместник-управител
7214 2002 Занитвач
7212 2006 Запойчик
8152 2006 Зареждач
9329 0010 Зареждач, материали и полуфабрикати
9329 0009 Зареждач, промишлено производство (ръчно)
3321 3002 Застрахователен агент
3321 3003 Застрахователен брокер
7223 2017 Затиловчик
8131 2081 Захранвач
7211 1021 Зачиствач на люкове и врати
3521 5006 Звуков дизайнер
2149 6004 Звукоинженер
3521 3009 Звукооператор, смесител на звукове
2654 5028 Звукорежисьор
3521 3010 Звукотехник
5329 1009 Здравен асистент
3253 3001 Здравен медиатор
6111 1011 Зеленчукопроизводител
3142 3011 Земеделски демонстратор
9312 0002 Земекопач
2165 6002 Земемер
2165 6003 Земеустроител
7112 2001 Зидар
7112 2007 Зидар при горещ ремонт на металургични пещи и съоръжения
7112 2002 Зидар, комини
7112 2006 Зидар, облицовка на пещи
7112 2004 Зидар, пещи
7112 2005 Зидар, сгради (конструкции)
7112 2008 Зидаромазач
21
7313 2006 Златар
2132 6013 Зооинженер (зоотехник)
2131 6018 Зоолог
3214 5001 Зъботехник
1114 4037 Игумен на ставропигиален манастир
7214 2003 Извивач, метални плаки
6210 1007 Извозвач, дървен материал
8131 2003 Изготвител, бои/лакове/багрила/ флюсове и лустра
8141 2002 Изготвител, болкит
7534 1001 Изготвител, даражни гарнитури
7421 2003 Изготвител, корабна електроника
7126 2006 Изготвител, корабни тръбни инсталации
7322 2013 Изготвител, модели/шаблони за отпечатване чрез копринен екран
7126 2007 Изготвител, монтажник на корабни вентилационни системи и обшивки
7534 1002 Изготвител, тапицерска вложка
7215 2004 Изготвител, телени изделия
1349 6009 Издател
4419 2003 Издирвач на адреси
5249 1006 Изкупвач, селскостопанска продукция
3323 3003 Изкупчик (търговия на дребно)
3323 3004 Изкупчик (търговия на едро)
2651 7005 Изкуствовед
7224 1004 Излъсквач, метал
7549 2003 Измервач, феритни и магнитни изделия
4321 2005 Измерител, горивни и строителни материали
7231 3014 Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества
7231 2007 Изпитател на бойни припаси и специални пиротехнически средства
7542 2006 Изпитател на взривни материали
8131 2082 Изпитател, акумулатори
7543 2001 Изпитател, дрехи
7321 2017 Изпитател, изпробвач на фотогравюри
7231 3010 Изпитател, моторни превозни средства
7543 2002 Изпитател, тъкани
7233 2002 Изпитател, хидравлично налягане
4419 3009 Изпълнител
7531 2004 Изпълнител, модели
7533 1002 Изпълнител, ръчна бродерия
1120 7002 Изпълнителен директор
1112 7023 Изпълнителен директор, агенция
1114 9019 Изпълнителен директор, оранизация на работниците и служителите
1114 7022 Изпълнителен директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации
1120 6003 Изпълнителен директор/директор, лечебно заведение за болнична помощ
1330 6025 Изпълнителен продуцент
3359 6002 Изпълнителен секретар, консулска служба
1114 5038 Изпълнителен секретар, организация на работниците и служителите
3343 3009 Изпълнителен секретар, офис
2422 5089 Изследовател
2133 6007 Изследовател, екология
7211 2033 Изтегляч, метал
7211 2034 Изтърсвач, форми и отливки
22
8142 1002 Изцепвач, дунапрен
7549 2004 Изчислител, грешки и отчетник
5151 2001 Иконом
5152 1003 Иконом, домакинство
2631 6029 Икономист
2631 6005 Икономист, банково дело
2631 6006 Икономист, външна търговия
2631 6007 Икономист, данъчно облагане
2631 6008 Икономист, доходи и жизнен стандарт
2631 6009 Икономист, иконометрия
2631 6010 Икономист, индустриални отношения
2631 6011 Икономист, индустрия
2631 6028 Икономист, обществени поръчки
2631 6012 Икономист, организация и управление
2631 6013 Икономист, организация на производството
2631 6014 Икономист, организация на труда
2631 6026 Икономист, плановик
2631 6027 Икономист, себестойчик
2631 6015 Икономист, селско стопанство
2631 6016 Икономист, социални грижи и подпомагане
2631 6017 Икономист, социално застраховане
2631 6018 Икономист, социално осигуряване
2631 6019 Икономист, транспорт
2631 6020 Икономист, труд
2631 6021 Икономист, туризъм
2631 6022 Икономист, търговия
2631 6023 Икономист, управление на персонала
2631 6024 Икономист, финанси
2631 6025 Икономист, цени
2631 6002 Икономически анализатор
1213 7015 Икономически директор
2631 6001 Икономически съветник
2659 0010 Илюзионист
2166 3007 Илюстратор
2636 9006 Имам
2659 0011 Имитатор
8141 2003 Импрегнатор
2654 8006 Импресарио
2413 6007 Инвестиционен анализатор
2412 6003 Инвестиционен консултант
2149 6039 Инеженер, клиентска поддръжка
2149 6015 Инженер (инструктор) по специално въоръжение и техника
2149 6017 Инженер вибродиагностика
2149 6016 Инженер дефектоскопист
2151 6018 Инженер осигурителна техника
2144 6043 Инженер по авиационно материално техническо снабдяване
2144 6041 Инженер поддръжка
2151 6001 Инженер, автоматизация
2144 6014 Инженер, автоматизация на производството
2153 6012 Инженер, АРС на подвижен състав, метрополитен
23
2144 6020 Инженер, водни турбини
2142 6002 Инженер, водоснабдяване и канализация
2144 6015 Инженер, газови турбини
2144 6040 Инженер, газопреносна/газоразпределителна мрежа
2151 6005 Инженер, генериране на електроенергия (алтернативни източници)
2151 6003 Инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)
2149 6035 Инженер, генериране на електроенергия (водно електрическа централа)
2151 6004 Инженер, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)
2131 7031 Инженер, генетик
2144 6016 Инженер, двигатели с вътрешно горене (без дизелови)
2149 6018 Инженер, дефектоскопист по съдове с повишена опасност
2144 6017 Инженер, дизелови двигатели
2143 6002 Инженер, екология
2151 6006 Инженер, електрически илюминации и ефекти
2151 6007 Инженер, електрически контактни мрежи
2151 6017 Инженер, електрически контрол
2151 6008 Инженер, електрически машини и апарати
2151 6009 Инженер, електрически подсистеми
2151 6019 Инженер, електробезопасност
2151 6010 Инженер, електромеханично оборудване
2152 6004 Инженер, електроник
2152 6005 Инженер, електроник (компютърен дизайн)
2152 6003 Инженер, електроник (полупроводникова техника)
2152 6006 Инженер, електронни инструменти и прибори
2152 6002 Инженер, електронно-технически архив
2151 6011 Инженер, електрообзавеждане
2151 6002 Инженер, енергетик
2151 6012 Инженер, енергиен диспечер
2144 6045 Инженер, железопътен транспорт
2142 6003 Инженер, железопътно строителство
2149 6010 Инженер, изследване на труда
2142 6004 Инженер, инвеститорски контрол
2144 6021 Инженер, индустриални машини и системи
2144 6022 Инженер, инструментална екипировка
2142 6005 Инженер, иригации
2149 6040 Инженер, качество
2144 6023 Инженер, климатични инсталации
2144 6042 Инженер, конструктор
2142 6006 Инженер, конструктор в строителството
2143 6001 Инженер, контрол по замърсяване на въздуха
2152 6007 Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика
2144 6018 Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура
2141 7006 Инженер, координатор по заваряване
2144 6025 Инженер, корабни двигатели
2144 6026 Инженер, корабни машини и механизми
2144 6027 Инженер, корабостроене и кораборемонт
2152 6008 Инженер, космическа техника и апаратура
2144 6012 Инженер, криогеник
2144 6028 Инженер, локомотивни двигатели
2146 6002 Инженер, маркшайдер
24
2149 6032 Инженер, машини и апарати за производство на ядрена енергия
2149 6029 Инженер, медицинска радиологична физика
2149 6030 Инженер, медицинска санитарна физика
2146 6003 Инженер, металург
2146 6004 Инженер, металург (добив на цветни и редки метали)
2146 6005 Инженер, металург (добив на черни метали)
2146 6006 Инженер, металург (радиоактивни материали)
2146 6007 Инженер, металург (технология на леенето)
2144 6013 Инженер, механик
2144 6044 Инженер, механобезопасност и технически надзор
2146 6008 Инженер, минен
2146 6010 Инженер, минен (добив на въглища)
2146 6011 Инженер, минен (добив на метални руди)
2146 6012 Инженер, минен (технология на минното производство)
2146 6009 Инженер, минен диспечер
2146 6018 Инженер, минен проектант
2146 6013 Инженер, минна електромеханика
2144 6029 Инженер, минни машини
2146 6014 Инженер, минно строителство
2142 6007 Инженер, мостово строителство
2146 6015 Инженер, обогатяване и брикетиране на въглища
2146 6016 Инженер, обогатяване на полезни изкопаеми
2145 6004 Инженер, обработка на светлочувствителни материали
2149 6034 Инженер, оптика
2151 6013 Инженер, осветителна техника
2144 6030 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи
2149 6011 Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други
2145 6005 Инженер, очистване на вода
2144 6031 Инженер, парни и водогрейни котли
2144 6032 Инженер, парни турбини
2149 6012 Инженер, патентен
2144 6050 Инженер, поддръжка асансьорна техника
2151 6014 Инженер, пренос на електроенергия
2143 6003 Инженер, пречистване на води
2142 6008 Инженер, пристанищно строителство
2142 6022 Инженер, проектант
2141 6002 Инженер, производствена ефективност
2141 6003 Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие
2141 6001 Инженер, производство
2142 6010 Инженер, пътно строителство
2153 6002 Инженер, радиотелеграфист
2151 6015 Инженер, разпределение на електроенергия
2146 6017 Инженер, разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ
2151 6016 Инженер, релейна защита
2152 6014 Инженер, роботика
2144 6033 Инженер, руднична вентилация и аеродинамика
2153 6011 Инженер, ръководител екип/радио и телевизия
2144 6034 Инженер, самолетни двигатели
2152 6009 Инженер, самолетно оборудване
2152 6010 Инженер, самолетоводещи съоръжения
25
2144 6019 Инженер, самолетостроене
2149 6031 Инженер, санитарно инженерство
2142 6011 Инженер, санитарно строителство
2142 6023 Инженер сграден фонд
2144 6035 Инженер, селскостопанско машиностроене
2149 6013 Инженер, системи (без компютърни)
2144 6036 Инженер, смазочни системи
2144 6037 Инженер, сондажни машини
2142 6012 Инженер, строителен
1323 6005 Инженер, строителен надзор
2142 6013 Инженер, строителни конструкции
2142 6014 Инженер, строителство във вода
2142 6015 Инженер, строителство на комини
2142 6016 Инженер, строителство на куполи и кули
2142 6009 Инженер, строителство на сгради и съоръжения
2153 6003 Инженер, телекомуникация
2153 6004 Инженер, телекомуникация (космичен )
2153 6005 Инженер, телекомуникация (радарни системи )
2153 6006 Инженер, телекомуникация (радио)
2153 6007 Инженер, телекомуникация (сигнални системи)
2153 6008 Инженер, телекомуникация (телевизия )
2153 6009 Инженер, телекомуникация (телеграф)
2153 6010 Инженер, телекомуникация (телефон)
2149 6009 Инженер, техническа безопасност
2142 6017 Инженер, технолог в строителството
2145 6006 Инженер, технология на боите и лаковете
2145 6007 Инженер, технология на горивата
2145 6008 Инженер, технология на изкуствените влакна
2145 6009 Инженер, технология на каучука и каучуковите изделия
2145 6010 Инженер, технология на органичния синтез и полимерите
2145 6011 Инженер, технология на пластмасите
2145 6012 Инженер, технология на целулозното и хартиеното производство
2144 6039 Инженер, топлоенергетика
2142 6019 Инженер, тунелно строителство
2152 6001 Инженер, хардуер
2144 6038 Инженер, хидравлични и пневматични машини
2142 6020 Инженер, хидроенергийно строителство
2142 6001 Инженер, хидролог
2142 6021 Инженер, хидромелиоративно строителство
2145 6001 Инженер, химик
2145 6002 Инженер, химик (нефт и природен газ)
2145 6003 Инженер, химик в производство и разпределение на природен газ
2145 6013 Инженер, химически процеси
2145 6014 Инженер, химически процеси в хранително-вкусовата промишленост
2149 6033 Инженер, ядрена енергетика
2149 6014 Инженер-инспектор балнеотехнически съоръжения
2149 6019 Инженер-технолог, дървообработване
2149 6028 Инженер-технолог, електротехнически изделия
2149 6020 Инженер-технолог, керамично производство
2149 6021 Инженер-технолог, кожарско и обувно производство
26
2141 6004 Инженер-технолог, опаковане на продукция
2149 6022 Инженер-технолог, полиграфическо производство
2142 6018 Инженер-технолог, производство на стоманобетонови конструкции
2149 6023 Инженер-технолог, стъклопроизводство
2149 6024 Инженер-технолог, текстилно производство
2149 6025 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост
2149 6026 Инженер-технолог, циментово производство
2149 6027 Инженер-технолог, шивашко производство
2145 6015 Инженер-химик, организация и икономика на фармацевтичното производство
4211 3011 Инкасатор, банка/финансова/платежна институция
4214 2002 Инкасатор, дългови задължения
4214 2003 Инкасатор, наеми
4214 2004 Инкасатор, плащания
4214 1001 Инкасатор, събирач на данъци и такси
3343 3005 Инспектор
2619 5010 Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
1213 7052 Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието
3119 3057 Инспектор ведомствен технически надзор
3151 4012 Инспектор картно бюро, корабоплаване
2652 6002 Инспектор на оркестър
2652 6003 Инспектор на хор
2422 6086 Инспектор по банков надзор
3117 3032 Инспектор по безопасността в минодобива
3257 3004 Инспектор по обществено здраве
3257 3005 Инспектор по обществено здраве, специализант
3257 3006 Инспектор по обществено здраве, със специалност в системата на здравеопазването
3119 3059 Инспектор по управление на движението в железопътен транспорт
3359 3014 Инспектор подготовка на кадри
3312 5002 Инспектор, банка/финансова/платежна институция
3257 3007 Инспектор, безопасност на продукти
3119 3047 Инспектор, безопасността на автомобилния транспорт
3359 3020 Инспектор, ветеринарномедицински служби
3359 3013 Инспектор, гражданска защита
2422 6057 Инспектор, гражданско въздухоплаване
2422 5100 Инспектор, държавен служител
3113 3017 Инспектор, електробезопасност
4323 3010 Инспектор, железопътна транспортна служба
3257 3002 Инспектор, здраве и безопасност при работа
4212 3002 Инспектор, игра в казино
3315 3001 Инспектор, иск
3113 3018 Инспектор, качество (електрически продукти)
3114 3009 Инспектор, качество (електронни продукти)
3115 3063 Инспектор, качество (механична техника)
7543 2003 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)
7543 3004 Инспектор, качество на производствените процеси
3119 3048 Инспектор, контрол на общоопасни средства
3257 3001 Инспектор, медицинска екология
3351 3002 Инспектор, митнически документи
2422 6053 Инспектор, областно звено
3359 3015 Инспектор, общественото хранене
27
3315 3002 Инспектор, осигурителен иск
3351 3003 Инспектор, паспортна проверка
3353 3003 Инспектор, пенсионен
3353 3002 Инспектор, пенсионен архив
3355 3002 Инспектор, полиция
2635 6018 Инспектор, пробация
3112 3017 Инспектор, противопожарна охрана
3112 3016 Инспектор, противопожарна охрана на сграда
3119 3049 Инспектор, разследване на пожари
4419 3012 Инспектор, салон
3353 3004 Инспектор, социално осигуряване
3353 3005 Инспектор, социално-осигурителни рискове
3359 3017 Инспектор, тегло и мярка
3123 3002 Инспектор, технически надзор
3115 3064 Инспектор, технически стандарти
4323 3011 Инспектор, транспортна служба
3257 3003 Инспектор, трудова медицина
3353 3001 Инспектор, трудови злополуки
3359 3016 Инспектор, търговия
3359 3018 Инспектор, услуги
2359 6047 Инспектор, учебна дейност
3111 3011 Инспектор, фактори работна среда
3359 3019 Инспектор, цени
5169 3007 Инструктор
3423 3001 Инструктор, безмоторно летене
2265 3002 Инструктор, диетично хранене
3423 3005 Инструктор, езда
3423 3002 Инструктор, парашутизъм
3422 3007 Инструктор, плуване
3119 3050 Инструктор, превозни бригади
3422 3010 Инструктор, спортен
3423 3003 Инструктор, управление на платноход
2652 8022 Инструменталист, солист
7222 3006 Инструменталчик
3432 3005 Интериорен дизайнер
4229 2003 Информатор
4229 2001 Информатор, приемна
4222 3005 Информатор, пътническо обслужване
4229 2002 Информатор/културна организация/културен институт
2633 6002 Историк
2131 6019 Ихтиолог
7413 2005 Кабелен муфаджия
7215 2005 Каландрист
7211 2035 Калибровчик, валци
7215 2006 Калибровчик, телове и проводници
4311 2001 Калкулант
5329 1004 Калолечител
7113 2002 Каменар
7113 2003 Каменар, каменна зидария
7113 2008 Каменоделец
28
7113 2007 Каменоделец на паметници
7113 2009 Каменоделец, облицовки
7113 2004 Каменодълбач
7113 2005 Каменоредач (оформител)
7113 2006 Каменотрошач
5162 1001 Камериер/камериерка
5162 1003 Камериер/камериерка, хотел
7126 2008 Каналджия
4321 2006 Кантарджия
8312 2007 Кантонер, железопътна линия
2636 9007 Капелан
3152 4006 Капитан на влекач
3152 3025 Капитан на катер
3152 4001 Капитан, кораб
3152 4002 Капитан, кораб (вътрешни водни пътища)
3152 4003 Капитан, плаващо техническо средство
3152 4004 Капитан, пристанище
3152 4005 Капитан, яхта
2423 6009 Кариерен консултант
2651 8007 Карикатурист
2165 6005 Картограф
7323 2003 Картонажист, овлажняване на книжни материали
7323 2004 Картооформител
4411 3001 Картотекар
9332 0002 Каруцар
5230 1001 Касиер
4211 1013 Касиер, гише в съобщенията
4311 2002 Касиер, домакин
4211 1014 Касиер, обменно гише
4311 2003 Касиер, счетоводство
4212 1003 Касиер-приемчик, тотализатор
3435 3003 Каскадьор
7511 2022 Категоризатор, животни
7211 2036 Катодчик
3343 3012 Квестор
7541 2004 Кесонен работник
2264 6004 Кинезитерапевт
3521 3019 Кинематограф
5164 2010 Кинолог
3521 3011 Киномеханик
8131 2044 Кислородчик
7322 2001 Клавиатурист, релефноноборна машина
2112 6003 Климатолог
5153 0005 Клисар
2659 0012 Клоун
7222 2012 Ключар
1111 9018 Кмет, кметство
1111 9016 Кмет, община
1111 9022 Кмет, район
1111 3024 Кметски наместник, община
29
7323 2005 Книговезец
7323 2006 Книговезец-подвързвач (Брайлова азбука)
4415 2004 Книговодител
7221 1001 Ковач
7313 2007 Ковач, златна бижутерия
7221 1003 Ковач, инструменти
7213 1009 Ковач, котли/казани
7213 1010 Ковач, мед
7221 1002 Ковач, подковаване на животни
9329 0011 Ковач, щайги и други опаковки (ръчно)
7535 1003 Кожар
7535 1004 Кожар, манипулант
7535 1005 Кожар, стригач
7535 1006 Кожар-полировач на кожи
7531 2010 Кожухар
5142 2002 Козметик
7211 2037 Коксосортировач
9332 0003 Колар
7511 2023 Колач, животни
2642 6010 Колонист
7316 2015 Колорист, стъкло и керамика
3152 4024 Командир на моторен катер
5412 3013 Командир, екип
5412 3014 Командир, отделение
5412 3015 Командос
2642 6011 Коментатор
2659 0013 Комик, цирк
7133 1001 Коминочистач
4213 2001 Комисионер, заложна къща
3324 3005 Комисионер, кораби/пратки
3324 3006 Комисионер, пътувания
3324 3007 Комисионер, стоки
5162 0005 Компаньонка
9329 0001 Комплектовач
7522 2010 Комплектовач, мебелен обков
2652 8023 Композитор
3512 3005 Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
2166 8001 Компютърен аниматор
3511 3002 Компютърен оператор
3512 3004 Компютърен техник, анализи на компютърни системи
3512 3003 Компютърен техник, бази данни
7211 2038 Конверторчик
5112 1001 Кондуктор
2651 7006 Консерватор/реставратор
2144 6046 Конструктор на плавателни съдове
2651 6002 Конструктор, кукли
3119 3002 Конструктор, професионално обучение
1112 7041 Консул
3322 3005 Консултант (промотьор), продажби
5142 2007 Консултант по отслабване
30
2421 6008 Консултант по управление
2522 6006 Консултант, администриране на системи
2635 6019 Консултант, деца и младежи
2265 3003 Консултант, диетично хранене
2641 7009 Консултант, драматургичен
3359 3012 Консултант, държавна администрация
2133 6004 Консултант, екология
2265 3004 Консултант, здравословно хранене
2513 6005 Консултант, интернет програмиране
2529 6004 Консултант, компютърни престъпления
3512 3006 Консултант, поддръжка на информационни технологии
3512 3007 Консултант, поддръжка на софтуер
3119 3060 Консултант, превоз на опасни товари
2434 6004 Консултант, продажби ИКТ
4221 3001 Консултант, пътнически транспорт
2511 6007 Консултант, САП
2529 6005 Консултант, сигурност на данни
3514 3005 Консултант, управление на уеб сайт
2413 6006 Консултант, ценни книжа
3411 3009 Консултант-юрист, регионална структура на организация на работниците и служителите
5112 3002 Контрольор по редовността на пътниците
4323 3012 Контрольор, автомобилен транспорт
4323 3013 Контрольор, влакове
3119 3051 Контрольор, железен път и съоръжения
4321 2007 Контрольор, запаси
4212 3007 Контрольор, казино
7543 3010 Контрольор, качество
7543 2009 Контрольор, качество на продукти (без храни и напитки)
3115 4062 Контрольор, корабоплаване
3353 3010 Контрольор, пенсии
4412 3002 Контрольор, поща
4412 3003 Контрольор, пощенска служба
4412 3004 Контрольор, пощенски склад
4323 3014 Контрольор, самолети
4323 3015 Контрольор, служба за въздушни превози и услуги
4323 3016 Контрольор, товаро-разтоварна дейност
7536 1002 Конфекционер, обувки (ръчно)
2656 3005 Конферансие
2652 7012 Концертмайстор
3343 3006 Координатор
3123 4004 Координатор по безопасност и здраве
2421 6020 Координатор програмна дейност, радио и телевизия
2421 6013 Координатор производство
3154 5005 Координатор, въздушно обслужване
1343 3003 Координатор, грижи за възрастни хора в общността
4419 3010 Координатор, дейности
3122 3006 Координатор, преработваща промишленост
3154 5006 Координатор, управление на въздушното движение
3514 3006 Координатор, управление на уеб сайт
7321 2018 Копировач
31
7532 2001 Копировач, жакардови модели
7321 2019 Копист
7316 2016 Копист, стъкло и керамика
8132 2001 Копист, филмови материали
6123 1006 Копринар
3331 3004 Корабен агент
3331 3005 Корабен брокер
7212 2007 Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове
3151 3006 Корабен електроник
3151 3007 Корабен електротехник
7124 2001 Корабен изолировач
7115 2011 Корабен кофражист
8182 2001 Корабен моторист/машинист
8182 2002 Корабен огняр
8182 2003 Корабен помпиер
7422 2014 Корабен радиомонтьор
7214 2015 Корабен ремонтчик
7315 2013 Корабен формовчик, стъклопластови конструкции
3152 4020 Корабоводител
4413 6005 Коректор
2652 8024 Корепетитор
2642 6012 Кореспондент
7321 2020 Коригировач, фотогравюри
8350 2003 Кормчия, корабен
8350 2002 Кормчия, спасителна лодка
7322 2002 Корнировач
1211 6009 Корпоративен секретар
7214 2004 Корпусник, корабостроене и кораборемонт
7233 2003 Котлочистач
7233 2004 Котляр, ремонт на енергийни агрегати и съоръжения
7211 2039 Кофаджия
7114 2003 Кофражист
7114 2004 Кофражист, бетонни отливки
7317 1002 Кошничар
8343 2001 Кранист
8343 2002 Кранист (подвижен)
3312 3003 Кредитен администратор
3312 5001 Кредитен специалист, банка/финансова/платежна институция
8111 2006 Крепач (поставяч), подпори
2632 6008 Криминолог
3522 3023 Криптограф
2641 7010 Критик
7522 2011 Крояч, дървени модели
7532 2003 Крояч, кожа
7536 1003 Крояч, обувни изделия
7532 2004 Крояч, платна
7315 2014 Крояч, резач на плоско стъкло
7532 2002 Крояч, текстил
4212 3008 Крупие
2659 0016 Кукловод
32
3259 4002 Културтерапевт
9621 0001 Куриер
9621 0002 Куриер, служба/офис
2636 9008 Кюре
7549 2005 Лаборант
3212 3001 Лаборант, анатомия
3212 3002 Лаборант, бактериология
3212 3003 Лаборант, клетки
3212 3004 Лаборант, кръвни банки
3211 3002 Лаборант, медицински радиографни съоръжения
8132 2002 Лаборант, обработващ светлочувствителни материали
3212 3005 Лаборант, патология
3212 3006 Лаборант, препаратор
3212 3007 Лаборант, тъкан
3212 3008 Лаборант, фармакология
3212 3009 Лаборант, физиология
3212 3010 Лаборант, хематология
3212 3011 Лаборант, хистология
7132 1006 Лакировач, метал
7536 1004 Лакировач, обувни изделия
7132 1007 Лакировач, превозни средства
7132 1008 Лакировач, промишлени изделия
2162 7001 Ландшафтен архитект
2114 6021 Ледолог (гласиолог)
2211 7001 Лекар
2261 7001 Лекар по дентална медицина
2261 7010 Лекар по дентална медицина, дентална клинична алергология
2261 7011 Лекар по дентална медицина, дентална образна диагностика
2261 7002 Лекар по дентална медицина, детска дентална медицина
2269 7005 Лекар по дентална медицина, контрольор
2261 7013 Лекар по дентална медицина, лицево-челюстна хирургия
2261 7007 Лекар по дентална медицина, обща дентална медицина
2261 7008 Лекар по дентална медицина, оперативно зъболечение и ендодонтия
2261 7006 Лекар по дентална медицина, орална хирургия
2261 7003 Лекар по дентална медицина, ортодонтия
2261 7005 Лекар по дентална медицина, пародонтология и заболявания на оралната лигавица
2261 7004 Лекар по дентална медицина, протетична дентална медицина
2261 7009 Лекар по дентална медицина, социална медицина и обществено дентално здраве
2261 7012 Лекар по дентална медицина, специализант
2230 7002 Лекар по дентална медицина, хомеопат
2212 7066 Лекар, авиационна медицина
2212 7003 Лекар, акушерство и гинекология
2212 7005 Лекар, анатомия, хистология и цитология
2212 7069 Лекар, ангиология
2212 7006 Лекар, анестезиология и интензивно лечение
2212 7007 Лекар, биохимия
2212 7008 Лекар, вирусология
2212 7077 Лекар, военна токсикология
2212 7078 Лекар, военномедицинско планиране
2211 7004 Лекар, вътрешни болести
33
2212 7084 Лекар, вътрешни болести (специалист)
2212 7009 Лекар, гастроентерология
2212 7011 Лекар, гериатрична медицина
2212 7056 Лекар, гръдна хирургия
2212 7080 Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
2212 7037 Лекар, детска гастроентерология
2212 7028 Лекар, детска ендокринология и болести на обмяната
2212 7030 Лекар, детска кардиология
2212 7033 Лекар, детска клинична хематология и онкология
2212 7031 Лекар, детска неврология
2212 7032 Лекар, детска нефрология и хемодиализа
2212 7034 Лекар, детска пневмология и фтизиатрия
2212 7035 Лекар, детска психиатрия
2212 7036 Лекар, детска ревматология
2212 7057 Лекар, детска хирургия
2263 7004 Лекар, експерт по експертиза на временна неработоспособност
2263 7003 Лекар, експерт по експертиза на работоспособността
2212 7013 Лекар, ендокринология и болести на обмяната
2212 7014 Лекар, епидемиология на инфекциозните болести
2212 7016 Лекар, инфекциозни болести
2212 7017 Лекар, кардиология
2212 7059 Лекар, кардиохирургия
2212 7004 Лекар, клинична алергология
2212 7015 Лекар, клинична имунология
2212 7018 Лекар, клинична лаборатория
2212 7070 Лекар, клинична токсикология
2212 7051 Лекар, клинична фармакология и терапия
2212 7053 Лекар, клинична хематология
2212 7012 Лекар, кожни и венерически болести
2263 7001 Лекар, комунална хигиена
2269 7006 Лекар, контрольор
2212 7060 Лекар, лицево-челюстна хирургия
2212 7067 Лекар, лъчелечение
2212 7046 Лекар, медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
2212 7075 Лекар, медицинска биология
2212 7010 Лекар, медицинска генетика
2212 7023 Лекар, медицинска онкология
2212 7026 Лекар, медицинска паразитология
2269 7001 Лекар, медицинско застраховане и консултации
2212 7019 Лекар, микробиология
1342 7011 Лекар, началник отделение/лаборатория
2212 7061 Лекар, неврохирургия
2212 7021 Лекар, неонатология
2212 7020 Лекар, нервни болести
2212 7022 Лекар, нефрология
2212 7042 Лекар, нуклеарна медицина
2212 7041 Лекар, образна диагностика
2212 7001 Лекар, обща и клинична патология
2211 7003 Лекар, обща медицина
2212 7071 Лекар, обща хигиена
34
2212 7062 Лекар, ортопедия и травматология
2212 7025 Лекар, очни болести
2212 7027 Лекар, патофизиология
2211 7005 Лекар, педиатрия
2212 7083 Лекар, педиатрия (специалист)
2212 7029 Лекар, педиатър – алерголог
2212 7063 Лекар, пластично-възстановителна и естетична хирургия
2212 7040 Лекар, пневмология и фтизиатрия
2212 7079 Лекар, превантивна военна медицина
2212 7038 Лекар, професионални болести
2212 7039 Лекар, психиатрия
2212 7072 Лекар, радиационна хигиена
2212 7043 Лекар, радиобиология
2212 7044 Лекар, ревматология
2263 7002 Лекар, служба по трудова медицина
2212 7081 Лекар, специализант
2211 7002 Лекар, специализант по обща медицина
2212 7045 Лекар, специалист по икономика на здравеопазването
2212 7047 Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт
2211 7006 Лекар, спешна медицина
2212 7048 Лекар, спортна медицина
2212 7050 Лекар, съдебна медицина
2212 7049 Лекар, съдебна психиатрия
2212 7064 Лекар, съдова хирургия
2212 7002 Лекар, токсикология
2212 7068 Лекар, трансфузионна хематология
2212 7065 Лекар, урология
2212 7024 Лекар, ушно-носно-гърлени болести
2212 7082 Лекар, фармакология
2212 7052 Лекар, физикална и рехабилитационна медицина
2212 7076 Лекар, физиология
2212 7073 Лекар, хигиена на детско-юношеската възраст
2212 7055 Лекар, хирургия
2230 7001 Лекар, хомеопат
2212 7074 Лекар, хранене и диететика
2212 7054 Лекар, член на НЕЛК/ТЕЛК/ДЕЛК
2433 7002 Лекар-медицински представител
2643 6003 Лексикограф
9329 0012 Лепач
9510 0002 Лепач на афиши
8131 2042 Лепиловар
8131 2004 Лепилоприготвител
2132 6014 Лесничей
6210 1009 Лесозащитник
2132 6001 Лесоинженер
3153 7004 Летец-борден инженер
3153 7014 Летец-борден оператор
3153 7002 Летец-борден радист
3153 7003 Летец-втори пилот
3153 7005 Летец-пилот
35
1324 5033 Летец-пилот, директор на дирекция
3153 7006 Летец-пилот, изпитател
3153 7007 Летец-пилот, инспектор
3153 7008 Летец-пилот, инструктор
3153 7015 Летец-пилот, командир на звено
3153 7013 Летец-пилот, командир на хеликоптер
3153 7009 Летец-пилот, командир/капитан на самолет
3153 7011 Летец-пилот, хеликоптер
3153 7010 Летец-пилот, хидроплан
3153 7012 Летец-щурман
7211 1001 Леяр
7313 1001 Леяр, бижутерия
8131 2056 Леяр, детайли от олово за акумулатори
7321 1005 Леяр, отливки-електротипер
7321 1006 Леяр, отливки-стереотипер
2411 6014 Ликвидатор
2643 6004 Лингвист
2641 6005 Литературен сътрудник
4213 2002 Лихвар
5322 1002 Личен асистент
3423 3006 Личен треньор
5419 3006 Лична охрана
5414 1001 Ловен надзирател
6224 1001 Ловец
6224 1002 Ловец, диви животни
6340 0002 Ловец, произвеждащ за собствено потребление
2266 6001 Логопед
8350 2004 Лодкар
6112 1005 Лозар
3152 4011 Лоцман
5329 1005 Луголечител
7312 2002 Лютиер
2659 0014 Маг
4321 2008 Магазинер
8111 2007 Майстор миньор
7522 2012 Майстор, инкрустации
7531 3002 Майстор, калъпи за шапки
7522 2013 Майстор, медни покрития
7536 1005 Майстор, обувки
7222 3007 Майстор, оръжия
7514 2002 Майстор, плодови/зеленчукови сокове
7315 2015 Майстор, плоско стъкло
7522 2014 Майстор, полиране
7516 2001 Майстор, пресован тютюн
7512 2006 Майстор, производство на захарни изделия
7512 2007 Майстор, производство на мая
7512 2004 Майстор, производство на сладкарски изделия
7512 2005 Майстор, производство на тестени изделия
7512 2003 Майстор, производство на хлебни изделия
7516 2002 Майстор, пури
36
7313 2008 Майстор, сребърни изделия
2359 2045 Майстор, учебно производство
7516 2003 Майстор, цигари
3434 2003 Майстор-готвач
7522 2015 Майстор-гравьор, дърво (дърворезбар)
7535 1007 Майстор-кожар
7512 2008 Майстор-сладкар
7322 2003 Макетист
8312 2008 Маневрист
5241 0001 Манекен
5142 2003 Маникюрист
9329 0013 Манипулант, промишлеността
8121 2007 Манипулатор, валцова машина
1221 6004 Маркетинг мениджър/Директор маркетинг
6210 1010 Маркировач, лесофонд и дървен материал
9329 0014 Маркировач, метали
5230 1002 Маркировач, ресторант
3255 3002 Масажист
2120 6003 Математик
7315 2016 Материалчик (заготовчик), стъклопроизводството
7316 2017 Матировач, стъкло
7222 3008 Матричар
7222 3009 Матричар, катодни основи
7214 2005 Мачтовик
8350 2005 Машинен боцман
2144 6049 Машинен инженер
8189 2022 Машинен оператор
8111 2017 Машинен оператор транспортно-технологична машина (мина)
8172 2001 Машинен оператор, агрегат
8114 2001 Машинен оператор, азбесто-циментови изделия
8131 2029 Машинен оператор, амуниции
8172 2002 Машинен оператор, банциг
8154 2001 Машинен оператор, белене (избелване) на влакна, текстил и текстилни изделия
8160 2023 Машинен оператор, белене/чистене на зърно
7523 2008 Машинен оператор, белязане/маркиране на дървен материал
8189 2021 Машинен оператор, бетон помпа
8141 2004 Машинен оператор, биене на каучук
8160 2001 Машинен оператор, бланширане на риба/месо
8154 2002 Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия
8155 2001 Машинен оператор, боядисване/оцветяване на кожи
8160 2070 Машинен оператор, бране на тютюневи листа
8152 2007 Машинен оператор, бродерия
8183 2001 Машинен оператор, бутилиране
8132 2014 Машинен оператор, вадене на копия от снимки
8122 2008 Машинен оператор, вакуумапаратчик
8181 1001 Машинен оператор, валцуване на листово стъкло
8160 2059 Машинен оператор, варене на спиртни напитки
8152 2008 Машинен оператор, вдяване (тъкачен стан)
8152 2009 Машинен оператор, вплитане (тъкане на текстил)
8141 2005 Машинен оператор, вулканизиране на автомобилни гуми и др.
37
8141 2006 Машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия
8343 2005 Машинен оператор, въжена транспортна машина
8141 2007 Машинен оператор, възстановяване на автомобилни гуми
8122 2009 Машинен оператор, галванизиране на метал
8157 2001 Машинен оператор, гладене в пералня
8171 2017 Машинен оператор, гланциране на хартия
8131 2018 Машинен оператор, гореща камера
8121 2013 Машинен оператор, горещо пресоване на метал
7523 2009 Машинен оператор, гравиране на дървен материал
8114 2002 Машинен оператор, гравиране на каменни изделия
8181 1002 Машинен оператор, гравиране на стъкло
8159 2001 Машинен оператор, десениране на текстил
8160 2060 Машинен оператор, дестилиране на спиртни напитки
8171 2001 Машинен оператор, довеждане на дървото до кашаво състояние
8113 2002 Машинен оператор, драга/земекопачка/ескаватор
8189 2001 Машинен оператор, дренажна система, канализация
8181 1003 Машинен оператор, духане на стъкло
8111 2013 Машинен оператор, дълбаене (мина)
7523 2010 Машинен оператор, дърводелство
8172 2004 Машинен оператор, дърводобив
8172 2005 Машинен оператор, дървообработване
8171 2002 Машинен оператор, дялане на дървен материал
8189 2020 Машинен оператор, екарисаж
8131 2005 Машинен оператор, експандерист
8189 2002 Машинен оператор, електрическа инсталация
8111 1040 Машинен оператор, електрическа подстанция
8181 2022 Машинен оператор, емайлиране на порцеланови и керамични изделия
8183 2002 Машинен оператор, етикетиране
7523 2011 Машинен оператор, ецване на дървен материал
8142 1003 Машинен оператор, ецване на пластмаса
8181 1004 Машинен оператор, ецване на стъкло
8131 2034 Машинен оператор, заварчик на кондензатори
8121 2011 Машинен оператор, закаляване на метал
8181 1005 Машинен оператор, закаляване на стъкло
8160 2005 Машинен оператор, замразяване на месо/риба
8160 2035 Машинен оператор, замразяване на плодове/зеленчуци
8183 2003 Машинен оператор, запечатване
7323 2013 Машинен оператор, зареждане/събиране на книги (картонаж)
8114 2003 Машинен оператор, зареждач на абразиви
8160 2002 Машинен оператор, затваряне на консерви в метална кутия (херметически)
8189 2003 Машинен оператор, зонно пречистване и изготвяне на монокристали
7523 2012 Машинен оператор, извиване на дървен материал
8181 1006 Машинен оператор, извиване на стъкло
8181 2023 Машинен оператор, изглаждане на глина
7523 2013 Машинен оператор, изглаждане/довършване на дървен материал
8114 2004 Машинен оператор, изглаждане/оглаждане
8131 2006 Машинен оператор, изготвител и разфасовчик на туш
8114 2005 Машинен оператор, изготвител на свръзки (абразивни и диамантни изделия)
8131 2007 Машинен оператор, изготвител на фирниси, фиксативи и маслен пастел
8152 2010 Машинен оператор, изготвяне на кордони
38
8189 2004 Машинен оператор, изготвяне на селенови клетки
8114 2007 Машинен оператор, изделия от бетон
7523 2014 Машинен оператор, изделия от дърво
8114 2009 Машинен оператор, изделия от изкуствени камъни
8114 2006 Машинен оператор, изделия от камък
8143 2002 Машинен оператор, изделия от хартия
8143 2003 Машинен оператор, изделия, подвързани с картон
8122 2010 Машинен оператор, излъскване на метал
8160 2003 Машинен оператор, измиване на консерви (стерилни в метални кутии)
8189 2005 Машинен оператор, изолация
8189 2019 Машинен оператор, изпитателна станция
8151 2001 Машинен оператор, изпридане на конци и прежди
8151 2002 Машинен оператор, изпридане на синтетични влакна
7323 2014 Машинен оператор, изработване в релеф (книги)
8143 2004 Машинен оператор, изработване в релеф (хартия)
8189 2015 Машинен оператор, изработване на печатни платки
8142 1004 Машинен оператор, изработване на пластмасови антени
8142 1005 Машинен оператор, изработване на плексигласови изделия
7322 2021 Машинен оператор, изработване на радиоскали
7322 2022 Машинен оператор, изработване на хомографски изделия
8121 2014 Машинен оператор, изтегляне на безшевни тръби
8121 2015 Машинен оператор, изтегляне на жица и тел
8121 2016 Машинен оператор, изтегляне на метал
8181 1007 Машинен оператор, изтегляне на стъкло
8154 2003 Машинен оператор, импрегниране на влакна, текстил и текстилни изделия
8112 2001 Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на нерудни суровини
8112 2002 Машинен оператор, инсталации и съоръжения за обогатяване на руди
8189 2006 Машинен оператор, кабелна инсталация
8154 2004 Машинен оператор, кадриране на плат
8151 2003 Машинен оператор, комбиниране на текстилни влакна
8189 1027 Машинен оператор, компресор
8160 2006 Машинен оператор, консервиране на месо/риба
8160 2036 Машинен оператор, консервиране на плодове/зеленчуци
8111 2014 Машинен оператор, копаене в мина (непрекъснато производство)
8153 2001 Машинен оператор, кроене
8153 2002 Машинен оператор, кроене с електронна машина
8181 1008 Машинен оператор, леене на керамика и порцелан
7322 2023 Машинен оператор, леене на печатарски шрифт
8142 1006 Машинен оператор, леене на пластмасови изделия
8183 2004 Машинен оператор, маркиране на стоки
8181 1009 Машинен оператор, матиране (гланциране) на стъкло
8121 2008 Машинен оператор, машина за леене
8189 2007 Машинен оператор, машини за намагнитване
8121 2010 Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията
8131 2008 Машинен оператор, мелене (химически и други сродни на тях процеси)
8160 2024 Машинен оператор, мелене на зърно
8160 2025 Машинен оператор, мелене на подправки
8160 2007 Машинен оператор, месни продукти
8122 2011 Машинен оператор, метализатор
8189 2017 Машинен оператор, метални прахове и смеси
39
7223 2019 Машинен оператор, металообработващи машини
7223 2020 Машинен оператор, металорежещи машини
8151 2004 Машинен оператор, метриране на плат
8114 2008 Машинен оператор, минерални изделия
8160 2013 Машинен оператор, миячна машина
8160 2015 Машинен оператор, млечни продукти
8142 1007 Машинен оператор, моделиране/фасониране на пластмаса
8211 2001 Машинен оператор, монтаж на превозни средства
8211 2002 Машинен оператор, монтажен конвейер
8212 2001 Машинен оператор, навиване на арматура
8212 2002 Машинен оператор, навиване на бобина
8151 2005 Машинен оператор, навиване на конци и прежди
8151 2006 Машинен оператор, навиване на плат
8151 2007 Машинен оператор, намотаване (конци и прежди)
8142 1008 Машинен оператор, направа на пластове, листове
8122 2012 Машинен оператор, направа на покритие
8141 2008 Машинен оператор, направа на покритие от каучук
7523 2015 Машинен оператор, направа на резба
8142 1009 Машинен оператор, направа на резба (пластмаса)
8152 2011 Машинен оператор, насноваване на основата/кросно (тъкане на текстил)
8160 1093 Машинен оператор, нишестени продукти
8160 2055 Машинен оператор, обработване на кафе/какао/чай
8160 2008 Машинен оператор, обработване на месо/риба
8160 2026 Машинен оператор, обработка на зърно
8112 2004 Машинен оператор, обработка на камъни
8141 2009 Машинен оператор, обработка на каучук
8155 2002 Машинен оператор, обработка на кожи
7223 2018 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия
8112 2006 Машинен оператор, обработка на минерали
8160 2037 Машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци
8112 2005 Машинен оператор, обработка на руда
8189 2008 Машинен оператор, обработка на слюда за кондензатори
8160 2071 Машинен оператор, обработка на тютюн
8160 2038 Машинен оператор, обработка на ядки
8156 2001 Машинен оператор, обувно производство
8142 1010 Машинен оператор, оглаждане/довършване на пластмаса
8183 2005 Машинен оператор, опаковане/увиване
8181 1010 Машинен оператор, отливане по калъп за оформяне на стъкло
8181 1011 Машинен оператор, оцветяване на керамика
8122 2013 Машинен оператор, оцветяване на метал
8181 1012 Машинен оператор, оцветяване на стъкло
7523 2016 Машинен оператор, оцветяване, боядисване на дърво
8160 2016 Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продукти
8157 2002 Машинен оператор, пералня/перачница
7322 2024 Машинен оператор, печатарство
8160 2061 Машинен оператор, пивоварство/спиртни напитки
8152 2012 Машинен оператор, плетене
8183 2006 Машинен оператор, пломбиране на контейнери
7323 2015 Машинен оператор, подвързване на книги
8189 2009 Машинен оператор, подготвяне на смоли за термообработка
40
8151 2008 Машинен оператор, подготовка на влакна
8189 2010 Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли
8155 2003 Машинен оператор, подготовка на кожи
7523 2017 Машинен оператор, полиране на дървен материал
8181 1013 Машинен оператор, полиране на стъкло
8189 1028 Машинен оператор, помпена станция
8189 2011 Машинен оператор, поставяне на капсул
8122 2014 Машинен оператор, поцинковане на метал
8155 2004 Машинен оператор, пране на кожи
8160 2017 Машинен оператор, преработване на мляко
8142 2017 Машинен оператор, преработка на дунапрен
8160 2029 Машинен оператор, преработка на пчелен мед
8153 2003 Машинен оператор, преса за гладене
8160 2021 Машинен оператор, пресевна машина
8142 1011 Машинен оператор, пресоване на пластмаси
8181 1014 Машинен оператор, пресоване на стъкло
8151 2009 Машинен оператор, пресукване на конци и прежди
8111 2015 Машинен оператор, пробиване на дупки (мина)
8142 1012 Машинен оператор, пробиване на пластмаса
8114 2010 Машинен оператор, производство на абразионни покрития
7223 2021 Машинен оператор, производство на арматурно желязо
8160 2062 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
7223 2022 Машинен оператор, производство на бергманови изделия
7223 2023 Машинен оператор, производство на бижута
8131 2035 Машинен оператор, производство на бои, лакове и багрила
8181 1015 Машинен оператор, производство на бутилки
8131 2036 Машинен оператор, производство на водороден газ
7223 2024 Машинен оператор, производство на гайки (метал)
8181 2024 Машинен оператор, производство на глазиран порцелан или керамични изделия
8141 2010 Машинен оператор, производство на гуми
8131 2019 Машинен оператор, производство на дървени въглища
8159 2002 Машинен оператор, производство на дюшеци
8131 2030 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества
8131 2024 Машинен оператор, производство на етерични масла и конкрети
8160 2051 Машинен оператор, производство на захар
8160 2031 Машинен оператор, производство на захарни изделия
7223 2025 Машинен оператор, производство на играчки
8121 2019 Машинен оператор, производство на изделия от олово
8131 2020 Машинен оператор, производство на изкуствени торове
7223 2026 Машинен оператор, производство на инструменти
7223 2027 Машинен оператор, производство на кабели
8143 2001 Машинен оператор, производство на картонени изделия
8141 2011 Машинен оператор, производство на каучукови изделия
8181 1016 Машинен оператор, производство на керамика и порцелан
8181 1017 Машинен оператор, производство на керамични изделия
8131 2031 Машинен оператор, производство на кибрит
7223 2028 Машинен оператор, производство на комутатори (превключватели)
3133 3022 Машинен оператор, производство на лед
8131 2037 Машинен оператор, производство на линолеум
7523 2018 Машинен оператор, производство на мебели
41
8189 2012 Машинен оператор, производство на металокерамични изделия
7223 2029 Машинен оператор, производство на миканитни изделия
8160 2018 Машинен оператор, производство на мляко на прах
8152 2013 Машинен оператор, производство на мрежи
8159 2006 Машинен оператор, производство на нетъкан текстил и изкуствени кожи
7223 2030 Машинен оператор, производство на нитове
8156 2002 Машинен оператор, производство на ортопедични обувки
8131 2025 Машинен оператор, производство на памук, тампони, марли и други
7223 2031 Машинен оператор, производство на парни котли
8131 2026 Машинен оператор, производство на перилни средства
8189 2013 Машинен оператор, производство на пиезокварцови изделия
8142 1013 Машинен оператор, производство на пластмаса
8142 1014 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
8143 2005 Машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
8160 2039 Машинен оператор, производство на плодови/зеленчукови сокове
8114 2011 Машинен оператор, производство на промишлени диаманти
8160 2072 Машинен оператор, производство на пури
8160 2040 Машинен оператор, производство на растителни масла
8131 2021 Машинен оператор, производство на светилен газ
8189 2014 Машинен оператор, производство на силиконови чипове
8131 2022 Машинен оператор, производство на синтетични влакна
8131 2038 Машинен оператор, производство на смоли
8156 2003 Машинен оператор, производство на спортни обувки
8181 2025 Машинен оператор, производство на стъклени влакна
8181 1018 Машинен оператор, производство на стъклени изделия
8181 1019 Машинен оператор, производство на стъкло
7223 2032 Машинен оператор, производство на телени/кабелни изделия
8160 2030 Машинен оператор, производство на тестени изделия
8131 2027 Машинен оператор, производство на тоалетни препарати
7223 2033 Машинен оператор, производство на тръби
8131 2032 Машинен оператор, производство на феритни и магнитни изделия
8131 2033 Машинен оператор, производство на фойерверки
8132 2015 Машинен оператор, производство на фотографска хартия
8132 2016 Машинен оператор, производство на фотографски плаки
8132 2017 Машинен оператор, производство на фотографски филми
8189 1029 Машинен оператор, производство на фуражи и фуражни добавки
8131 2040 Машинен оператор, производство на халогенен газ
8171 2018 Машинен оператор, производство на хартия
8131 2039 Машинен оператор, производство на хлорен газ
8160 2032 Машинен оператор, производство на хляб
8143 2006 Машинен оператор, производство на целофанени торбички
8160 2073 Машинен оператор, производство на цигари
7223 2034 Машинен оператор, производство на часовници
8159 2003 Машинен оператор, производство на ширити, сърма и други подобни
8160 2033 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
8172 2006 Машинен оператор, производство на шперплат
8141 2012 Машинен оператор, производство на щемпели
8160 2082 Машинен оператор, производство на яйчни продукти
8111 2016 Машинен оператор, прокарване на тунели (мина)
8131 2041 Машинен оператор, промиване на химически и други сродни на тях материали
42
8132 2018 Машинен оператор, проявяване на фотографски материали
8131 2009 Машинен оператор, пулверизиране (химически и други сродни на тях процеси)
8131 2010 Машинен оператор, разбиване (химически други сродни на тях процеси)
8131 2011 Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)
8151 2010 Машинен оператор, размесване на текстилни влакна
8160 2004 Машинен оператор, размразяване на месо/риба
8189 2016 Машинен оператор, разпрашител на метални прахове от метали и сплави
8160 2014 Машинен оператор, разфасовъчна машина
8160 2052 Машинен оператор, рафиниране на захар
8121 2018 Машинен оператор, рафиниране на метал
8122 2015 Машинен оператор, регенериране на платинови мрежи
8172 2007 Машинен оператор, рендосване на дървен материал
8160 2009 Машинен оператор, рибни продукти
8172 2008 Машинен оператор, рязане на дървен материал
8155 2005 Машинен оператор, рязане на кожи
8114 2012 Машинен оператор, рязане на минерални продукти
8142 1015 Машинен оператор, рязане на пластмаса
8181 1020 Машинен оператор, рязане на стъкло
8152 2014 Машинен оператор, рязане на текстил
8160 2074 Машинен оператор, рязане на тютюневи листа
8154 2005 Машинен оператор, свиване на текстил
8160 2022 Машинен оператор, силози
8131 2012 Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси
8181 2026 Машинен оператор, смесване на глазиран порцелан или керамични изделия
8181 2027 Машинен оператор, смесване на глина
8155 2006 Машинен оператор, смесване на кожени влакна
8181 2028 Машинен оператор, смесване на материал за изтриване, шлифоване
8121 2012 Машинен оператор, смесване на метал
8160 2056 Машинен оператор, смесване на различни сортове кафе
8160 2057 Машинен оператор, смесване на различни сортове чай
8181 2029 Машинен оператор, смесване на стъкло
8160 2075 Машинен оператор, смесване различни сортове тютюн
8131 2013 Машинен оператор, смеси и разтвори за бои за рисуване
8113 2001 Машинен оператор, сондажно оборудване
8132 2019 Машинен оператор, специализирано устройство за микрофилмова техника
8142 1016 Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия
7523 2019 Машинен оператор, спортно оборудване от дърво
8160 2010 Машинен оператор, стерилизиране на месо/риба
8160 2041 Машинен оператор, стерилизиране на плодове/зеленчуци
8131 2014 Машинен оператор, стриване в химически и други сродни на тях процеси
8121 2017 Машинен оператор, студено пресоване на метал
8131 2015 Машинен оператор, сух пастел и моделин
8154 2006 Машинен оператор, сушене на влакна, текстил и текстилни изделия
8172 2009 Машинен оператор, сушене на дървен материал
8160 2011 Машинен оператор, сушене на месо
8160 2042 Машинен оператор, сушене на хранителни продукти
8131 2016 Машинен оператор, съединяване в химически и други сродни на тях процеси
8131 2017 Машинен оператор, таблетираща машина за акварел
8342 2001 Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери)
8122 2016 Машинен оператор, точене на листове (метал)
43
8219 2012 Машинен оператор, тръбна инсталация
8152 2015 Машинен оператор, тъкане
8152 2016 Машинен оператор, тъкане на килими
8152 2017 Машинен оператор, тъкане на платове
8160 2076 Машинен оператор, тютюневи изделия
8151 2011 Машинен оператор, удвояване на конци и прежди
8151 2012 Машинен оператор, усукване на конци и прежди
8131 2028 Машинен оператор, фармацевтични продукти
8141 2013 Машинен оператор, фасониране на каучук
8131 2023 Машинен оператор, филерист
8151 2013 Машинен оператор, флаеровъчен стан (текстилни влакна)
8112 2003 Машинен оператор, флотационни инсталации и съоръжения
8132 2020 Машинен оператор, фотографски изделия
7322 2025 Машинен оператор, фото-набор
8172 2010 Машинен оператор, фрезоване на дървен материал
8189 2018 Машинен оператор, хидродинамично пресоване на металокерамични изделия
8157 2003 Машинен оператор, химическо чистене
8160 2034 Машинен оператор, хлебни изделия
8114 2013 Машинен оператор, циментови продукти
8172 2003 Машинен оператор, циркуляр
8151 2014 Машинен оператор, чертожен стан
8159 2004 Машинен оператор, шаблониране на кожи
8159 2005 Машинен оператор, шапкарство
8153 2004 Машинен оператор, шиене
8153 2005 Машинен оператор, шиене на бродерия
8153 2006 Машинен оператор, шиене на кожени изделия
8153 2007 Машинен оператор, шиене на облекла
8153 2008 Машинен оператор, шиене на обувки
8153 2009 Машинен оператор, шиене на тапицерия
8153 2010 Машинен оператор, шиене на текстилни изделия
8153 2011 Машинен оператор, шиене на шапки
8114 2014 Машинен оператор, шлифоване
8122 2017 Машинен оператор, шлифоване на метал
8181 1021 Машинен оператор, шлифоване на стъкло
8155 2007 Машинен оператор, щавене
7322 2026 Машинен оператор, щамповане на текстил
8141 2014 Машинен оператор, щанцоване на каучук
8311 2002 Машинист
8342 2013 Машинист на насипообразувател
8112 2014 Машинист на пневмотранспорт
8342 2015 Машинист на претоварач
8342 2012 Машинист на разтоварна стрела на многокофов багер
8342 2014 Машинист на разтоварно устройство на насипообразувател
8171 2004 Машинист спомагателни съоръжения
8171 2003 Машинист транспортни съоръжения
8343 2006 Машинист, автовишка
8160 2077 Машинист, агрегат тютюневи бали
8342 2004 Машинист, булдозер
8342 2005 Машинист, валяк
8342 2002 Машинист, еднокофов багер
44
8342 2006 Машинист, ескаватор
8311 2004 Машинист, железопътна мотриса в мини
8311 2005 Машинист, железопътна мотриса на пристан, кей
8311 2006 Машинист, железопътна мотриса, дрезина
8311 2007 Машинист, локомотив в мини
8311 2008 Машинист, локомотив на пристан, кей
8311 2009 Машинист, локомотивен
8342 2003 Машинист, многокофов багер
8311 2010 Машинист, подземна железница, метро
8342 2007 Машинист, пътно-строителни машини
8343 2007 Машинист, руднична подемна машина
8311 2011 Машинист, спомагателна железопътна механизация
8311 2012 Машинист, тежка железопътна механизация
8311 2013 Машинист, универсална траверсоподбивна машина
8311 2003 Машинист-инструктор, локомотивен
4131 2001 Машинописец
4131 2002 Машинописец, стенографска машина
2221 5001 Медицинска сестра
2221 5007 Медицинска сестра за социални дейности
2221 5004 Медицинска сестра, анестезиология и интензивни грижи
2221 5015 Медицинска сестра, апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение
2221 5006 Медицинска сестра, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
2221 5002 Медицинска сестра, домашни грижи
2221 5005 Медицинска сестра, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
2221 5008 Медицинска сестра, обществено здравеопазване
2221 5009 Медицинска сестра, операционна и превързочна техника
2221 5010 Медицинска сестра, психиатрични грижи
2221 5011 Медицинска сестра, първични здравни грижи
2221 5003 Медицинска сестра, специализант
2221 5014 Медицинска сестра, специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания
2221 5012 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
2221 5013 Медицинска сестра, със специалност в системата на здравеопазването
3212 5012 Медицински лаборант
2264 6005 Медицински рехабилитатор, ерготерапевт
3344 3001 Медицински секретар
7511 2024 Мелач, суровини и полуфабрикати
3341 3003 Мениджър екип
3341 3002 Мениджър екип, контактен център
3341 3001 Мениджър екип, телефонен център за услуги
1330 5021 Мениджър ИТ център
2422 5090 Мениджър корпоративен център, банка/финансова/платежна институция
2412 5007 Мениджър методология и развитие на застрахователни продукти
3333 3004 Мениджър на случай/ Кейс мениджър
1221 6009 Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър
1221 6003 Мениджър покупки/продажби
1221 6005 Мениджър проучване на пазари
2522 6007 Мениджър, администриране на системи
2434 6001 Мениджър, акаунт: продажби (информационни и комуникационни технологии)
1346 5012 Мениджър, банка/финансова/платежна институция
1222 6003 Мениджър, връзки с обществеността
45
1323 6011 Мениджър, инвестиционни проекти
1219 5004 Мениджър, инфраструктура и логистика в предприятие
2421 5025 Мениджър, ключови клиенти
1213 6016 Мениджър, корпоративно планиране
1324 3001 Мениджър, логистика
1330 6009 Мениджър, мрежи
2144 5052 Мениджър недвижима собственост
1330 6012 Мениджър, обработка на данни
2421 5027 Мениджър, проекти
1321 7002 Мениджър, производство
1222 6004 Мениджър, реклама
1330 6010 Мениджър, софтуерни приложения
1330 6011 Мениджър, софтуерно развитие
3514 3004 Мениджър, уеб сайт
7512 2009 Месач
9613 0001 Метач
2112 6004 Метеоролог
2622 6004 Методист, библиотека
7322 2004 Метранпаж
3119 3065 Метролог
7231 2004 Механик по жп механизация
7421 2014 Механик поддържащ електронна апаратура
7231 2003 Механик, гараж за транспортни средства
7233 2005 Механик, горскостопански машини
7421 2013 Механик, електроник
7422 2015 Механик, електроник на аудиовизуална апаратура
7422 2016 Механик, електроник на компютри
7422 2017 Механик, електроник по ремонт на радиоприемници
7422 2018 Механик, електроник по ремонт на телевизори
7233 2006 Механик, земеделски машини
3214 3002 Механик, изкуствени крайници
7421 2011 Механик, канцеларски машини
7233 2007 Механик, машинни инструменти
7233 2008 Механик, минни машини
3151 3009 Механик, плаващо техническо средство
7422 2019 Механик, поддържащ телевизионна електронна апаратура
7233 2009 Механик, промишлено оборудване
7422 2020 Механик, радиоелектроник
7421 2012 Механик, търговски машини и апаратура
7311 2003 Механик, фина механика
7233 2010 Механошлосер
7412 2011 Мехатроник
2131 6020 Миколог
2114 6022 Микропалеонтолог
7211 2040 Миксеровач
8343 2008 Минен надзирател, надземна работа, мини
8111 2008 Минен спасител
2114 6023 Минералог
1111 9012 Министър
1111 9010 Министър-председател
46
8111 2009 Миньор
2636 9009 Мисионер
3331 3010 Митнически брокер
3351 3011 Митнически дознател
2422 6045 Митнически дознател, администрация и Столична община
3351 3004 Митнически инспектор
3351 3008 Митнически сътрудник
1114 9031 Митрополит
2636 4015 Митрополитски дякон
9329 0015 Мияч, корпуси и конструкции
9122 0001 Мияч, превозни средства (ръчно)
9123 0001 Мияч, прозорци/витрини
9412 0001 Мияч, съдове (ръчно)
3412 3017 Младежки работник
5412 3009 Младши автоконтрольор
2611 7017 Младши адвокат
2359 6007 Младши възпитател
2422 5015 Младши вътрешен одитор
2422 5040 Младши експерт
2422 5039 Младши експерт, кметство
2422 5036 Младши инспектор
5414 3008 Младши инструктор, охраната
3351 3009 Младши митнически специалист
2422 6020 Младши одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
5412 3017 Младши оперативен работник
2611 7012 Младши прокурор
2422 5037 Младши публичен изпълнител
5412 5016 Младши районен инспектор
3359 3021 Младши специалист
2411 4006 Младши счетоводител
2612 7004 Младши съдия
2352 5005 Младши учител на деца с езиково-говорни нарушения
2352 5017 Младши учител на деца с нарушено зрение
2352 5009 Младши учител на деца с умствена изостаналост
2342 5001 Младши учител, детска градина
2355 5003 Младши учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2356 5002 Младши учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 5009 Младши учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2359 5015 Младши учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета
2342 5005 Младши учител, музика в детска градина
2354 5003 Младши учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
2341 5001 Младши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
2330 5002 Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
2330 5001 Младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
2342 5009 Младши учител, подготвителна група
2320 5001 Младши учител, практическо обучение
2359 5021 Младши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
2352 5001 Младши учител, ресурсен
2359 5027 Младши учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
2352 5013 Младши учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
47
2330 5003 Младши учител, спортна подготовка
2359 5033 Младши учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 5015 Младши учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 5021 Младши учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2320 5005 Младши учител, теоретично обучение
2359 5039 Младши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета
2341 5005 Младши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
2353 5003 Младши учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета
2422 7076 Младши финансов инспектор
2611 7024 Младши юрисконсулт
6121 1009 Млекар, експедитор
5241 0002 Модел
2163 6002 Моделиер
7532 2005 Моделиер, драперии или тапицерии
7314 2003 Моделиер, керамични и порцеланови изделия
7532 2006 Моделиер, кожени изделия
7532 2007 Моделиер, корабни платна или палатки
7532 2008 Моделиер, матраци
7522 2016 Моделиер, нови модели изделия, калибри и шаблони от дърво
7321 2008 Моделиер, печатни форми за ситов печат
7532 2009 Моделиер, чадъри
7312 2003 Моделиер-конструктор, музикални инструменти
7531 3009 Моделиер-конструктор, облекла
7211 2041 Моделчик
7222 3010 Моделчик, метални отливки
7114 2005 Мозайкаджия
3413 0004 Монах
3413 0005 Монахиня
7322 2005 Монотипер
3435 3019 Монтажист, кино, видео, телевизия
3435 3018 Монтажист, негативи
7322 2006 Монтажник
8212 2006 Монтажник, аудио-визуално оборудване
8219 1014 Монтажник, велосипеди
8211 2003 Монтажник, двигатели на кораби
8211 2004 Монтажник, двигатели на моторни превозни средства
8211 2005 Монтажник, двигатели на самолети и летателни апарати
8219 2005 Монтажник, дограма
8211 2006 Монтажник, дърводелски машини
8212 2003 Монтажник, електрически елементи
8211 2007 Монтажник, електрически машини
8212 2007 Монтажник, електронни елементи
8212 2008 Монтажник, електронни корпуси
8212 2009 Монтажник, електронно оборудване
8212 2004 Монтажник, електрооборудване
7215 2007 Монтажник, железопътни кабели
8219 2007 Монтажник, изделия от дърво
8219 2009 Монтажник, изделия от кожа
8219 2001 Монтажник, изделия от метал
8219 2002 Монтажник, изделия от пластмаса
48
8219 2010 Монтажник, изделия подплатени с картон
7233 2011 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
8212 2005 Монтажник, кабели
7215 2008 Монтажник, кабели и въжета в корабостроенето и кораборемонта
8212 2010 Монтажник, канцеларски машини
8219 2003 Монтажник, каучукови изделия
7214 2006 Монтажник, корабни греди и рамки
7215 2009 Монтажник, корабни тръбни конструкции и инсталации
8219 2008 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали
8219 2004 Монтажник, мебели от листов метал
7421 2015 Монтажник, медицинска електронна техника
7214 2007 Монтажник, метални конструкции
8211 2008 Монтажник, металорежещи машини
8211 2009 Монтажник, механични машини
8212 2011 Монтажник, микроелектронно оборудване
8212 2012 Монтажник, навиване на кабели и проводници
8219 2006 Монтажник, окачени тавани
7112 2003 Монтажник, панели/формовани блокове
8211 2010 Монтажник, парен двигател
7215 2010 Монтажник, петролни и газови кладенци
8211 2011 Монтажник, печатарски машини
7215 2011 Монтажник, подемни съоръжения
8211 2012 Монтажник, подкопни машини
8211 2013 Монтажник, превозни средства
8219 2015 Монтажник, производствен контрол
8212 2013 Монтажник, производство на слаботокови предпазители
8211 2014 Монтажник, промишлено оборудване
8212 2014 Монтажник, радио
8211 2015 Монтажник, самолети
7232 3004 Монтажник, самолетни конструкции
8211 2016 Монтажник, селскостопански машини
7119 2008 Монтажник, скеле
8219 2013 Монтажник, сложни/комбинирани изделия
8212 2015 Монтажник, слухови апарати
7119 2009 Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия
7119 2010 Монтажник, строителни подпори
7125 2001 Монтажник, стъкла в сгради
8219 2011 Монтажник, текстилни изделия
8211 2017 Монтажник, текстилни машини
8212 2016 Монтажник, телевизионни приемници и монитори
8212 2017 Монтажник, точни (прецизни) инструменти
7215 2012 Монтажник, тръбни конструкции в самолетостроенето
8211 2018 Монтажник, турбини
7127 2002 Монтажник, хладилни и климатични инсталации
7125 2002 Монтажник, художествено стъкло
8212 2018 Монтажник, часовници
7422 2006 Монтьор, апаратура за обработка на данни
7422 2007 Монтьор, аудиовизуална апаратура
7313 2009 Монтьор, бижутерия
7126 2011 Монтьор, вентилационни тръби
49
7233 2012 Монтьор, верижни и колесни машини
7126 2009 Монтьор, водопроводни тръби
7127 2003 Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации
7126 2010 Монтьор, газопроводни тръби
7233 2013 Монтьор, гориво-транспортно оборудване в електроцентрала
7231 2005 Монтьор, двигатели на моторни превозни средства
7233 2014 Монтьор, дървообработващи машини
7421 2005 Монтьор, електронна метеорологична апаратура
7421 2006 Монтьор, електронни инструменти
7421 2004 Монтьор, електронни прототипи
7421 2007 Монтьор, електронни радари
7421 2008 Монтьор, електронни сигнални апаратури
7421 2009 Монтьор, електронно производствено оборудване
7422 2001 Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване
7412 2012 Монтьор, електрооборудване
7233 2015 Монтьор, земеделски машини
7233 2016 Монтьор, земекопни машини
7413 2006 Монтьор, изпитване на електросъоръжения
7422 2010 Монтьор, инсталиращ телеграф
7233 2017 Монтьор, канцеларско (офис) оборудване
7422 2002 Монтьор, компютърна апаратура
7233 2018 Монтьор, корабни двигатели
7233 2019 Монтьор, корабно оборудване
7233 2020 Монтьор, котелно оборудване
7233 2021 Монтьор, машинни инструменти
7233 2022 Монтьор, металообработващи машини
7421 2010 Монтьор, микроелектроника
7233 2023 Монтьор, минни съоръжения
7126 2012 Монтьор, морски тръбопроводи
7536 1006 Монтьор, обувки
8131 2083 Монтьор, оловни акумулатори
7312 2004 Монтьор, орган
7233 2024 Монтьор, парни двигатели
7126 2013 Монтьор, паропроводни тръби
7233 2025 Монтьор, печатарско оборудване
7233 2030 Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване
7422 2009 Монтьор, поддържане на телефонни и телеграфни съобщения
7233 2026 Монтьор, промишлено оборудване
7422 2003 Монтьор, радиоапаратура
7422 2008 Монтьор, радиотелевизионни антени
7413 2007 Монтьор, релейна защита
7233 2031 Монтьор, ремонт на машини и оборудване
7232 2001 Монтьор, самолетни двигатели
7413 2008 Монтьор, свързване на електромери и часовникови превключватели
7413 2009 Монтьор, свързване на кабели
7232 2002 Монтьор, сглобяване на самолети
7422 2004 Монтьор, сигнални системи
7413 2010 Монтьор, силови електрически кабели (надземни)
7413 2011 Монтьор, силови електрически кабели (подземни)
7413 2012 Монтьор, силови електрически проводници (надземни)
50
7233 2027 Монтьор, текстилно оборудване
7422 2005 Монтьор, телевизори
7422 2011 Монтьор, телеграфни кабели/линии
7422 2012 Монтьор, телефонни кабели/линии
7127 2004 Монтьор, топлофикационни съоръжения
7413 2013 Монтьор, транспортни електрически кабели
7413 2014 Монтьор, транспортни електрически линии
7126 2014 Монтьор, тръби в самолети
7126 2015 Монтьор, тръби за продуктопроводи
7233 2028 Монтьор, турбини/турбинно оборудване
7321 2021 Монтьор, фотогравюри
7233 2029 Монтьор, хидроенергийно оборудване
3115 3056 Монтьор-механик по специално въоръжение и техника
2643 6005 Морфолог
8350 2006 Моряк
8350 2011 Моряк-моторист
7233 2033 Моторист-изпитател, корабни силови уредби
2522 6002 Мрежови администратор
3521 5001 Музикален аранжор
3521 5002 Музикален оформител
2654 8007 Музикален продуцент
3521 5003 Музикален редактор
2652 7013 Музикален ръководител
2652 8026 Музикант
2652 7014 Музиковед
2652 7015 Музиколог
2166 3005 Мултимедиен дизайнер
5242 1002 Мърчандайзер, продажби
2636 9010 Мюфтия
2642 5018 Наблюдател, радио/медия
7322 2007 Наборчик
9329 0002 Навивач
9329 0003 Навивач, арматура (ръчно)
9329 0004 Навивач, макари и бобини (ръчно)
9329 0005 Навивач, неподвижни макари
9329 0006 Навивач, подвижни макари
7522 1003 Навивач, фурнир
7221 1004 Нагревач, метални заготовки
5413 3003 Надзирател
5413 3002 Надзирател, затвор
7215 2014 Надзорник, газопроводни магистрали
7316 2018 Надписвач
2611 7004 Наименованието е преместено в единична група 1111, считано от 01.01.2012 г.
2611 7005 Наименованието е преместено в единична група 1111, считано от 01.01.2012 г.
2611 7006 Наименованието е преместено в единична група 1111, считано от 01.01.2012 г.
2611 7018 Наименованието е преместено в единична група 1111, считано от 01.01.2012 г.
2611 7019 Наименованието е преместено в единична група 1111, считано от 01.01.2012 г.
3255 5001 Наименованието е преместено в единична група 2264, считано от 01.07.2011 г.
1114 5041 Наименованието е преместено в единична група 2422, считано от 01.07.2011 г.
2619 7001 Наименованието е преместено в единична група 2611, считано от 01.01.2013 г.
51
2619 7004 Наименованието е преместено в единична група 2611, считано от 01.01.2013 г.
2619 7005 Наименованието е преместено в единична група 2611, считано от 01.01.2013 г.
2619 7006 Наименованието е преместено в единична група 2611, считано от 01.01.2013 г.
2619 5008 Наименованието е преместено в единична група 3411, считано от 01.07.2011 г.
7523 2001 Найстройчик-оператор, дървообработваща машина
7211 2042 Наливач, метални спирали
7315 2017 Наливач, стъкло (отливач)
7211 2043 Наплавчик
3230 8001 Народен лечител
1111 9007 Народен представител
9321 0005 Насипвач, пълнач в чували (ръчно)
5413 3004 Настойник, затвор
7523 2002 Настойчик-оператор, дървонаредна машина
7223 3014 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии
7223 3013 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
7223 3001 Настройчик, винтово-нарезни машини
7231 3011 Настройчик, двигатели на транспортни средства
7314 2004 Настройчик, керамични машини
7223 3002 Настройчик, машинни инструменти
7223 3003 Настройчик, металообработващи машини
7223 3004 Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление
7223 3005 Настройчик, металургични линии
7223 3006 Настройчик, пресови металообработващи машини
7223 3007 Настройчик, пробивни металообработващи машини
7223 3008 Настройчик, режещи металообработващи машини
3139 3001 Настройчик, робот
7315 2018 Настройчик, формоващи апарати
7223 3009 Настройчик, фрезмашини
7223 3010 Настройчик, хонингмашини
7311 2004 Настройчик, часовници
7223 3011 Настройчик, шлайфмашини
7523 2003 Настройчик-оператор, машина за напречно струговане
7523 2004 Настройчик-оператор, машина за рендосване
7523 2005 Настройчик-оператор, струг за обработка на дърво
7113 2010 Настройчик-оператор, струг/машина за обработка на камъни
7223 3012 Настройчик-оператор, хобелмашини
2133 6008 Научен работник, екология
2511 6008 Научен работник, компютърни науки
2422 7079 Научен секретар
3431 3004 Научна фотография
2422 7067 Началник група, областно звено
1112 7046 Началник кабинет
1114 5039 Началник кабинет, организация на работниците и служителите
1112 7047 Началник кабинет, председател на Сметна палата
1342 7010 Началник клиника
4323 3001 Началник машинотракторен парк
1111 7044 Началник на кабинета на заместник министър-председател
1111 7045 Началник на кабинета на министър-председателя
1111 7014 Началник на политически кабинет, министър
1112 7107 Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол
52
1324 7009 Началник на ремонтно звено, транспорт
1223 7011 Началник отдел технически и качествен контрол
1213 7022 Началник отдел, администрация
1213 5049 Началник отдел, администрация на МС
1213 7020 Началник отдел, администрация на Президента
1213 6026 Началник отдел, кметство
1213 7019 Началник отдел, Народно събрание
1213 7023 Началник отдел, областна администрация
1213 6024 Началник отдел, община/район
1213 7021 Началник отдел, Сметна палата
1213 7025 Началник отдел, Столична община
4323 5003 Началник парк в метрополитен
4323 3018 Началник парк, автомобили
4323 3002 Началник парк, железници
1324 5035 Началник пристанищен район
1321 7005 Началник производство
1112 7006 Началник протокол, Народно събрание/Президентство
1112 7037 Началник регионална дирекция
5169 1005 Началник ремонтна работилница
1213 6029 Началник сектор, администрация
1213 5050 Началник сектор, администрация на МС
1213 6028 Началник сектор, администрация на Президента
1213 6027 Началник сектор, администрация Народното събрание
1213 7031 Началник сектор, областна администрация
2422 6051 Началник сектор, областно звено
1213 6034 Началник сектор, община/район
1213 6030 Началник сектор, Сметна палата
1213 6035 Началник сектор, Столична община
1213 7033 Началник сектор, териториално звено
1213 7032 Началник сектор, териториално поделение
2144 5009 Началник служба в метрополитен
3122 6001 Началник смяна
3121 3006 Началник смяна, добивна промишленост
3121 3004 Началник смяна, подземен минодобив
3131 3001 Началник смяна, топлоцентрала
1219 5016 Началник управление, банка
1213 7037 Началник управление, Българска народна банка
1349 7011 Началник управление, полиция
1324 3011 Началник участък, осигурителни инсталации
1324 3010 Началник участък, свръзки и ел. съоръжения
3121 3005 Началник хвостохранилище
1324 3015 Началник, автогара
1219 7024 Началник, административна служба
1324 7005 Началник, аерогара
1324 3020 Началник, вагонно-ревизорски участък
3119 3052 Началник, влак
2151 5020 Началник, газова/парова централа
2153 6001 Началник, група "Експлоатация и поддържане в пощи и далекосъобщения"
1324 3016 Началник, експлоатационно звено в транспорта
1324 5018 Началник, железопътна гара
53
1349 7003 Началник, затвор
1324 7006 Началник, летище
1324 5019 Началник, метростанция
1112 7033 Началник, митница
1112 7078 Началник, митнически пункт
1112 6025 Началник, митническо бюро
1324 7007 Началник, морска гара
1322 7003 Началник, обогатителна фабрика
1112 6086 Началник, общинска служба по земеделие
1345 6010 Началник, отдел в образованието
1324 3013 Началник, подрайон по контактна железопътна мрежа
1349 7004 Началник, поправителен дом
1330 3003 Началник, пощенска станция
1324 3017 Началник, превозна служба
1112 7036 Началник, регионален инспекторат по образованието
1324 7008 Началник, речна гара
1322 7002 Началник, рудник
4321 2021 Началник, склад
1323 6007 Началник, строеж
1323 7006 Началник, строителен обект
1324 3012 Началник, тягова подстанция в железопътен транспорт
1324 3014 Началник, участък по поддържане на железния път и съоръженията
1345 5014 Началник, учебен отдел
1321 5004 Началник, цех
2422 6096 Независим оценител
9621 0003 Носач, багаж
9333 0002 Носач-товарач, стоки
2619 7002 Нотариус
4411 3002 Нототекар
7315 2019 Обгорвач, стъкло
2422 5091 Областен мениджър, банка/финансова/платежна институция
1112 7009 Областен управител
5163 1004 Обредник
9329 0016 Обрезвач, каучукови изделия
8111 2010 Обрушвач, бордове в открити рудници
5246 0002 Обслужващ на щанд, кафетерия
9329 0017 Обслужващ работник, промишлено производство
9629 0004 Обслужващ работник, увеселителен парк
5111 3003 Обслужващ, аерогара
5142 2005 Обслужващ, баня
5245 0001 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
5131 2002 Обслужващ, бюфет/лавка
5312 3002 Обслужващ, деца в училища
5111 3004 Обслужващ, корабни кабини
5246 0003 Обслужващ, кулинарен щанд
5249 0001 Обслужващ, магазин
5163 1005 Обслужващ, погребално бюро
5111 3005 Обслужващ, полета
5246 0001 Обслужващ, салатен бар
5142 2006 Обслужващ, сауна
54
7536 1007 Обущар
9622 0001 Общ работник
9215 0006 Общ работник, горско стопанство
9621 0004 Общ работник, музей
9214 0004 Общ работник, оранжерия/парник
9313 0003 Общ работник, поддържане на сгради
9329 0018 Общ работник, промишлеността
9313 0002 Общ работник, разрушаване на сгради
9213 0004 Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
9313 0001 Общ работник, строителство на сгради
2422 7078 Обществен посредник
1111 9021 Общински съветник
6122 1004 Овоскопист
6112 1006 Овощар
8182 2004 Огняр
7215 2015 Огъвач, кабели и метални въжета
2411 6007 Одитор
2411 6018 Одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
2133 6006 Одитор, екология
2421 6010 Одитор, качество
2422 7025 Одитор, Сметна палата
2132 6015 Озеленител
7543 1006 Окачествител, кожи
7543 2007 Окачествител, продукти (без храни и напитки)
7543 2008 Окачествител-опаковач, монети и медали
2114 6024 Океанограф, геолог
2114 6025 Океанограф, геофизик
1111 7047 Окръжен прокурор/ Военно-окръжен прокурор
7212 2008 Оксиженист
7212 2009 Оксиженист, газозаварчик
5161 8003 Окултист
1111 9008 Омбудсман
9321 0006 Опаковач
5412 3007 Оперативен дежурен
3355 3011 Оперативен работник
8171 2008 Оператор eтерификация
8112 2015 Оператор в командна зала
8131 3078 Оператор избелителни разтвори
3132 3011 Оператор на дезинфекционна рамка
8112 2016 Оператор на силозен склад
8171 2007 Оператор обезводняване, мерсеризация и балиране
3115 3061 Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника
3115 3059 Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства
3115 3060 Оператор по ремонт на бойни припаси и специални пиротехнически средства
3115 3058 Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества
8171 2005 Оператор производство на листова целулоза
3134 3009 Оператор реактор, преработваща промишленост
3139 3003 Оператор с контролни функции, производство на целулоза
3521 3023 Оператор субтитри
8171 2006 Оператор сушене и балиране
55
8342 2009 Оператор, автогудронатор
8160 2044 Оператор, автоклав
8160 2012 Оператор, автоклав (месо и риба)
3133 3003 Оператор, автоклав (химически и други сродни на тях процеси)
3139 3004 Оператор, автоматизирана монтажна линия
8160 2078 Оператор, автоматична поточна линия, тютюневи изделия
3521 3012 Оператор, анимационен филм
3521 3014 Оператор, аудиосъоръжения
8343 2010 Оператор, бент (док)
3131 3005 Оператор, блок в електроцентрала
8160 2079 Оператор, вакуумен апарат за поддържане на влажността при обработка на тютюн
8160 2020 Оператор, вакуумен съд за кондензирано мляко
8160 2045 Оператор, вакуумен съд за хранителни есенции
8160 2046 Оператор, вакуум-изпарителна инсталация с ароматоуловител
8131 3070 Оператор, вакуумна вана в химически и сродни на тях процеси (без нефт и природен газ)
8160 2047 Оператор, вакуумна пещ (хранителни продукти)
3135 3007 Оператор, валцова машина
8343 2011 Оператор, вдигачка (лебедка, хаспел)
3132 3004 Оператор, вентилационно оборудване
8160 2080 Оператор, вибро навлажнителен тунел
3131 3006 Оператор, водна турбина
3132 3005 Оператор, воднопреработвателна станция
3132 3006 Оператор, воднопречиствателна станция
3131 3014 Оператор, водоподготвителни и кондензационни инсталации
4132 1001 Оператор, въвеждане на данни
8343 2012 Оператор, въжена железница
8343 2013 Оператор, въжена линия (седалкова), лифт
3131 3015 Оператор, възлова станция
3131 3007 Оператор, газгенератор (газгенераторчик)
3131 3016 Оператор, газова електроцентрала
8189 1030 Оператор, газокомпресорни агрегати
3122 3009 Оператор, газопреносна/газоразпределителна мрежа
3131 3008 Оператор, генератор
3131 3017 Оператор, геотермална централа
7223 2036 Оператор, гилотина за разкрояване (метал)
3131 3018 Оператор, главно електротабло (електроцентрала)
3133 3004 Оператор, горелка (химически и други сродни на тях процеси)
8112 2009 Оператор, гравитационно оборудване (мина)
8131 2050 Оператор, гранулиращо оборудване (фармацевтични продукти и тоалетни препарати)
8131 2051 Оператор, дестилатор (парфюми)
3134 3001 Оператор, дестилатор (рафиниране на нефт и природен газ)
8131 3071 Оператор, дестилатор/еднократно (химически процеси - без нефт и природен газ)
8131 3072 Оператор, дестилатор/непрекъснато (химически процеси - без нефт и природен газ)
8131 2052 Оператор, дестилаторно оборудване (парфюми)
8160 2064 Оператор, дестилиране на спиртни напитки
8131 3059 Оператор, дехидратор (петролни залежи)
8113 2003 Оператор, драга/земекопачка/ескаватор
3521 3015 Оператор, дублиращи съоръжения
8172 2012 Оператор, дъскорезница
8171 2010 Оператор, дялане/дълбаене (хартиена каша)
56
8131 3073 Оператор, екстрактор (дестилация на дървен материал)
8131 3060 Оператор, екстрактор (химически и други сродни на тях материали)
8343 2014 Оператор, елеватор
3131 3019 Оператор, електрическа подстанция
3135 3001 Оператор, електродъгова пещ за облагородяване
7323 2016 Оператор, електроерозист
3521 3016 Оператор, електронна аудио-визуална техника
8114 2015 Оператор, залепвач на детайли
3521 3017 Оператор, записващи устройства
8189 2023 Оператор, зареждане с гориво
7322 2029 Оператор, зареждач на роли
8171 2011 Оператор, избелване на хартия
8171 2009 Оператор, изготвител на разтвори и целулозна каша за мембрани и трептилки
8131 3074 Оператор, изпарител (химически процеси - без нефт и природен газ)
7223 2037 Оператор, изработване на печатни платки
6122 1005 Оператор, инкубатор
8121 3022 Оператор, инсталация за гранулиране на шлака
8160 2063 Оператор, инсталация за изваряване на пиво/алкохолни напитки
8114 2016 Оператор, инсталация за размесване на бетон
3512 3008 Оператор, инсталиране софтуер
8131 3061 Оператор, инструмент за изхвърляне (химически и други сродни на тях материали)
8141 2016 Оператор, каландър (каучук)
8154 2008 Оператор, каландър (текстил)
3133 3005 Оператор, калцинатор (химически и други сродни на тях процеси)
3521 3018 Оператор, камера
3521 3020 Оператор, камера (телевизия)
8141 2015 Оператор, каучуково производство
8131 2048 Оператор, компаудировчик
3132 3007 Оператор, компресор
7321 3038 Оператор, компютърна предпечатна подготовка
8343 2015 Оператор, конвейер
3135 3002 Оператор, конвертор
8131 3075 Оператор, конвертор (химически процеси - без нефт и природен газ)
3522 3012 Оператор, конструиране и технология на съобщителна апаратура
4222 3002 Оператор, контактен център
3133 3020 Оператор, контрол на процеси в химическото производство
3133 3006 Оператор, контрол на температурата и степента на изтегляне
3134 3002 Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ)
3133 3019 Оператор, контролно табло (химическо производство)
4131 2004 Оператор, копирна техника
3133 3007 Оператор, котел (химически и други сродни на тях процеси)
8113 2005 Оператор, кран (нефтени и газови кладенци)
8343 2020 Оператор, краново-фартова техника
8181 1030 Оператор, лакировач/емайльор на преходни детайли и възли
8172 2013 Оператор, лентов трион
8114 2017 Оператор, лепач на главички (шлайфграфери)
3135 3008 Оператор, линия за елуксация
3139 3006 Оператор, манипулатор
3135 3005 Оператор, машина за коксосортировка
3135 3009 Оператор, машина за леене
57
3135 3010 Оператор, машина за нарязване на прокат
3135 3011 Оператор, машина за обработка на фолио
7322 2030 Оператор, машина за отливки
8112 2007 Оператор, машина за рязане на скални материали
8341 2005 Оператор, машини за горското стопанство
8112 2008 Оператор, мелница в обогатителна фабрика
8160 2027 Оператор, мелница за зърно
8160 2028 Оператор, мелница за подправки
8181 2040 Оператор, мелница за тухларска глина
3521 3021 Оператор, микрофон
3511 3004 Оператор, мониторинг център
3139 3005 Оператор, монтажен конвейер
3522 3010 Оператор, морзов код (радист), радиотелеграфист
8343 2016 Оператор, мост
8341 2006 Оператор, моторизирани съоръжения в земеделието
8341 2007 Оператор, моторизирано оборудване за горското стопанство
3131 3009 Оператор, мрежова топлофикационна станция
3133 3008 Оператор, нагревател/бойлер (химически и други сродни на тях процеси)
8171 2012 Оператор, нагряване на хартиена каша
4323 5004 Оператор, наземно обслужване
8181 2039 Оператор, обдухване на електропорцеланови изделия
8112 2010 Оператор, обогатителна фабрика
8113 2006 Оператор, оборудване за изтегляне (нефтени и газови кладенци)
8121 3023 Оператор, оборудване за карбонизация на метал
8131 2053 Оператор, оборудване за моделиране (тоалетни принадлежности)
8131 3062 Оператор, оборудване за обработка, манипулация на суров петрол
8160 2065 Оператор, оборудване за отлежаване пивоварство/спиртни напитки
8160 2058 Оператор, оборудване за печене на кафе/какао
8154 2009 Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текстилни изделия
8122 2018 Оператор, оборудване за почистване на метал
8181 1035 Оператор, оборудване за почистване на стъкло
8160 2066 Оператор, оборудване за приготвяне на малц
8113 2007 Оператор, оборудване за пускане на сонди за кладенци
8160 2053 Оператор, оборудване за рафиниране на захар
8160 2067 Оператор, оборудване за ферментация на спиртни напитки и пиво
8160 2048 Оператор, оборудване за хидрогениране (масла и мазнини)
3139 3008 Оператор, обработване (радиоактивни отпадъци)
3132 3012 Оператор, обработка на водата
8112 2011 Оператор, обработка на камъни (каменоделна)
8112 2012 Оператор, обработка на минерали
4321 2009 Оператор, определяне на маршрута на товарите
8121 3024 Оператор, отвръщач на изделия от благородни и цветни неблагородни метали
8181 2041 Оператор, отпечатване на щанца (матрица) за керамика и порцелан
8172 2011 Оператор, отрязващ трион за трупи
8182 2006 Оператор, парна машина
8154 2007 Оператор, парна преса
3131 3010 Оператор, парна турбина
8182 2005 Оператор, парни и водогрейни съоръжения
3131 3020 Оператор, парогенератор (производство на електроенергия)
8131 2046 Оператор, пастировчик на плочи
58
3511 3001 Оператор, периферни устройства
3133 3014 Оператор, пещ (производство на кокс)
3132 3008 Оператор, пещ за горене на отпадъци (изхвърляне на отпадъчни материали)
3135 3003 Оператор, пещ за облагородяване
3133 3001 Оператор, пещи (химически и други сродни на тях процеси)
3135 3004 Оператор, пещи за бъркане на топено желязо
8181 1031 Оператор, пещи за закаляване/темпериране на стъкло
8181 1032 Оператор, пещи за изпичане
3133 3002 Оператор, пещи за изпичане (химически и други сродни на тях производства)
8181 1033 Оператор, пещи за изпичане на тухли и керемиди
8181 2036 Оператор, пещи за изпичане на фрита
3135 3012 Оператор, пещи за повторно загряване (метал)
8181 1034 Оператор, пещи за производство на стъкло
8114 2021 Оператор, пещи за производство на цимент
8121 3020 Оператор, пещи за термична обработка на метал
3135 3013 Оператор, пещи за топене на метал
8121 3021 Оператор, пещи за циментация на метал
8131 2054 Оператор, подготвител на смеси, разтвори и полуфабрикати за електронни елементи
3512 3009 Оператор, подпомагане на потребители
3135 3014 Оператор, полир-машина
3132 3009 Оператор, помпена станция
3134 3003 Оператор, помпена станция (нефт и природен газ)
3133 3010 Оператор, понополиурстанчик
3133 3015 Оператор, преработка на фенол
8181 2037 Оператор, преса
8171 2019 Оператор, преса за картонени изделия
7223 2035 Оператор, преса за метал
7322 2027 Оператор, преса за печатане
8160 2043 Оператор, преса за плодове/зеленчуци
8131 3063 Оператор, пресяване, прецеждане на химически и сродни на тях материали
8171 2013 Оператор, пречистване на хартиена каша
3132 3010 Оператор, пречиствателна инсталация
3132 3002 Оператор, пречиствателна станция
8131 2047 Оператор, приготвител на смеси
8212 2022 Оператор, производствена линия
8131 2055 Оператор, производство на акумулатори
3133 3016 Оператор, производство на изкуствени торове
3133 3017 Оператор, производство на кокс
8212 2021 Оператор, производство на колектори
8131 3079 Оператор, производство на парафин
7223 2038 Оператор, производство на силови, полупроводникови изделия
8171 2020 Оператор, производство на хартия
8114 2020 Оператор, производство на цимент
8111 2018 Оператор, пулт за управление и свръзка
3521 3013 Оператор, пулт за художествено осветление
7322 2031 Оператор, пулт на печатарско оборудване
8113 2008 Оператор, пускане на сонди на кабелен принцип (нефтени и газови кладенци)
8113 2009 Оператор, пускане на сонди на ротационен принцип (нефтени и газови кладенци)
8342 2008 Оператор, пътно-строителни машини
3522 3011 Оператор, радиопредавателни съоръжения
59
3522 3013 Оператор, радиосъоръжения (кораби)
3522 3014 Оператор, радиосъоръжения (летателни средства)
3522 3015 Оператор, радиосъоръжения (наземни)
3521 3024 Оператор, радиотехника и телевизия
8341 2008 Оператор, разкройваща-разтрупваща-сортираща машина
8171 2014 Оператор, разтваряне на хартиена каша
3134 3004 Оператор, рафинерия (нефт и природен газ)
8131 3077 Оператор, реактор (химически процеси - без нефт и природен газ)
8131 3076 Оператор, реактор-конвертор (химически процеси - без нефт и природен газ)
8122 2019 Оператор, регулировчик на електролизни вани
7223 2039 Оператор, режещи инструменти
3133 3012 Оператор, реторта (химически и други сродни на тях процеси)
3139 3007 Оператор, робот
7322 2028 Оператор, ръчна преса
8171 2021 Оператор, рязане на картон (велпапе)
8341 2004 Оператор, селскостопански машини
8341 2009 Оператор, семе- и плодосъбирачна машина
8131 3064 Оператор, сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
8341 2010 Оператор, сеялна, лесопосадъчна и лесомелиоративна машина
5414 3013 Оператор, сигурност
3133 3009 Оператор, синтеруване/спичане (химически и сродни на тях процеси)
3131 3021 Оператор, слънчева електроцентрала
8160 2081 Оператор, смесител тютюнева линия
8113 2010 Оператор, сондажно оборудване (кладенци)
8342 2010 Оператор, сонетка, пилотонабивачка
8171 2015 Оператор, сортиране на хартиена каша
3131 3022 Оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала
3522 3016 Оператор, стая с контролни съоръжения
8160 2019 Оператор, стифир машина
3522 3017 Оператор, строителство и експлоатация на съобщителни системи
3521 3022 Оператор, студийно устройство
3131 3011 Оператор, сушилни пещи и барабани
3133 3013 Оператор, сушилня (химически и други сродни на тях процеси)
8171 2022 Оператор, съединяване на хартия
8113 2004 Оператор, съоръжение за пробиване на дупки
3522 3018 Оператор, съоръжения за пренос
8342 2011 Оператор, съоръжения за прокарване на тунели (строителство)
3132 3003 Оператор, съоръжения на бент
7223 2040 Оператор, съпротивление на отместване, срязване
7321 2003 Оператор, текстообработваща машина
4131 2005 Оператор, телеграф
3522 3019 Оператор, телеграфически съоръжения
3522 3020 Оператор, телекомуникационни съоръжения
4131 2006 Оператор, телекс
4131 2007 Оператор, телепринтер
4131 2008 Оператор, телетайпен апарат
4131 2009 Оператор, телефакс
4223 2001 Оператор, телефонна централа
8157 0004 Оператор, тепавица
3133 3011 Оператор, термична обработка (химически и други сродни на тях процеси)
60
3131 3012 Оператор, технологичен пулт в електроцентрала
3131 3023 Оператор, токоизправителна станция
3131 3024 Оператор, топлоелектроцентрала
8171 2016 Оператор, тупане на хартиена каша
8152 2018 Оператор, тъкачен стан
3133 3018 Оператор, уред за избелване (химическа промишленост)
3134 3006 Оператор, уред за обезсеряване (рафиниране на нефт и природен газ)
3134 3005 Оператор, уред за обработка и манипулация (рафиниране на нефт и природен газ)
3134 3007 Оператор, уред за размесване (рафиниране на нефт и природен газ/етил)
8160 2054 Оператор, уред за разтоварване (дифундиране на захарно цвекло)
3134 3008 Оператор, уред за съединяване и смесване (рафиниране на нефт и природен газ)
8131 3066 Оператор, филтър (химически и други сродни на тях процеси)
8131 3065 Оператор, филтър/ротационен барабан
8131 3057 Оператор, филтърна преса (химически и други сродни на тях процеси)
8171 2023 Оператор, фино сатиниране
8131 3058 Оператор, флотация на кварцов прах
7321 2022 Оператор, фотогравюри
8181 2038 Оператор, хидродинамично пресоване на металокерамични изделия
3131 3025 Оператор, хидроелектроцентрала
3131 3013 Оператор, химически контрол
3133 3021 Оператор, хладилна система
8131 3067 Оператор, центрофугиращ сепаратор (химически и други сродни на тях процеси)
4222 3001 Оператор, център за обаждания
4222 3003 Оператор, център за телекомуникационни услуги
8113 2011 Оператор, черпещи сонди и киселинни магистрали
8131 2049 Оператор, чукова мелница (химически и други сродни на тях процеси)
8350 2007 Оператор, шлеп
8343 2017 Оператор, шлюз/канал или пристанище
3131 3026 Оператор, ядрен реактор
3131 3027 Оператор, ядрена електроцентрала
3513 3002 Оператор/координатор, мрежа от данни/бази данни
3135 3006 Оператор-галтовчик
4413 2001 Описвач, тотализатор
3435 3011 Определител, копирни светлини
3134 3010 Опрератор компресор, преработване на нефт/природен газ
2267 4001 Оптик, оптометрист
7511 2025 Опушвач
3343 3007 Организатор
3321 3008 Организатор аварии и застраховки
5169 3008 Организатор дейности
3331 3007 Организатор карго внос/износ
3323 3006 Организатор корабно снабдяване
3154 6003 Организатор на полетите
2424 6004 Организатор обучение
3359 3011 Организатор по труда
3521 3042 Организатор производство, телевизия
3331 3009 Организатор склад под митнически контрол
4323 5017 Организатор, автомобилен транспорт
3123 4005 Организатор, група в строителството
4321 2010 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност
61
3331 3008 Организатор, каргорекламации
3332 3001 Организатор, конференции и събития
3339 3017 Организатор, куриерска дейност
3339 3019 Организатор, маркетинг
4110 3008 Организатор, обработка на производствена информация
3359 3008 Организатор, отдел вътрешен контрол
5414 3012 Организатор, охрана
3339 3021 Организатор, продажби и реклама
3122 3002 Организатор, производство
4221 3002 Организатор, пътнически транспорт
4221 3003 Организатор, пътувания
3339 3020 Организатор, работа с клиенти
3339 3018 Организатор, реклама
2421 6012 Организатор, ремонт и поддръжка
3311 3010 Организатор, сделки с ценни книжа
3422 3009 Организатор, спортни прояви и първенства
2421 6011 Организатор, стопански дейности
2652 6004 Оркестрант
2652 7016 Оркестратор
2131 6021 Орнитолог
3214 5003 Ортопедичен техник
3435 3012 Осветител
2642 6013 Отговорен секретар, вестник/списание
3339 3016 Отговорник диспечери, куриерски услуги
3119 3040 Отговорник изпитателна станция
3339 3015 Отговорник куриери
3331 3012 Отговорник митническа обработка
3331 3011 Отговорник митнически брокери
3339 3014 Отговорник телефонни продажби
5169 2006 Отговорник, автомивка
5169 3002 Отговорник, ателие
3154 6004 Отговорник, безопасност на полетите
7542 2002 Отговорник, взривен склад
4212 3009 Отговорник, маса в бинго зала
4419 3007 Отговорник, спомагателни дейности
5131 2005 Отговорник, търговска зала
3119 3069 Отговорник/Специалист, техническа поддръжка
7314 2005 Отливач, керамични изделия
4419 3011 Отчетник
4312 2013 Отчетник, водещ документи за оценки
4313 2002 Отчетник, водещ платежни ведомости
4312 2014 Отчетник, водещ ревизионни документи
4312 2001 Отчетник, гаранции по кредити
4312 2002 Отчетник, данъци
4323 2006 Отчетник, изготвяне на наряди в гараж
9623 0001 Отчетник, измервателни уреди
4322 2001 Отчетник, инвентаризация на материали (инвентарчик)
4312 2003 Отчетник, инвестиции
4312 2004 Отчетник, ипотеки
4312 2005 Отчетник, комисиони
62
4312 2006 Отчетник, кредити
4321 2011 Отчетник, насочване на товари
4313 2001 Отчетник, начисляване на трудови възнаграждения
4312 2007 Отчетник, облигации
4312 2008 Отчетник, оценки на рискове и застраховки
4322 2002 Отчетник, планиране на материали
4312 2009 Отчетник, статистически документи
4311 2004 Отчетник, счетоводство
4312 2010 Отчетник, уреждане на застрахователни полици
4312 2011 Отчетник, финанси
4312 2012 Отчетник, ценни книжа
3341 3004 Офис мениджър
3152 4018 Офицер по сигурността
7316 2003 Офортист, стъкло
7321 2023 Офортист-печатар
5413 3006 Охрана, затворническа
5412 3005 Охрана, полицейска
5413 3005 Охрана, следствена служба
5414 1007 Охранител
3315 3004 Оценител, иск
3315 3003 Оценител, недвижимо имущество
7543 2005 Оценител, облекла
3315 3005 Оценител, осигуровка
7516 2004 Оценител, тютюн
3315 3006 Оценител, щета
9510 0005 Пазач
5414 1002 Пазач, въоръжена охрана
5164 1005 Пазач, дивеч
5164 1006 Пазач, животни в зоопарк
5413 3007 Пазач, затвор
9510 0003 Пазач, невъоръжена охрана
8350 2008 Пазач, фар
5414 0015 Пазач-портиер
4211 3018 Пазител ценности, БНБ
9321 0001 Пакетировач
2114 6026 Палеонтолог
3258 3001 Парамедик
5329 1007 Парафинист
7521 1003 Парафиньор
7122 2002 Паркетчия
1112 7049 Парламентарен секретар
1114 5040 Парламентарен секретар, организация на работниците и служителите
7211 2044 Парографик и термографик
9212 0001 Пастир
2636 9011 Пастор
2250 7002 Патолог, ветеринарен
2131 6038 Патолог, растения
1114 9030 Патриарх на Българската православна църква
2636 4016 Патриаршески дякон
5411 3004 Патрул (горски пожари)
63
5412 3006 Патрул, полицейски
5414 1003 Патрул, служби за сигурност
2652 8027 Певец
2652 8025 Певец, фолклор
2359 6012 Педагог
2359 6011 Педагогически съветник
5142 2004 Педикюрист
7512 2010 Пекар
2632 6009 Пенолог
9121 0003 Перач (ръчно)
9329 0019 Перач, преработваща промишленост
5141 2003 Перукер
2114 6027 Петролог
7322 2014 Печатар
7316 2019 Печатар върху керамика
7322 2015 Печатар, блок машина (блок-принтер)
7321 2024 Печатар, мантограф
7322 2016 Печатар, марки
8132 2003 Печатар, проекции/изображения
7322 2017 Печатар, текстил (щампьор)
8132 2004 Печатар, филми
8132 2005 Печатар, фотографии
7211 1002 Пещар
8160 2068 Пивовар
5151 1002 Пиколо
7212 2010 Пилозъбчик
3152 4012 Пилот
7521 1004 Пирографист
7314 2006 Пирометрист
7315 2020 Пирометрист, стъкло
7542 2003 Пиротехник
2641 8001 Писател/поет
7212 2011 Плазморезчик
7212 2012 Плазовчик
8111 2011 Плакировач, пясък
5113 3004 Планински водач/гид
5419 1001 Планински спасител
5243 0001 Пласьор, стоки
7318 2027 Плетач на една кука
7317 1001 Плетач, изделия от ракита/ратан/слама/въже
7222 1001 Плетач, синджири
7323 2007 Подвързвач, книги-шивач
7536 1008 Подготвител, горница на обувки
7214 2008 Подготвител, метални конструкции
7536 1009 Подготвител, подметки и ходила
7522 1004 Подготвител, фурнирни платна
1112 9016 Подуправител, Българска народна банка
1112 9012 Подуправител, Национален осигурителен институт
1112 5099 Подуправител, Национална здравно-осигурителна каса
5411 3003 Пожарникар
64
6111 1012 Полевъд
3119 3038 Полиграфист
7113 2011 Полировач, камъни
7314 2007 Полировач, керамични изделия
7224 1005 Полировач, метал
7315 2021 Полировач, стъкло
7522 1005 Полировчик, дървени мебели
7536 1010 Полировчик, обувки
1112 7054 Политически директор
2633 6003 Политолог
5412 3001 Полицай
3355 3003 Полицейски командир
5414 1004 Полски пазач-пъдар
4321 2012 Получател, товари
2132 6016 Помолог
9411 0002 Помощник кухня, заведение за бързо хранене
5312 3001 Помощник на учителя
4312 3015 Помощник, брокер
9412 0002 Помощник, кухня (без домашен)
9111 0002 Помощник, кухня (домашен)
5249 0002 Помощник, магазин
9213 0002 Помощник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
5312 3003 Помощник-възпитател
5120 2003 Помощник-готвач
2359 6001 Помощник-директор, административно-стопанската дейност
2359 6005 Помощник-директор, спортна дейност
2359 6002 Помощник-директор, учебната дейност
2359 6003 Помощник-директор, учебно-производствената дейност
2359 6004 Помощник-директор, учебно-творческата дейност
3152 4007 Помощник-капитан
2652 6005 Помощник-концертмайстор
4413 3006 Помощник-коректор
7315 2022 Помощник-майстор, плоско стъкло
8311 2014 Помощник-машинист
8311 2015 Помощник-машинист, железопътна мотриса
8311 2016 Помощник-машинист, локомотивен
2619 7003 Помощник-нотариус
3131 3028 Помощник-оператор, генератор
3131 3029 Помощник-оператор, парна турбина
3131 3030 Помощник-оператор, парогенератор
1120 7038 Помощник-ректор, висше училище
3433 3002 Помощник-реставратор
5120 2004 Помощник-сладкар
7315 2023 Помощник-топитьор
3422 3003 Помощник-треньор
3213 5001 Помощник-фармацевт
3411 7004 Помощник-частен съдебен изпълнител
8341 2011 Помпиер
8189 1031 Помпиер, помпена/пречиствателна станция
9621 0009 Портиер
65
1112 7038 Посланик
1112 7058 Посланик за специални поръчения
3413 0006 Послушник/послушница
3333 3001 Посредник, информиране и наемане на работа
1112 7053 Постоянен секретар
7211 2045 Почиствач, метални отливки/изделия
4412 3005 Пощенски раздавач (пощальон)
3342 3001 Правен секретар
2619 7007 Правен съветник
3411 3006 Правен сътрудник
2422 7062 Правителствен агент, Министерство на правосъдието
2422 7063 Правителствен преводач
3230 0004 Практикуващ, неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
5163 1006 Прахосъбирач
2643 6006 Преводач
2643 3017 Преводач, жестомимичен превод
2643 3018 Преводач-говорител
2643 6007 Преводач-редактор
9331 0002 Превозвач, лодка
4412 3006 Превозвач, поща
7318 1024 Предач
2635 6021 Предприемач в социалната работа
1342 9005 Председател ДЕЛК
1114 9034 Председател на Български олимпийски комитет
1112 9021 Председател на Икономически и социален съвет
1111 9005 Председател на комисия, Народно събрание
1111 9029 Председател на Конституционен съд
1213 7018 Председател на медицинска комисия, лекар, НОИ
1111 9003 Председател на Народно събрание
1111 7035 Председател на отделение, Върховен касационен съд
2422 5098 Председател на регионална структура на организация на работниците и служителите
1120 9035 Председател на управителен съвет на Централен кооперативен съюз
1111 7036 Председател отделение, Върховен административен съд
1342 9004 Председател ТЕЛК
1111 7032 Председател, Апелативен съд
1114 9016 Председател, браншови и регионални организации
1223 7001 Председател, Българска академия на науките
1111 7031 Председател, Върховен административен съд
1111 7030 Председател, Върховен касационен съд
1111 7037 Председател, градски съд
1431 7014 Председател, дружество за физкултура и спорт
1112 7092 Председател, държавна агенция
1112 9019 Председател, държавна комисия
1112 9082 Председател, комисия
1120 9031 Председател, контролен съвет на кооперативен съюз
1120 9032 Председател, контролен съвет на Централен кооперативен съюз
1120 9033 Председател, кооперативен съюз
1120 9034 Председател, кооперация
1120 7019 Председател, Надзорен съвет в търговско дружество
1112 9022 Председател, Надзорен съвет на агенция
66
1112 7013 Председател, Национален статистически институт
1114 7035 Председател, обществена организация
1111 9019 Председател, общински съвет
1111 7033 Председател, окръжен съд
1114 9024 Председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации
1114 9010 Председател, организация на работниците и служителите
1114 9008 Председател, организация на работодатели
1114 9002 Председател, политическа партия
1112 7074 Председател, постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, НАОА
1112 7073 Председател, постоянна комисия по области на висшето образование, НАОА
1111 7034 Председател, районен съд
1112 5101 Председател, Селскостопанска академия
1112 9017 Председател, Сметна палата
1431 7012 Председател, спортен клуб
1431 7013 Председател, спортна организация
1120 7018 Председател, управителен съвет (съвет на директорите) на търговско дружество
3339 3012 Представител, бизнес услуги
1111 9001 Президент на Република България
1114 9011 Президент, организация на работниците и служителите
1114 9001 Президент, политическа партия
5414 1005 Прелезопазач
8111 2012 Премахвач, подпори
7318 1025 Пренавивач
5163 1007 Преносвач
9333 0003 Преносвач (ръчно)
3141 3009 Препаратор
5165 5001 Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство
2359 5019 Преподавател, природо-математически учебни предмети в извънкласни и извънучилищни дейности
2310 6001 Преподавател, висше училище
2355 5001 Преподавател, изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности
2356 5001 Преподавател, информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности
2355 5007 Преподавател, кино- и фотоизкуство в извънкласни и извънучилищни дейности
2359 5013 Преподавател, литературно творчество в извънкласни и извънучилищни дейности
2354 5001 Преподавател, музика в извънкласни и извънучилищни дейности
2359 5025 Преподавател, селскостопански учебни предмети в извънкласни и извънучилищни дейности
2359 5031 Преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни и извънучилищни дейности
2355 5013 Преподавател, танцово изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности
2355 5019 Преподавател, театрално изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности
2359 5037 Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности
2320 5009 Преподавател, център за професионално обучение
2353 5001 Преподавател, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности
7212 2013 Пресовчик, лагери
8172 2014 Пресьор, фурнир
8172 2015 Пресьор, шперплат
8131 2085 Приготвител, оловни сплави за акумулатори и други подобни
9621 0005 Придружител, асансьор
5311 3004 Приемен родител
3115 3065 Приемчик автосервиз
3512 3012 Приемчик в сервизен отдел
3115 3057 Приемчик на специално въоръжение и техника
67
6121 1010 Приемчик, мляко
7211 2046 Приемчик-разпределител, металургията
4419 2004 Призовкар
8312 1006 Прикачвач
2522 6004 Приложен администратор
3314 3003 Приложен специалист, актюерство
3314 3001 Приложен специалист, математика
3435 3020 Приложен специалист, специални ефекти
3314 3002 Приложен специалист, статистика
2653 3008 Прима-балерина/Премиер-балетист
7212 2014 Припойчик
3230 0005 Природолечител
5162 1004 Прислужник
9111 0003 Прислужник, домашен
5152 1004 Прислужник, поддържане на къща
5151 1003 Прислужник, хотел
9333 0004 Пристанищен работник
9333 0005 Пристанищен хамалин
7126 2016 Пробивач, кладенци
7549 2006 Пробовземач
7513 2001 Пробовземач, мляко
4413 2003 Проверител, марки и ценни книжа
4413 2002 Проверител, тотализатор
2112 6005 Прогнозист на време
1120 7051 Програмен директор
2654 6012 Програмен експерт, радио/телевизия
2521 6005 Програмист, бази данни
2523 6003 Програмист, комуникации
2513 6003 Програмист, мултимедия
2514 6004 Програмист, системи за управление на бази данни
2514 6003 Програмист, системи за управление на бизнеса
2514 6001 Програмист, софтуерни приложения
2513 6002 Програмист, уеб сайтове
2512 6005 Програмист-аналитик
5249 0003 Продавач, автомобили
3339 3013 Продавач, бизнес услуги
5230 0003 Продавач, билети
5212 0001 Продавач, бюфет
9520 0002 Продавач, вестници/списания/книги и други
5212 0002 Продавач, закуски и напитки
5244 0001 Продавач, изпълнение на поръчки по телефона
5244 0002 Продавач, Интернет търговия
3311 3008 Продавач, облигации
5211 1001 Продавач, павилион
5211 1002 Продавач, пазар
5249 0004 Продавач, плавателни съдове
5243 0002 Продавач, разносна търговия
9520 0004 Продавач, театрални програми
5244 0003 Продавач, телемаркет
5211 1003 Продавач, улична сергия
68
5212 0003 Продавач, хранителни продукти
3311 3009 Продавач, ценни книжа
5223 2001 Продавач-консултант
2434 5005 Продуктов мениджър
2654 5024 Продуцент
2654 5025 Продуцент, радио/телевизия
2642 6005 Продуцент, телевизионни новини
2654 7005 Продуцент, филмов/ театрален
2521 6004 Проектант, бази данни
2511 6004 Проектант, информационни системи
2513 6004 Проектант, уеб сайтове
7312 2005 Производител, акордеони
7312 2006 Производител, барабани и други ударни музикални инструменти
7311 2005 Производител, барометри
7531 2006 Производител, бельо
7313 2010 Производител, бижутерия
7522 1006 Производител, бъчви
7314 2008 Производител, глина/порцелан и гипсови смеси
7316 2004 Производител, гравирано стъкло
7312 2007 Производител, духови музикални инструменти (без медни и дървени)
7312 2008 Производител, дървени духови музикални инструменти
7312 2009 Производител, звукови части за пиано
7311 2006 Производител, зъботехнически инструменти
7533 1003 Производител, играчки/кукли и пресовани играчки
7522 1007 Производител, изделия от дърво
7536 1011 Производител, изделия от кожа
3214 3004 Производител, изкуствени крайници (протези)
7533 1004 Производител, изкуствени цветя
7222 1002 Производител, измервателни уреди
7222 1003 Производител, инструменти
7317 1003 Производител, калъпи за обувки от лико
7531 1008 Производител, каптонирано облекло
7314 2009 Производител, керамични тръби
7533 1005 Производител, килими
7312 2010 Производител, клавиши за пиано
7312 2011 Производител, ксилофони
8160 2069 Производител, малц
7513 2002 Производител, масло
7534 1003 Производител, матраци/дюшеци
7522 1008 Производител, мебели
7312 2012 Производител, медни духови музикални инструменти
7534 1004 Производител, мека мебел
7533 1006 Производител, меки играчки
7311 2007 Производител, метеорологични уреди
7317 1004 Производител, метли
7513 2003 Производител, млечни продукти
7312 2013 Производител, народни музикални инструменти
7311 2008 Производител, научни инструменти
7536 1012 Производител, обувки (ръчно)
7311 2009 Производител, оптически уреди
69
7312 2014 Производител, орган
3214 3005 Производител, ортопедически приспособления
7531 2007 Производител, перуки
7312 2015 Производител, пиана
7322 2008 Производител, плака с изпъкнал шрифт
7313 2011 Производител, пластини от скъпоценни метали
7533 1007 Производител, платна/тенти/навеси
7317 1005 Производител, плетени мебели
7512 1012 Производител, ръчно на хляб
7536 1013 Производител, сарашки изделия
7536 1014 Производител, спортни принадлежности
7312 2016 Производител, струнни музикални инструменти
7317 1006 Производител, сувенири
7311 2010 Производител, точни инструменти
7311 2011 Производител, точни уреди
7321 2025 Производител, фотогравюри върху печатна плака
7311 2012 Производител, фотографска апаратура
7311 2013 Производител, хирургически инструменти/приспособления
7321 2026 Производител, циклостилни шаблони върху печатна плака
7533 1008 Производител, чадъри
7311 2014 Производител, часовници
7317 1007 Производител, четки
7531 2005 Производител, шапки
7542 2007 Проктант/ръководител на взривни работи
1120 7022 Прокурист (търговски управител)
2611 7002 Прокурор, Върховна административна прокуратура
2611 7001 Прокурор, Върховна касационна прокуратура
2611 7013 Прокурор, градска прокуратура
2611 7014 Прокурор, окръжна прокуратура
2611 7015 Прокурор, районна прокуратура
2619 5014 Прокурорски помощник
2163 6005 Промишлен дизайнер
7521 1005 Пропарчик
2636 9012 Проповедник
7549 2013 Просветлител, оптични елементи
7211 2047 Противопригарчик
7212 2015 Протиргчик
2636 5021 Протосингел
3333 3002 Професионален консултант
3421 3002 Професионален спортист
2422 7083 Професор
2310 7005 Професор, висше училище
7211 2048 Прочиствач-шмиргелист, отливки
8132 2012 Проявител, копировач
8132 2006 Проявител, рентгенови филми
8132 2007 Проявител, фотографски плаки
8132 2008 Проявител, цветни негативи/позитиви
8132 2009 Проявител, цветни филми/снимки
8132 2010 Проявител, черно-бели негативи/позитиви
8132 2011 Проявител, черно-бели филми/снимки
70
2634 6001 Психолог
2634 6002 Психолог, клиничен
2634 6003 Психолог, училищен
2634 6004 Психотерапевт
6122 1006 Птицевъд
2422 5101 Публичен изпълнител, държавен служител
6123 1004 Пчелар
9321 0007 Пълнач
7315 2024 Пълнач, изолационно въже
1112 7057 Пълномощен министър
2654 7018 Първи асистент на режисьора
3435 5004 Първи асистент на сценографа
3435 3005 Първи асистент, директор на продукция
3521 3038 Първи асистент, звукорежисьор
3521 3025 Първи асистент, оператор
3435 3007 Първи асистент, режисьор по монтажа
3435 3006 Първи асистент, художник на костюми
1112 7064 Първи секретар в задгранично представителство
7211 1003 Пясъкоструйчик
6114 1002 Работник в стопанство, смесени култури
8171 2024 Работник зареждане корообелващ барабан
8160 1083 Работник маркиране
8160 1084 Работник нераздробени меса
8112 2017 Работник по поддръжка на системи за обезпрашаване
7211 1013 Работник по преработка на чугун
7549 2020 Работник по ремонт на въоръжението
9629 0012 Работник по строителна консервация и реставрация на археологически обект
7215 2026 Работник производство, монтаж и ремонт на газови съоръжения и оборудване
8160 1085 Работник пълнене на колбаси
8160 1087 Работник термична обработка
8160 1086 Работник шунки и деликатеси
7124 2004 Работник, акустична изолация
9629 0008 Работник, археологически разкопки
7212 2018 Работник, ацетиленов генератор
9112 0001 Работник, баня
7114 2006 Работник, бетонобъркачка
4411 3003 Работник, библиотека
8152 2020 Работник, бобинарка и шпулмашина
7536 1016 Работник, боядисване на обувни изделия
7215 1018 Работник, брониране на кабели
9212 0004 Работник, бубар
9311 0009 Работник, вадене на вар/пясък и други материали
8111 2020 Работник, валиране
8111 2021 Работник, вентилационни и газови измервания
8152 2021 Работник, винтонарезен стан
9312 0004 Работник, водни кладенци
8152 2025 Работник, възстановяване на влакна
9629 0003 Работник, гардероб
9215 0001 Работник, горско стопанство
9214 0003 Работник, гъбарник
71
7544 1004 Работник, дезинсектор
7544 1006 Работник, дезинфектор
7544 1005 Работник, дератизатор
7318 1009 Работник, десенатор на влакна/текстил
8152 2027 Работник, десенатор на тъкани
6112 1011 Работник, добив на балсамова смола
8131 2087 Работник, добив на оловен прах
6123 1007 Работник, добив на пчелно млечице/пчелна отрова
6210 1019 Работник, добив на пънна борина
7514 1002 Работник, дозиране в консервното производство
7315 1001 Работник, допълнителна обработка на стъкло
7314 1015 Работник, емайлиране на порцеланови и керамични изделия
9212 0005 Работник, животновъд
7211 1005 Работник, зареждане и сплавяне
8131 2090 Работник, зареждане на акумулатори
8111 2022 Работник, зареждане на перфоратори, торпеда грудоноси
9334 0001 Работник, зареждане на рафтове
5164 1011 Работник, зоопарк
7318 1010 Работник, избелване на влакна/текстил
9311 0010 Работник, извличане на пясък от река
9311 0003 Работник, извозване и доставка
7322 2037 Работник, изготвяне на шаблони
7121 2001 Работник, изграждане и ремонт на покривни покрития
7124 2005 Работник, изолация
7124 2006 Работник, изолация на хладилни и климатични инсталации
7314 1016 Работник, изпробване на керамични и порцеланови изделия
5243 0003 Работник, изпълняващ доставки по домовете
7318 2018 Работник, изработване на гоблени
7323 2008 Работник, изработване на релефни изображения
9329 0031 Работник, изработка на изолационни детайли в електротехниката
7313 2018 Работник, изработка на керамични/стъклени/ахатни камъни
7315 1002 Работник, изработка на стъклошайби
7221 1007 Работник, изработоване на скоби за траверси
7536 1017 Работник, изрязване на капели на обувки
7521 1007 Работник, изсушаване на дърво
7521 1009 Работник, импрегнатор на дърво
8141 2017 Работник, импрегнация
7215 1019 Работник, импрегнация и лакиране на кабели и проводници
7512 1014 Работник, какаопреса
7211 1012 Работник, каляване на метали
7318 1011 Работник, кардиране
8111 2019 Работник, кариера
7212 2016 Работник, кислородна станция
7511 1004 Работник, кланица
7221 1005 Работник, ковашка преса
7516 1019 Работник, кондиционер на тютюневи листа
7511 1001 Работник, консерватор
7514 1004 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
7514 1003 Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове
9329 0020 Работник, консервна фабрика
72
9212 0002 Работник, конюшня
7322 2033 Работник, корекционна преса
7323 2009 Работник, крайно оформление
8111 2023 Работник, крепежни конструкции в мини
9412 0003 Работник, кухня
9311 0006 Работник, лампистерна
9333 0009 Работник, лента
9215 0002 Работник, ловно стопанство
9629 0005 Работник, луна-парк
7511 1005 Работник, мариноване
7514 1005 Работник, мариноване на плодове/зеленчуци
7221 1006 Работник, механичен ковашки чук
9329 0007 Работник, механично почистване на енергийни съоръжения
9311 0002 Работник, мини
7313 2019 Работник, монтиране на камъни и инкрустиране
7422 2024 Работник, монтиране на радиосъоръжения
7215 1020 Работник, мостови метални въжета
7323 2010 Работник, набиране на коли
7412 1013 Работник, набиране на магнитопроводи
6111 1013 Работник, напояване (обслужващ напоителни системи)
7412 1014 Работник, научна апаратура
8152 1029 Работник, низане на жакардови карти
7211 1006 Работник, нитрация
7215 1021 Работник, обвиване и оплитане на кабели и проводници
7511 1006 Работник, обезкостяване
9214 0007 Работник, облагородяване на горски култури
6112 1012 Работник, облагородяване на овощни дървета
8111 2024 Работник, обогатяване на полезни изкопаеми
7113 2018 Работник, обработване и художествено оформяне на каменни изделия
7323 2011 Работник, обработка върху мраморна хартия
7511 1007 Работник, обработка на вътрешности
7521 1008 Работник, обработка на дърво
7211 1007 Работник, обработка на маринг
7412 1015 Работник, обработка на неонови тръби
7316 2002 Работник, обработка на стъкло
6210 1016 Работник, обработка на трупи
7412 1016 Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура
9311 0011 Работник, обслужване на драга
9311 0013 Работник, обслужващ спомагателни съоръжения (добива и обогатяването на суровини)
9214 0014 Работник, овощар
6112 1007 Работник, овощна градина
7522 1017 Работник, огъване на дървени плоскости
7315 1003 Работник, огъване/извиване на стъкло
7536 1020 Работник, огъвач на обувки (горна част)
7511 1008 Работник, одиране на кожи
9214 0015 Работник, озеленяване
7516 1005 Работник, определяне на смеските на тютюн
7516 1006 Работник, определяне на сортовете
7535 1008 Работник, опъване на кожи
6113 1008 Работник, оранжерия/парник
73
7535 1009 Работник, осоляване на кожи
8111 2025 Работник, отводняване на работните места в кариери
6210 1017 Работник, отглеждане на горски култури
9214 0008 Работник, отглеждане на култивирани билки
6111 1014 Работник, отглеждащ захарно цвекло
6111 1016 Работник, отглеждащ зеленчуци
6111 1018 Работник, отглеждащ зърнени култури
6111 1017 Работник, отглеждащ лен
6111 1019 Работник, отглеждащ памук
6112 1008 Работник, отглеждащ плодове
6330 1001 Работник, отглеждащ растения и животни за собствено потребление
9214 0011 Работник, отглеждащ рози
6121 1011 Работник, отглеждащ селскостопански животни
6112 1009 Работник, отглеждащ трайни насаждения
9211 0005 Работник, отглеждащ тръстика
6111 1021 Работник, отглеждащ тютюн
6112 1010 Работник, отглеждащ хмел
9214 0012 Работник, отглеждащ цветя
7314 1017 Работник, оцветяване на керамични изделия чрез потапяне
7535 1010 Работник, оцветяване на кожи
7318 1012 Работник, очистване на влакна/текстил
7511 1009 Работник, очистване на вътрешности
7516 1007 Работник, очистване на тютюн
9629 0006 Работник, панаири
9629 0007 Работник, паркинг
8131 2091 Работник, пастировка
7322 2034 Работник, печатарска машина
7322 2035 Работник, печатарска преса
7512 1015 Работник, пещ за печене
8152 2019 Работник, плетач
8152 2022 Работник, плетачна машина
7215 1022 Работник, плетене и почистване на кабелни форми
7522 1018 Работник, повърхностна обработка на дърво
7212 2020 Работник, подготовка на заваръчни детайли
7522 1019 Работник, подготовка на мебелни плочи
7211 1008 Работник, подготовка на състави за разливане на стомана
8111 2026 Работник, подготовка на филтърни платна
9312 0008 Работник, поддръжка
9312 0006 Работник, поддръжка на пътища
7119 2016 Работник, поддръжка на сгради
9312 0007 Работник, поддръжка на язовири
9312 0009 Работник, поддържане на железен път и съоръжения
8111 2027 Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло
9629 0009 Работник, поддържане на спортни съоръжения
9311 0012 Работник, поддържане на съоръжения в солодобива
7211 1009 Работник, поддържане на съоръжения в тунели на коксова батерия
7122 2001 Работник, подови облицовки и настилки
7323 2012 Работник, позлатяване на полетата
8122 2020 Работник, покриване метални повърхности
7126 2018 Работник, полагане на дренаж
74
7113 2020 Работник, полагане на паваж
7119 2013 Работник, полагане на пътни настилки
9211 0004 Работник, полевъден
6111 1022 Работник, поливач
7234 1001 Работник, поправка на велосипеди
7231 1015 Работник, поправка на джанти и гуми
7234 1002 Работник, поправка на инвалидни колички
7311 2015 Работник, поправка на камери
7312 2017 Работник, поправка на музикални инструменти
7533 1009 Работник, поправка на чадъри
7511 1010 Работник, почистване на месо/риба/птици
9129 0002 Работник, почистване на плувни басейни
9215 0003 Работник, почистване на сечища
7516 1008 Работник, почистване на тютюневи листа от жилки и дръжки
7535 1011 Работник, почистващ кожи
7511 1011 Работник, правене на колбаси
8152 2028 Работник, предач на влакна и прежда
7319 1001 Работник, преработка на восъчна суровини
9329 0032 Работник, преработка на трансформаторно масло
7512 1016 Работник, преса за еструдиране на юфка
7314 2018 Работник, преса за керамични и порцеланови изделия
7536 1015 Работник, преса за подметки и ходила
7314 1014 Работник, преса за пресоване на глина
7516 1009 Работник, пресоване на пури
7412 1017 Работник, приготвяне на детайли и възли за кондензатори
8131 2092 Работник, приготвяне на изолационни материали и смеси
8131 2093 Работник, приготвяне на оловни сплави
7221 1008 Работник, приготвяне на стоманени блокове за пресоване
8181 1042 Работник, приготвяне на шамот
8131 2089 Работник, приготвящ електролит
7513 2004 Работник, приемане на мляко
6112 1013 Работник, присаждане на овощни дървета и други трайни насаждения
7542 2004 Работник, пробиване на взривни дупки
7315 1004 Работник, пробиване на стъкло
6111 1015 Работник, производител на захарно цвекло
6121 1012 Работник, производител на млечни продукти
6111 1020 Работник, производител на памук
8111 2028 Работник, производство и екстрахиране на диамантов режещ инструмент
7511 1012 Работник, производство и съхранение на кръвен серум
8160 1090 Работник, производство на безалкохолни напитки, сокове и води
8131 2088 Работник, производство на акумулатори
7312 2018 Работник, производство на арматурни части за музикални инструменти
8131 2094 Работник, производство на асфалтови смеси
6123 1008 Работник, производство на бубено семе
9329 0021 Работник, производство на вино
8160 1091 Работник, производство на вино и високоалкохолни напитки
7212 2017 Работник, производство на горивни газове
7522 1020 Работник, производство на декоративни елементи от дърво
8160 1088 Работник, производство на захар, захарни и шоколадови изделия
8131 2086 Работник, производство на индикаторни тръби
75
7522 1021 Работник, производство на каруци, двуколки
7412 1018 Работник, производство на колектори
7213 1011 Работник, производство на котли, казани
7319 1002 Работник, производство на кутии за музикални инструменти
7313 2024 Работник, производство на луксозни значки, медали, държавни и военни отличия
8160 1089 Работник, производство на мелничарски и нишестени продукти
7214 2009 Работник, производство на метални конструкции
9214 0009 Работник, производство на мицел
9212 0003 Работник, производство на млечни продукти
7318 1001 Работник, производство на пана и текстилна декорация
7313 2020 Работник, производство на платинени изделия
7113 2019 Работник, производство на плочи
8160 1092 Работник, производство на растителни масла и масло продукти от растителен произход
7412 1019 Работник, производство на слаботокови предпазители
7313 2021 Работник, производство на сребърни и златни изделия за медицински и технически цели
7313 2022 Работник, производство на филигранна бижутерия
8189 1026 Работник, производство на фуражи и фуражни добавки
8131 2095 Работник, производство на химически токоизточници
7215 1023 Работник, производство на шнурове
8111 2031 Работник, промиване на благородни метали
7212 2019 Работник, пропан-бутанова станция
8111 2029 Работник, противопожарна и газова профилактика в мини
9312 0010 Работник, проучвателни и земемерни работи
7318 1013 Работник, първична преработка на ликови стъбла
7318 1014 Работник, първична преработка на памук
8343 2019 Работник, работещ за издигане на руда
7549 2017 Работник, радиационен контрол и дезактивация
7318 1015 Работник, развлачване на влакна/текстил
6129 1009 Работник, развъждащ влечуги (без змии)
6129 1010 Работник, развъждащ диви птици
6121 1013 Работник, развъждащ едър рогат добитък
6129 1011 Работник, развъждащ змии
6121 1014 Работник, развъждащ кучета/котки
6129 1012 Работник, развъждащ лабораторни животни
6129 1013 Работник, развъждащ охлюви
6129 1014 Работник, развъждащ пойни и декоративни птици
6122 1009 Работник, развъждащ птици в инкубатор
7516 1010 Работник, раздробяване на тютюн
7512 1017 Работник, разливане на захарни изделия
7511 1014 Работник, разпоредител на междинни продукти
7119 2012 Работник, разрушаване на сгради
7512 1018 Работник, разрязване на захарни изделия
9214 0005 Работник, разсадник
9214 0006 Работник, разсадопроизводство (зеленчуци)
7521 1006 Работник, разстилане на дърва
7516 1011 Работник, разстилане на тютюн
7536 1018 Работник, разтягане на обувки на калъпи
9214 0010 Работник, растителна защита
7233 2034 Работник, режимни настройки на енергийно оборудване
7413 2015 Работник, релейна защита
76
7126 2017 Работник, ремонт и поддръжка на линейни газопроводи
7119 2014 Работник, ремонт на комини
7214 2010 Работник, ремонт на контейнери
7311 2016 Работник, ремонт на научни уреди
7311 2017 Работник, ремонт на оптични уреди
7311 2018 Работник, ремонт на ортопедични приспособления
7232 2003 Работник, ремонт на самолетни двигатели
7311 2019 Работник, ремонт на стоматологични инструменти
7124 2007 Работник, ремонт на топлинна изолация
7311 2020 Работник, ремонт на точни уреди
7311 2021 Работник, ремонт на фотографска апаратура
7311 2022 Работник, ремонт на хирургични инструменти/приспособления
7311 2023 Работник, ремонт на часовници
9612 0002 Работник, рециклиране на отпадъци
9216 0002 Работник, рибно стопанство
9216 0003 Работник, риболов
8111 2030 Работник, руднични железопътни линии и автопътища
7318 1002 Работник, ръчна изработка на гоблени
7318 1003 Работник, ръчна изработка на етнографски и фолклорни изделия
7317 1008 Работник, ръчна изработка на изделия от дърво
7319 1006 Работник, ръчна изработка на изделия от камък
7317 1009 Работник, ръчна изработка на изделия от слама/тръстика
7318 1004 Работник, ръчна изработка на килими
7318 1005 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари
7319 1003 Работник, ръчна изработка на модели, вкл. корабомоделист
7318 1006 Работник, ръчна изработка на облекла
7318 1007 Работник, ръчна изработка на плетени облекла
7319 1004 Работник, ръчна изработка на свещи
7318 1008 Работник, ръчна изработка на текстилни изделия
7319 1005 Работник, ръчна изработка на хартиени изделия
8152 2026 Работник, ръчно изшиване на дефекти на тъкането (дообработка на тъкани)
7512 1019 Работник, ръчно производство на сладкарски изделия
8181 1043 Работник, рязане и шлифоване на кварцови тръби и тигли
8152 1030 Работник, рязане на жакардови карти
7516 1012 Работник, рязане на тютюневи листа
7516 1013 Работник, свиване на пури
7536 1019 Работник, свързване на горната (лицева) част на обувки
9329 0008 Работник, сглобяване на детайли
9622 0002 Работник, сезонен
6129 1015 Работник, селекционер на кръстосани животни
7211 1004 Работник, силози и въглищна кула
7512 1021 Работник, сладкарско производство
9213 0001 Работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
6130 1002 Работник, смесено стопанство
7516 1020 Работник, смесител на тютюн
7511 1002 Работник, солар
9311 0008 Работник, солен стиф
9311 0007 Работник, солодобивен район
9312 0005 Работник, сонди
7516 1014 Работник, сортиране на тютюн
77
7318 1017 Работник, сортировач
7119 2017 Работник, специално фундиране
7531 1012 Работник, спомагателни шивашки дейност
7119 2011 Работник, стоманобетонни конструкции и изделия
6121 1015 Работник, стригач
7124 2008 Работник, строителна изолация
7119 2018 Работник, строителни подпори
7119 2015 Работник, строителство и ремонт на кули
7231 2016 Работник, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери
9312 0003 Работник, строителството
7215 1024 Работник, студено гумиране на кабели
7516 1015 Работник, сушене на тютюн
7516 1016 Работник, събиране на листа от тютюн
7211 1010 Работник, събличане на блокова стомана
7318 1016 Работник, съставяне на смесите при боядисване на влакна/текстил
7322 2036 Работник, техническо редактиране
9112 0002 Работник, тоалетна
9333 0010 Работник, товаро-разтоварна дейност
9629 0010 Работник, туристическа маркировка
8152 2023 Работник, тъкачен стан
8132 2021 Работник, тъмни помещения по проявяване на филми и копиране на снимки
8152 2024 Работник, тъфтинг-машина за тъкане на килими
7531 2011 Работник, украсяване на кожи
7215 1025 Работник, усукване на проводници
6221 1005 Работник, ферма (рибовъд)
6221 1004 Работник, ферма за аквакултури
6129 1007 Работник, ферма за диви животни с ценни кожи
6129 1008 Работник, ферма за кръстосани животни
6122 1008 Работник, ферма за птици
7516 1017 Работник, ферментация на тютюн
7516 1018 Работник, формоване на пури
7511 1013 Работник, формоване на хранителни продукти
7512 1020 Работник, формоване на шоколад
7211 1011 Работник, формовъчни смеси
5169 1003 Работник, фотоателие
8189 2025 Работник, хидротехнически съоръжения
9121 0004 Работник, химическо чистене (ръчно)
7313 2023 Работник, художествена изработка на кована мед и сребро
7511 1003 Работник, цех за опушване
9129 0001 Работник, чистач на килими
7224 1006 Работник, шлайфколело
8343 2018 Работник, шлюз/док
7322 2038 Работник, щамповане на релефни изображения
7215 2013 Работник/Монтажник, такелажник
7512 1013 Работник-валцьор, захарни изделия
9312 0011 Работник-копач, гробове
9312 0012 Работник-копач, канали и изкопи
9311 0014 Работник-копач, кариери
7322 2039 Работник-печатар, копринен екран
7322 2040 Работник-печатар, нанасящ по шаблон върху копринен екран
78
7549 2018 Работници по поддръжка и ремонт на железопътните съоръжения в тунел на метрополитен
7549 2019 Работници по поддръжка и ремонт на инженерните съоръжения в тунел на метрополитен
2636 9013 Равин
7231 2006 Радиаторджия
2111 6004 Радиоастроном
3522 3021 Радиоелектроник за Световната морска система за бедствие и безопасност
3522 3022 Радиооператор за Световната морска система за бедствие и безопасност
9621 0006 Раздавач, доставчик (ръчно)
9329 0022 Раздавач, инструменти и материали
7315 1005 Раздробвач, ивици от стъкло
7523 2006 Разкройвач, верижен транспортьор
7413 2017 Разкройчик, кабели в корабостроенето
7214 2011 Разкройчик, метал
7211 1014 Разливач, метал
7321 2027 Размножител, ксерокс и офсетна печатарска машина
9621 0007 Разносвач
5322 1004 Разносвач на храна
7516 1021 Разносвач, изсушен тютюн
9321 0008 Разопаковач
9629 0001 Разпоредител, кино, театър и други
9329 0023 Разпределител, материали и полуфабрикати
9621 0008 Разпределител, печата
9510 0004 Разпространител на безплатни вестници и брошури
2513 6007 Разработчик, компютърни игри
2513 6008 Разработчик, интерактивно съдържание
2513 6006 Разработчик, Интернет приложения
2513 6009 Разработчик, мултимедия
2512 6004 Разработчик, софтуер
1213 7053 Разследващ митнически инспектор
9333 0006 Разтоварач, вагони
3355 3004 Разузнавач
7511 1015 Разфасовач
3355 3005 Районен инспектор
1111 7049 Районен прокурор
7214 2012 Рамаджия
7313 2012 Рафиньор, благородни метали
7211 1015 Рафиньор, метал
8111 2032 Реагентчик
2411 6011 Ревизор
3119 3061 Ревизор вагони
3119 3053 Ревизор, безопасност на движението
1346 6013 Регионален директор, банка/финансова/платежна институция
3321 3007 Регионален застрахователен координатор
3321 3006 Регионален застрахователен представител
1213 6056 Регионален инспектор
1120 7045 Регионален мениджър
4415 2005 Регистратор
8160 2049 Регулировчик, хранителни уредби и горивни апаратури
2642 6020 Редактор
2422 7064 Редактор стилист на нормативни актове
79
2642 7004 Редактор, вестник/списание
2641 6008 Редактор, книги
9329 0026 Редач, бутилки
7112 2009 Редач, огнеупорни тухли
9329 0030 Редач, пещи
9329 0024 Редач, пещни вагони
2654 6008 Режисьор
2654 7010 Режисьор на монтаж
3521 3027 Режисьор пулт, аудиовизия
2654 7011 Режисьор, филмов
8172 2016 Резач
8114 2018 Резач – полировач
7315 1006 Резач на оптично стъкло
6210 1011 Резач, горски дървен материал
6210 1012 Резач, греди и пръти
7113 2012 Резач, камъни
7212 2021 Резач, метал
8114 2019 Резач, промишлени диаманти
7113 2013 Резач, скални материали за художествена мозайка
7313 2013 Резач, скъпоценни метали
7316 2005 Резач, стъкло
6210 1013 Резач, траверси
7322 2018 Резач, шаблони за отпечатване чрез копринен екран
7315 1007 Резач-очуквач, стъкло
7212 2022 Резбошлифовчик
3435 2022 Реквизитор
3339 3006 Рекламен агент
1120 6049 Ректор на Духовната семинария
1120 9036 Ректор, висше училище
7413 2016 Релейчик
3413 0003 Религиозен работник
3211 3001 Рентгенов лаборант
5111 3008 Рентгенов оператор, пътници/багажи
7549 2007 Рентгенометрист
2642 6017 Репортер, журналист в информационна агенция
2642 6014 Репортер, журналист в радио
2642 6015 Репортер, журналист в телевизия
2642 6016 Репортер, журналист във вестник/списание
7321 2028 Репродукционен фотограф за фотоформи
7214 2013 Ресораджия
7321 2029 Ретушьор
2264 5001 Рехабилитатор
2264 5003 Рехабилитатор, рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
2264 5002 Рехабилитатор, специализант
2641 6006 Рецензент
4226 2003 Рецепционист
4226 2002 Рецепционист, приемна на лекар
4226 2001 Рецепционист, приемна на лекар по дентална медицина
4224 2001 Рецепционист, хотел
6222 1001 Рибар, вътрешни води
80
6223 1001 Рибар, дълбоки морски води
6222 1002 Рибар, крайбрежни води
6223 1002 Рибар, член на екипаж, дълбоки морски води
5414 1006 Риболовен надзирател
6340 0001 Риболовец, произвеждащ за собствено потребление
2131 6022 Риболог
9312 0013 Ринач-копач
2149 6041 Риск инженер
1439 6013 Риск мениджър
8350 2009 Рулеви
5163 1008 Ръководещ тъжни обреди и ритуали
2359 6006 Ръководител МУЦТПО
1324 5034 Ръководител автосервиз
1120 7047 Ръководител във фармацевтичната компания, фармацевт
1213 7040 Ръководител вътрешен одит, Сметна палата
1322 6005 Ръководител група, добивна промишленост
1321 5024 Ръководител група, преработваща промишленост
1324 5025 Ръководител група, транспорт
3119 3054 Ръководител движение
3119 3063 Ръководител движение наземна метростанция в метрополитен
3119 3064 Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен
2514 5005 Ръководител екип програмисти
1346 6009 Ръководител екип, банка/финансова/платежна институция
1346 6011 Ръководител екип, застрахователна институция
2642 5019 Ръководител екип, радио/телевизия/БТА
1219 6011 Ръководител звено
1112 7044 Ръководител звено правителствени агенти
1222 6001 Ръководител звено, връзки с обществеността
1223 7006 Ръководител звено, изследване и развитие
1222 6002 Ръководител звено, реклама
1213 7036 Ръководител инспекторат, администрация
1213 7042 Ръководител инспекторат, Столична община
1219 7023 Ръководител интегрирана система за управление
2512 5006 Ръководител ИТ проекти
5111 3007 Ръководител кабинен състав
1311 5007 Ръководител ловно стопанство
1322 7008 Ръководител минноспасителна служба
1112 7105 Ръководител на Главния инспекторат
2144 7004 Ръководител на експлоатацията, авиация
1112 7056 Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗДС
1112 7055 Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 от ЗДС
1213 6055 Ръководител на звено в митнически пункт
1324 7040 Ръководител на организация за поддържане на непрекъсната летателна годност
1324 7039 Ръководител на организация за техническо обслужване, авиация
1114 5042 Ръководител на Пресцентър, организация на работниците и служителите
1324 6037 Ръководител на район
2422 6088 Ръководител на регионален център за обработка на тиражите
1420 5008 Ръководител на склад за търговия на едро с лекарствени продукти, фармацевт
2144 7008 Ръководител на участък, железопътен транспорт
2359 5046 Ръководител на учебна дейност
81
1420 5007 Ръководител отдел, складово стопанство
1324 6030 Ръководител отдел, дистрибуция
1324 6029 Ръководител отдел, доставки
2611 7009 Ръководител отдел, Национална следствена служба
1431 6022 Ръководител отдел, отдих
1324 6031 Ръководител отдел, складиране
1431 6023 Ръководител отдел, спортни дейности
1346 6010 Ръководител отдел/сектор, банка/финансова/платежна институция
1346 6015 Ръководител офис, банка/финансова/платежна институция
1330 6024 Ръководител подвижни радиорелейни/телевизионни станции
1322 3007 Ръководител подземен обект
3154 5010 Ръководител полети, отговорник по безопасност
3154 5007 Ръководител полети/смяна
2654 7020 Ръководител постановъчна част
1112 7007 Ръководител пресслужба, Народно събрание/Президентство
2654 7019 Ръководител програма, радио и телевизия
1213 5046 Ръководител проект
1330 5015 Ръководител радио/телевизионни станции
1219 5017 Ръководител регионално звено
2144 3006 Ръководител сектор в метрополитен
1213 7041 Ръководител сектор експертиза на работоспособността, лекар
1321 6009 Ръководител сектор/звено в промишлеността
1346 7006 Ръководител служба, банка/финансова/платежна институция
2422 6087 Ръководител смяна "Обработка на тиражите"
1324 3028 Ръководител смяна, ремонтно звено в транспорта
1324 3027 Ръководител смяна, транспортно експлоатационно звено
2421 5030 Ръководител търговски екип
2144 3005 Ръководител участък в метрополитен
1311 3001 Ръководител участък, горско стопанство (лесничейство)
1322 6006 Ръководител участък, добивна промишленост
1311 3002 Ръководител участък, земеделие
1312 3001 Ръководител участък, риболов
2144 7007 Ръководител участък, транспорт
1213 7045 Ръководител филиал, териториално поделение на НОИ
2654 5021 Ръководител художествено осветление
2619 5009 Ръководител юридически екип
1330 3004 Ръководител, комуникационни технологии
1324 6032 Ръководител, автобаза
1439 5012 Ръководител, база
1346 7007 Ръководител, банков салон/салон във финансова/платежна инстетуция
1346 7008 Ръководител, банково представителство/представителство във финансова/платежна институция
1221 6006 Ръководител, външнотърговска кантора
1213 7039 Ръководител, вътрешен одит
1311 6003 Ръководител, горско стопанство
1219 5012 Ръководител, група
1323 7010 Ръководител, група в строителството
1311 6005 Ръководител, животновъдство
1212 6007 Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд
1311 6004 Ръководител, земеделие
2355 5002 Ръководител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
82
1321 5025 Ръководител, инсталация
1330 6008 Ръководител, информационни и комуникационни технологии
1330 5023 Ръководител, информационни и комуникационни технологии и системи за управление
1330 6005 Ръководител, информационно обслужване
1321 6028 Ръководител, инфраструктура и поддръжка
1345 9012 Ръководител, катедра
2355 5008 Ръководител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
1219 5013 Ръководител, клиентски център
2359 5043 Ръководител, компютърен кабинет
1330 6007 Ръководител, компютърни системи: разработка на системи
1330 6006 Ръководител, компютърно обслужване
1439 3008 Ръководител, контактен център
1114 9028 Ръководител, контролен орган на организации с нестопанска цел/съсловни организации
1114 9012 Ръководител, контролен орган на организация на работниците и служителите
1114 9009 Ръководител, контролен орган на организация на работодателите
1114 6004 Ръководител, контролен орган на партия
1439 3009 Ръководител, конферентен център
1120 6004 Ръководител, кооперативно предприятие
1342 6008 Ръководител, лаборатория
1321 5018 Ръководител, лаборатория в предприятие
1349 7014 Ръководител, лаборатория за консервация и реставрация
2359 5014 Ръководител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета
1114 6003 Ръководител, местна организация/политическа партия
2354 5002 Ръководител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
1212 6006 Ръководител, набиране на персонал
1219 5005 Ръководител, направление
1223 7008 Ръководител, научен програмен колектив
1223 7007 Ръководител, научна програма
1223 7009 Ръководител, научна секция
1321 6008 Ръководител, обособено производство
1212 6005 Ръководител, организация и ефективност на труда
1219 6007 Ръководител, отдел в бизнес услугите
1219 3008 Ръководител, отдел в битовото обслужване
1431 6021 Ръководител, отдел в културните дейности
1349 7015 Ръководител, отдел в музей/галерия
1323 7009 Ръководител, отдел в проектирането
1321 6007 Ръководител, отдел в промишлеността
1412 3009 Ръководител, отдел в ресторант
1324 5024 Ръководител, отдел в складовото стопанство
1323 6008 Ръководител, отдел в строителството
1324 3021 Ръководител, отдел в транспорта
1324 6023 Ръководител, отдел в транспорта (нефто- и газопроводи)
1120 6040 Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване
1439 6007 Ръководител, отдел в туристически агенции
1411 3001 Ръководител, отдел в хотел
1219 3009 Ръководител, отдел в чистотата
1213 7043 Ръководител, отдел по икономически анализи и прогнози
1221 6007 Ръководител, отдел по маркетинг
1221 6008 Ръководител, отдел по продажбите
1212 6003 Ръководител, отдел човешки ресурси
83
3154 5011 Ръководител, полети
1349 7012 Ръководител, правна служба
1321 5022 Ръководител, пречиствателна станция
2359 5020 Ръководител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
2141 7005 Ръководител, производствени технологии
1321 7010 Ръководител, производствено поделение
1321 5026 Ръководител, резервоарен парк
1312 6003 Ръководител, рибовъдство
1312 6002 Ръководител, риболов
1345 6011 Ръководител, сектор в образованието
1212 6004 Ръководител, сектор човешки ресурси
1330 5016 Ръководител, сектор/студиен комплекс - радио и телевизия
2359 5026 Ръководител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
1342 6009 Ръководител, служба по трудова медицина
2359 5032 Ръководител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета
1213 7044 Ръководител, стратегическо планиране
1321 7011 Ръководител, структурно звено/ядрен енергиен блок
1321 7012 Ръководител, структурно звено/ядрена електроцентрала
1211 6007 Ръководител, счетоводен отдел
2355 5014 Ръководител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 5020 Ръководител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
1439 5011 Ръководител, техническа поддръжка
1330 5020 Ръководител, техническа смяна радио/телевизия
1213 5047 Ръководител, технически надзор
1324 5026 Ръководител, транспорт
4321 2013 Ръководител, търговска експлоатация
1345 6013 Ръководител, учебно-методичен център
1211 6005 Ръководител, финансов отдел
1211 6006 Ръководител, финансов сектор
2359 5038 Ръководител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета
2353 5002 Ръководител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета
1120 7043 Ръководител/директор, обособено звено транспорт
1120 7041 Ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение
1219 5018 Ръководител/Директор/Началник управление
2421 5023 Ръководител/Мениджър качество
1219 6019 Ръководител/Началник сектор
1349 7017 Ръководител/началник сектор, аеронавигационно обслужване
1349 7016 Ръководител/началник сектор, транспорт и въздушно обслужване
1219 6020 Ръководител/Началник служба
1219 6010 Ръководител/началник, административен отдел
1219 6021 Ръководител/Началник/Мениджър отдел
1342 7007 Ръководител/Управител, здравно заведение
5131 2003 Салонен управител
5321 1002 Санитар
7222 1004 Сапанджия
4211 1015 Сараф
7536 1021 Сарач
3332 1002 Сватбен агент
2636 4017 Свещеник - ефимерий
8152 2001 Свилар
84
3152 4013 Сдатъчен капитан
7231 3012 Сдатъчен механик
9215 0005 Сезонен работник, горското стопанство
9211 0006 Сезонен работник, земеделието
9329 0025 Сезонен работник, промишлено производство
9213 0003 Сезонен работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство
2114 6028 Сеизмолог
9215 1004 Секач
4120 2001 Секретар
1112 6088 Секретар на кметство
1213 6057 Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
2422 5103 Секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора
1112 7106 Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора
1112 7085 Секретар на Столична община
1112 7076 Секретар на съвет по чл. 21 от Закона за администрацията
3343 3010 Секретар на управителен съвет
4120 2002 Секретар, машинописец
2422 6055 Секретар, МКБППМН
1112 7004 Секретар, Народно събрание
1112 7083 Секретар, община
1114 9027 Секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации
1112 6084 Секретар, район
4120 2003 Секретар, стенограф
4120 2004 Секретар, стенография и машинопис
4120 2005 Секретар, стилист
3343 3004 Секретар, съдебен
1112 7077 Секретар, ЦКБППМН
8152 2002 Секционен майстор
2643 6008 Семасиолог
9214 0013 Семеберач-семесъбирач
2635 6017 Семеен консултант
6113 1005 Семепроизводител
3521 3040 Сенситометрист
7549 1021 Сервизен техник
5131 2004 Сервитьор
7511 1016 Сернировач
8312 2001 Сигналист
8312 2002 Сигналист-маневрист
9311 0004 Сигналист-маневрист, мина
2411 6013 Синдик
7512 2011 Сиропчия
2522 6001 Системен администратор
2511 6001 Системен анализатор, информационни технологии
2511 5010 Системен архитект
3513 3004 Системен контрольор
3513 3003 Системен оператор
2512 6003 Системен проектант
7322 2032 Ситопечатар
3422 3005 Ски инструктор
3422 3007 Ски учител
85
4321 2014 Склададжия
3435 3013 Скриптер
8152 2003 Скробвач
2651 8008 Скулптор
5120 2002 Сладкар
2611 7003 Следовател, Национална следствена служба
2611 7020 Следовател, следствена служба
7321 2004 Словослагател
2422 7068 Служител по сигурността на информацията, министерство/администрация/Столична община
2422 7072 Служител по сигурността на информацията, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
2422 6054 Служител по сигурността на информацията, община/район
4211 1012 Служител, гише в пощенска станция
4221 2009 Служител, гише за регистрация на пътници и багажи
4225 1001 Служител, запитвания
4221 2005 Служител, издаване на пътнически билети
4225 1002 Служител, информация
4221 2006 Служител, информация за пътувания
5249 0005 Служител, коли под наем
3354 3001 Служител, паспортна служба
4419 3002 Служител, публикации
4221 2007 Служител, пътническа агенция/бюро
3354 3003 Служител, разрешителни за осъществяване на икономическа дейност
3354 3002 Служител, разрешителни за строеж
4221 2008 Служител, резервации
4419 3001 Служител, рекламна агенция
2422 7065 Служител, сигурност на информацията
3422 3008 Служител, спортна организация
4416 2002 Служител, човешки ресурси
2359 6048 Слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
7412 1001 Смазочник
7318 1026 Смесител на влакна
7211 1016 Смесоприготвител
9611 0001 Сметосъбирач
8131 2043 Смоловар
4321 2015 Снабдител, доставчик
8152 2004 Сновач
5152 3001 Собственик, къща за гости
5221 3003 Собственик, малък магазин
5221 3004 Собственик, павилион за вестници
2652 6006 Солист-оркестрант
8111 2033 Солодобивчик
5131 2006 Сомелиер
8111 2034 Сондьор
9329 0034 Сортировач, бутилки
7521 1010 Сортировач, дърво
7113 2014 Сортировач, камъни
7535 1012 Сортировач, кожи
7531 2013 Сортировач, обработени кожи
7536 1022 Сортировач, обувки
4412 3007 Сортировач, поща
86
7516 1022 Сортировач, предварителна сортировка
7516 1023 Сортировач, финна сортировка
9321 0009 Сортировач-опаковач, метален амбалаж
7211 1017 Сортировач-опаковчик, металургична продукция
7321 2030 Сосретушьор
5322 1003 Социален асистент
1344 6005 Социален предприемач
2635 6003 Социален работник
2635 6005 Социален работник в отдел "Социална закрила"
2635 6002 Социален работник в социална услуга
2635 6004 Социален работник за работа с деца
2635 6011 Социален работник за работа с лица извършили престъпления
2635 6008 Социален работник за работа с лица с девиантно поведение
2635 6009 Социален работник за работа с лица с увреждания
2635 6006 Социален работник за работа със семейство
3353 3011 Социален работник, администрация
2422 6035 Социален работник, държавен служител
2632 6010 Социолог
2632 6011 Социолог, криминолог
2632 6012 Социолог, пенолог
2632 6013 Социолог, производствен
2632 6014 Социолог, социална патология
5419 1004 Спасител на ски-писта
5419 1003 Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
5419 2007 Спасител, басейн
5419 1002 Спасител, плаж
3331 3006 Спедитор
4321 2016 Спедиционен посредник
1112 7060 Специален координатор
3343 3008 Специалист
2635 6010 Специалист в социална услуга
7543 2011 Специалист качество, полуфабрикати и готова продукция
3154 5012 Специалист координатор, използване на въздушното пространство
2132 5017 Специалист ловно стопанство
2149 6006 Специалист металограф
2519 6007 Специалист обучение, софтуерни приложения
2131 5035 Специалист по мониторинг на клинични изпитвания
2433 6004 Специалист продажби в областта на техниката (без информационни и комуникационни технологии)
2433 6003 Специалист продажби в областта на медицината
3121 3002 Специалист с контролни функции в кариери
3121 3003 Специалист с контролни функции в мина
3122 3007 Специалист с контролни функции, автоматична поточна линия
3341 3006 Специалист с контролни функции, въвеждане на данни
3341 3007 Специалист с контролни функции, деловодство и архив
3122 3005 Специалист с контролни функции, довършителни дейности
3122 3004 Специалист с контролни функции, преработваща промишленост
3122 3003 Специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж
5222 3002 Специалист с контролни функции, търговия
3341 3008 Специалист с контролни функции, човешки ресурси
3339 3023 Специалист, авторски права
87
2421 6031 Специалист, банка/финансова/платежна институция
2143 6004 Специалист, възстановяване на околната среда
3111 3010 Специалист, геолог
2166 3010 Специалист, дигитални изкуства
2359 5044 Специалист, дистанционно обучение
3323 3005 Специалист, доставки
3359 3009 Специалист, държавна администрация
3321 3005 Специалист, застрахователна дейност
3521 3039 Специалист, звукови ефекти
3142 3012 Специалист, земеделие
2421 6019 Специалист, игри и тиражи
3339 3001 Специалист, изложби и панаири
2631 6003 Специалист, иконометрия
3512 3010 Специалист, интернет поддръжка
3359 3010 Специалист, кадастрален план
2165 6004 Специалист, кадастър и регулация
2421 6017 Специалист, качество
2522 6009 Специалист, компютърни мрежи и системи
2529 6007 Специалист, компютърни престъпления
2421 6015 Специалист, комуникации
4321 3024 Специалист, контрол на документи
4311 3007 Специалист, контрол приходи
4311 3006 Специалист, контрол разходи
2519 6003 Специалист, координатор информационни технологии
3139 3009 Специалист, координатор по заваряване
3143 3003 Специалист, лесовъдство
2421 6016 Специалист, логистика
3339 3005 Специалист, маркетинг и реклама
3119 3067 Специалист, маркшайдер
2153 6016 Специалист, маршрутизаторно оборудване
3119 3068 Специалист, минно планиране
2513 6010 Специалист, мултимедия
3154 3009 Специалист, НОТАМ
2529 6006 Специалист, обработка на данни
2424 6002 Специалист, обучение и развитие
3359 3007 Специалист, организиране, нормиране и отчитане на труда
2519 6004 Специалист, планиране информационни технологии
3119 3042 Специалист, поддръжка
3512 3011 Специалист, поддръжка приложения
2166 6004 Специалист, предпечатна подготовка
2514 6002 Специалист, приложно програмиране
3339 3004 Специалист, продажби
2164 6002 Специалист, пространствено и градско планиране
2424 6003 Специалист, развитие на работната сила
2421 6014 Специалист, сигурност
2529 6008 Специалист, сигурност на данни
3352 4008 Специалист, Сметна палата
2635 6007 Специалист, социални дейности
2635 6013 Специалист, социални дейности (в социално предприятие)
2635 6012 Специалист, социални дейности (община)
88
2635 6014 Специалист, социални дейности (семейно планиране)
3353 3009 Специалист, социално осигуряване
2635 6015 Специалист, социално подпомагане и ориентиране (за лица, намиращи се в затвора)
3331 3001 Специалист, спедиторска дейност
2653 3004 Специалист, танцово изкуство
2153 6015 Специалист, телекомуникации и мрежи за данни
4222 3004 Специалист, телефон на зрителя
2519 6005 Специалист, тестване софтуер
2421 6018 Специалист, технически контрол
4313 3003 Специалист, труд и работна заплата
4221 5004 Специалист, туризъм
3339 3002 Специалист, туроператорска дейност
3339 3003 Специалист, търговия
2423 5010 Специалист, управление на човешките ресурси
3359 3006 Специалист, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка
8312 2003 Спирач, железници
3423 6008 Спортен аниматор
2656 3006 Спортен коментатор
2656 6007 Спортен коментатор - анализатор
1431 6026 Спортен мениджър
3359 3004 Стажант, министерство и друго специализирано бюджетно звено
2611 7016 Стажант-адвокат
1112 5096 Стажант-аташе
3359 6003 Стажант-аташе, дипломатическо представителство
3521 4007 Стажант-музикален редактор
2422 6021 Стажант-одитор
2422 7026 Стажант-одитор, Сметна палата
2642 4008 Стажант-редактор
2642 4007 Стажант-репортер
2635 6016 Стажант-специалист, социални дейности
2612 7005 Стажант-съдия
3412 3001 Стажант-сътрудник, социални дейности
2149 6005 Стандартизатор
3422 3006 Стартьор
1342 6017 Старша акушерка
1342 6013 Старша медицинска сестра
4211 5001 Старши банков служител, връзка с клиенти
4211 3004 Старши банков служител, главен касиер
4211 5003 Старши банков служител, касов център
4211 5002 Старши банков служител, обслужване на клиенти
2411 6015 Старши банков служител, финансов контрол
3312 3004 Старши банков служител/ служител, финансова/платежна институция
2359 6009 Старши възпитател
2422 6017 Старши вътрешен одитор
5412 4011 Старши граничен контрольор
3352 5005 Старши данъчен инспектор
1112 7061 Старши дипломатически служител - I степен
1112 7062 Старши дипломатически служител - II степен
2422 6046 Старши експерт
2422 5038 Старши експерт, кметство
89
2422 7070 Старши експерт, Сметна палата
2422 6047 Старши инспектор
2422 6052 Старши инспектор, областно звено
3355 3006 Старши инспектор, полиция
3355 3007 Старши инспектор, противопожарна охрана
5412 4012 Старши командос
1342 6015 Старши медицински лаборант
3351 3005 Старши митнически инспектор
3351 3010 Старши митнически специалист
8350 2010 Старши моряк
2411 5017 Старши одитор
2422 6019 Старши одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
2422 7024 Старши одитор, Сметна палата
3139 3002 Старши оператор с контролни функции, производство на целулоза
5411 3002 Старши пожарникар
5412 4002 Старши полицай
3355 3008 Старши полицейски командир
2411 6009 Старши помощник одитор
3152 4014 Старши помощник-капитан
2310 7007 Старши преподавател, висше училище
2422 6048 Старши публичен изпълнител
3355 3009 Старши разузнавач
1342 6014 Старши рентгенов лаборант
1342 6019 Старши рехабилитатор
3359 3022 Старши специалист
3352 4009 Старши специалист, Сметна палата
2411 4005 Старши счетоводител
2422 6029 Старши счетоводител, държавен служител
5414 3009 Старши сътрудник, охраната
5412 4004 Старши технически сътрудник, полиция и служби за сигурност
3422 6004 Старши треньор
2352 5007 Старши учител на деца с езиково-говорни нарушения
2352 5019 Старши учител на деца с нарушено зрение
2352 5011 Старши учител на деца с умствена изостаналост
2330 5009 Старши учител спортна подготовка
2342 5003 Старши учител, детска градина
2355 5005 Старши учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2356 5004 Старши учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 5011 Старши учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2359 5017 Старши учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета
2342 5007 Старши учител, музика в детска градина
2354 5005 Старши учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
2341 5003 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
2330 5008 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
2330 5007 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
2342 5011 Старши учител, подготвителна група
2320 5003 Старши учител, практическо обучение
2359 5023 Старши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
2352 5003 Старши учител, ресурсен
2359 5029 Старши учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
90
2352 5015 Старши учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
2359 5035 Старши учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 5017 Старши учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 5023 Старши учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2320 5007 Старши учител, теоретично обучение
2359 5041 Старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета
2341 5007 Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
2353 5005 Старши учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета
2422 7075 Старши финансов инспектор
3352 5006 Старши финансов ревизор
2611 7023 Старши юрисконсулт
2422 7033 Старши юрисконсулт, държавен служител
3152 4015 Старшина, кораб
3152 4016 Старшина, шлеп/катер
3435 0023 Статист
2120 6006 Статистик
2120 6007 Статистик, икономическа статистика
2120 6008 Статистик, математическа статистика
4131 2003 Стенограф
7321 2009 Стереотипер
5329 1006 Стерилизатор
4321 2017 Стифадор
7511 1017 Стифьор
4321 2018 Стоковед
7211 1018 Стомановар
2114 6029 Стратиграф
8312 2004 Стрелочник
7119 2007 Строител, алпинист
7115 2010 Строител, дървени шлепове
7111 2001 Строител, жилища
7119 2004 Строител, комини
7119 2005 Строител, лодки/катери/корабни корпуси и други от стъклопласти
7119 2002 Строител, пътища
7119 2001 Строител, релсови пътища
7111 2002 Строител, сгради от сглобяеми елементи
7119 2003 Строител, стоманобетонни промишлени комини
7124 2002 Строителен импрегнатор
1323 3004 Строителен предприемач
3112 3010 Строителен техник, проектно-технически отдел
7223 1015 Стругар
7523 2007 Стругар, дърво
7314 1013 Стругар, керамични изделия
7313 2014 Стругар, скъпоценни метали
7125 2003 Стъклар
7125 2004 Стъклар, двойно остъкляване
7125 2005 Стъклар, остъкляване на покриви
7125 2006 Стъклар, остъкляване на транспортни средства
9123 0002 Стъкломияч
7212 2023 Стъргалчик
5111 3006 Стюард/стюардеса
91
7511 1018 Сулфитьор
3312 3005 Супервайзор, банка/финансова/платежна институция
5222 3001 Супервайзър, магазин
3435 3024 Суфльор
7211 1019 Сушилчик
2641 6007 Сценарист
3432 3006 Сценичен дизайнер
9629 0011 Сценичен работник
3435 3001 Сценичен управител
3435 5002 Сценограф
2411 6004 Счетоводител
2422 5102 Счетоводител, държавен служител
3313 3001 Счетоводител, оперативен
7322 2009 Събирач
9216 0001 Събирач, водорасли
4214 2005 Събирач, дарения
4212 1004 Събирач, жетони
9623 0002 Събирач, монети и жетони от автомати
4212 1005 Събирач, облози
9612 0001 Събирач, отпадъци разделно
7315 1008 Събирач, стъкло
2422 6085 Съветник
1112 7063 Съветник в задгранично представителство
2422 6095 Съветник към политическия кабинет на министър-председателя
2133 6005 Съветник, екология
2422 6049 Съветник, министър
2422 7066 Съветник, Народно събрание/Президент/Министерски съвет
1114 6005 Съветник, политическа партия
3259 3001 Съветник, семейно планиране
2619 5012 Съдебен администратор
4419 2005 Съдебен документатор
2619 5013 Съдебен помощник
3411 3001 Съдебен служител
2619 5015 Съдебен съветник
2612 7006 Съдия
2612 7007 Съдия по вписванията
2612 7003 Съдия, Върховен административен съд
2612 7002 Съдия, Върховен касационен съд
2612 9001 Съдия, Конституционен съд
5164 1007 Съдържател, кучкарник
6122 1007 Съдържател, птичарник
6129 1006 Съдържател, резерват за животни
1412 3011 Съдържател, ресторант
7215 1016 Съединител, кабели и метални въжета
7211 2049 Сърцар, метал
7211 2050 Сърцар-формовчик
3412 3004 Сътрудник за социална работа в отдел "Социална закрила"
3412 3003 Сътрудник за социална работа с деца
3412 3005 Сътрудник за социална работа със семейство
2422 6007 Сътрудник по управление на европейски проекти и програми
92
4110 3011 Сътрудник, индустриални отношения
5414 3010 Сътрудник, охрана
3353 3006 Сътрудник, пенсии
3412 3015 Сътрудник, работа със зависимости
3412 3002 Сътрудник, социална работа
3412 3006 Сътрудник, социални дейности
3412 3012 Сътрудник, социални дейности (в социално предприятие)
3412 3007 Сътрудник, социални дейности (лица с аморално поведение)
3412 3010 Сътрудник, социални дейности (лица, извършили престъпления)
3412 3011 Сътрудник, социални дейности (община)
3412 3013 Сътрудник, социални дейности (семейно планиране)
3412 3009 Сътрудник, социални дейности в социална услуга
3412 3008 Сътрудник, социални дейности за работа с лица с увреждания
3353 3007 Сътрудник, социално подпомагане
3412 3014 Сътрудник, социално подпомагане и ориентиране (затвор)
3353 3008 Сътрудник, социалноосигурителен иск
5419 3005 Сътрудник–оръжейник
8111 2035 Табелчик, минодобива
2131 6023 Таксономист
4321 2019 Талиман
2653 7001 Танцов художествен ръководител
2653 3003 Танцьор
7131 1007 Тапетаджия
7534 1005 Тапицер
4321 2020 Тарифьор
3435 0025 Татуист
7231 3013 Тахографик и термографик
2654 5026 ТВ оператор
2654 7017 Театрален постановчик
2654 6023 Театрален режисьор
2654 8022 Театър-майстор
7422 2022 Телеграфен техник, обслужване и ремонт
7422 2023 Телефонен техник, обслужване и ремонт
4223 2002 Телефонист
9629 0002 Теляк
7315 1009 Темперист, закалител на стъкло
7211 2051 Темперовчик, отливки
7213 1002 Тенекеджия
7121 2002 Тенекеджия, довършителни работи в строителството
7213 1006 Тенекеджия, корабен
7213 1007 Тенекеджия, мебелист
7213 1004 Тенекеджия, медни листа
7213 1005 Тенекеджия, орнаменти
7213 1003 Тенекеджия, самолетостроене
2636 9014 Теолог
2269 6003 Терапевт, ориентиране на слепи
2269 6004 Терапевт, професионално съветване
7211 2052 Термист
7536 1023 Тефлонизатор
3119 3056 Техник (оператор) вибродиагностика
93
3114 3006 Техник, автоматизация
3142 3009 Техник, аграрни култури
3142 3001 Техник, агрономия
3142 3002 Техник, агрохимия и растителна защита
3115 3002 Техник, аеронавтика
3113 3002 Техник, асансьорна техника
3111 3001 Техник, астрономия
3141 3001 Техник, биология
3115 3003 Техник, биотехника
3141 3002 Техник, биофизика
3141 3003 Техник, биохимия
3141 3004 Техник, ботаника
3119 3070 Техник, боядисване на самолети
3112 3001 Техник, водно строителство
3112 3019 Техник, водоснабдяване
3112 3002 Техник, водоснабдяване и канализация
3141 3005 Техник, генетика
3112 3003 Техник, геодезия, фотограметрия и картография
3111 3002 Техник, геология
3111 3004 Техник, геофизика
3143 3001 Техник, горско стопанство
3142 3003 Техник, градинарство
3112 3004 Техник, гражданско строителство (конструктор)
3112 3005 Техник, гражданско строителство (хидравлик)
3117 3003 Техник, дълбоко нефтено сондиране
3119 3003 Техник, дърворезбарство
3141 3006 Техник, екология
3113 3003 Техник, експлоатация и ремонт на електрокари
3117 3001 Техник, експлоатация на нефтени и газови находища
3113 3004 Техник, електрификация на селското стопанство
3113 3005 Техник, електрически машини и апарати
3113 3013 Техник, електрически подстанции и мрежи в метрополитен
3113 3006 Техник, електрически системи
3113 3007 Техник, електрически централи и мрежи
3114 3002 Техник, електровакуумна техника
3113 3008 Техник, електродомакинска техника
3114 3007 Техник, електронна техника
3113 3009 Техник, електрообзавеждане на електропревозни средства за градския транспорт
3113 3010 Техник, електрообзавеждане на кораби
3113 3011 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
3113 3016 Техник, електроснабдяване на железопътен транспорт
3113 3012 Техник, електротехника на автомобилния транспорт
3521 3030 Техник, звукови ефекти
3521 3031 Техник, звук-студио
3521 3032 Техник, звук-тест
3142 3010 Техник, земеделие
3112 3006 Техник, земемерство, земеустройство
3141 3007 Техник, зоология
3114 3010 Техник, измервателни уреди
3142 3004 Техник, изследване на посевите
94
3112 3007 Техник, инвеститорски контрол
3113 3014 Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен
3119 3036 Техник, качествени измервания
3117 3004 Техник, киселинност на нефтено и газово находище
3119 3004 Техник, количествени измервания
3511 3003 Техник, компютърни системи
3512 3001 Техник, компютърно програмиране
3114 3001 Техник, конструиране и технология на електронни елементи
3521 3033 Техник, копирна и проявителна техника във филмова лаборатория
3119 3066 Техник, криминалист
3143 3002 Техник, лесничейство
3119 3037 Техник, маркшайдер
3119 3005 Техник, мебелно производство
3119 3006 Техник, медицинска техника
3111 3005 Техник, метеорология
3117 3002 Техник, механизация на добива и обработка на скални материали
3115 3055 Техник, механизация на селското стопанство
3115 3004 Техник, механик
3114 3008 Техник, микропроцесорна техника
3117 3020 Техник, минен
3117 3021 Техник, минен (въглища)
3117 3022 Техник, минен (диаманти и благородни метали)
3117 3023 Техник, минен (нефт и природен газ)
3117 3024 Техник, минен (руди)
3117 3025 Техник, минна геология
3117 3026 Техник, минна електромеханика
3142 3005 Техник, напояване
3522 3001 Техник, нискочестотна техника
3142 3006 Техник, овощарство
3112 3020 Техник, озеленител
3111 3006 Техник, океанология
3521 3028 Техник, операторска техника
3254 3001 Техник, оптик
3119 3008 Техник, подвижна пощенска станция
3512 3002 Техник, поддръжка на компютри
3513 3001 Техник, поддръжка на компютърни мрежи
3112 3014 Техник, поддържане на железния път в подземен тунел на метрополитен
3112 3015 Техник, поддържане на инженерни съоръжения в подземен тунел на метрополитен
3522 3002 Техник, полупроводникова техника
3142 3007 Техник, почвознание
3119 3009 Техник, продукция
3119 3010 Техник, производствени резултати
3119 3011 Техник, производствени структури
3119 3012 Техник, производство на музикални инструменти
3114 3003 Техник, промишлена електроника
3117 3027 Техник, проучване и сондажна електромеханика
3111 3003 Техник, проучване на полезни изкопаеми
3117 3028 Техник, проучвателно ядково сондиране
3522 3008 Техник, радиовръзки в метрополитен
3522 3003 Техник, радиотехника и телевизионна техника
95
3522 3004 Техник, релейна защита и автоматика
3119 3013 Техник, реставрация на стари мебели и дограма
3119 3007 Техник, робот
3112 3008 Техник, ръководител на група по поддържане на железния път
3114 3004 Техник, самолетоводещи съоръжения
3141 3008 Техник, серология
3155 3004 Техник, сигурност на въздушния транспорт
3119 3014 Техник, системи (с изключение на компютри)
3119 3015 Техник, складово обзавеждане
3521 3029 Техник, снимачна техника
3522 3005 Техник, спътникова техника
3112 3009 Техник, строителство и архитектура
3112 3011 Техник, строителство на метрополитен
3522 3006 Техник, съобщителна техника
3119 3016 Техник, тапицерство и декораторство
3522 3007 Техник, телекомуникации
3142 3008 Техник, технически култури
3113 3001 Техник, технолог кабелно производство
3119 3017 Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки
3119 3018 Техник, технолог на захар и захарни изделия
3119 3019 Техник, технолог на месо и месни продукти
3119 3020 Техник, технолог на мляко и млечни изделия
3119 3021 Техник, технолог на растителни масла и сапуни
3119 3022 Техник, технолог на хляб и хлебни изделия
3119 3023 Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи
3112 3012 Техник, транспортно строителство
3514 3002 Техник, уеб сайт
3111 3007 Техник, физика
7422 2021 Техник, хардуер
3111 3008 Техник, хидрогеология
3111 3009 Техник, химия
3521 3034 Техник, цветни анализатори във филмова лаборатория
3117 3029 Техник, циментация (нефтено и газово находище)
3114 3005 Техник, ядрена електроника
3115 3001 Техник, ядрена електротехника
3119 3055 Техник/дефектоскопист/ по контрол без разрушаване
3117 3005 Техник-металург
3117 3006 Техник-металург (добиване на цветни метали)
3117 3007 Техник-металург (добиване на черни метали)
3117 3008 Техник-металург (заваряване на металите)
3117 3009 Техник-металург (извличане)
3117 3010 Техник-металург (леярство)
3117 3011 Техник-металург (металургия на цветни метали)
3117 3012 Техник-металург (металургия на черни метали)
3117 3013 Техник-металург (обработване на цветни метали)
3117 3014 Техник-металург (обработване на черни метали)
3117 3018 Техник-металург (обработка на металите чрез пластична деформация)
3117 3015 Техник-металург (радиоактивни минерали)
3117 3016 Техник-металург (термична обработка на металите)
3117 3019 Техник-металург (технология на машиностроенето - топла обработка)
96
3117 3017 Техник-металург (физик)
3115 3021 Техник-механик, автоматизация
3115 3005 Техник-механик, автомобили и кари
3115 3006 Техник-механик, аеронавтика
3115 3023 Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство
3522 3009 Техник-механик, АРС на подвижния състав на метрополитен
3115 3007 Техник-механик, газови турбини
3115 3008 Техник-механик, двигатели
3115 3009 Техник-механик, двигатели с вътрешно горене
3115 3010 Техник-механик, дизелови двигатели
3115 3042 Техник-механик, дискретни производства
3115 3024 Техник-механик, други отрасли на леката промишленост
3115 3034 Техник-механик, експлоатация и ремонт на самолети
3115 3045 Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
3115 3035 Техник-механик, експлоатация на вътрешнозаводски железопътен транспорт
3115 3036 Техник-механик, експлоатация на пристанища и флота
3113 3015 Техник-механик, електромеханични устройства и автоматика в метрополитен
3115 3025 Техник-механик, железопътен транспорт
3115 3012 Техник-механик, железопътна техника
3115 3037 Техник-механик, измервателна техника
3115 3013 Техник-механик, инструменти
3115 3038 Техник-механик, кинотехника
3115 3039 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
3115 3026 Техник-механик, кожено-галантерийно производство
3115 3014 Техник-механик, корабостроене
3115 3040 Техник-механик, лозарска техника
3115 3027 Техник-механик, мебелно производство
3115 3015 Техник-механик, механизация на горското стопанство
3115 3041 Техник-механик, механична технология на дървесината
3115 3054 Техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини
3115 3028 Техник-механик, обувно производство
3115 3016 Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации
3115 3043 Техник-механик, очистване на въздуха
3115 3044 Техник-механик, очна оптика
3115 3011 Техник-механик, плаващо техническо средство
3115 3029 Техник-механик, предачно производство
3115 3052 Техник-механик, ревизор на вагони
3115 3053 Техник-механик, роботостроене
3115 3017 Техник-механик, самодвижещи се машини
3115 3018 Техник-механик, самолетна техника
3115 3019 Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения
3115 3046 Техник-механик, термични и водноенергетични машини
3115 3047 Техник-механик, технолог (студена обработка)
3115 3048 Техник-механик, технолог (топла обработка)
3115 3049 Техник-механик, технолог (уредостроене)
3115 3030 Техник-механик, тъкачно производство
3115 3050 Техник-механик, хидро- и пневмотехника
3115 3031 Техник-механик, химическа промишленост
3115 3032 Техник-механик, хранително-вкусова промишленост
3115 3051 Техник-механик, централизирано топлоснабдяване
97
3115 3033 Техник-механик, шивашко производство
3115 3020 Техник-механик, ядрена топлоенергетика
3115 3022 Техник-механик,, автоматизация на производството
3123 3006 Техник поддръжка на сгради и машини
1321 5021 Технически директор
4110 2006 Технически изпълнител
3521 3008 Технически изпълнител, кино
4110 2007 Технически организатор
7322 2010 Технически ревизор, одобряващ за печат
3123 3003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация
3123 3001 Технически ръководител, строителство
4120 2006 Технически секретар
4110 2005 Технически сътрудник
3359 3024 Технически сътрудник към политическия кабинет на заместник министър-председател
3359 3025 Технически сътрудник към политическия кабинет на министър-председателя
5412 3003 Технически сътрудник, полиция и служби за сигурност
3119 3044 Технолог
3119 3035 Технолог в железопътен транспорт
2149 6008 Технолог вибродиагностика
2149 6007 Технолог по безразрушителен контрол
3116 3004 Технолог, апретура, багрене и печатане
3116 3001 Технолог, биотехнологичен синтез
3117 3031 Технолог, добиване полезни изкопаеми
3119 3043 Технолог, екарисаж
3119 3041 Технолог, електролиза
3116 3005 Технолог, кожарско и кожухарско производство
3119 3025 Технолог, кожено-галантерийно производство
2144 6051 Технолог, координатор по заваряване
3119 3026 Технолог, манипулация тютюна
3119 3027 Технолог, моделиране и конструиране на облекло
3119 3028 Технолог, моделиране и конструиране на обувни изделия
3119 3029 Технолог, моделиране и конструиране, технология на кожено и кожухарско облекло
3116 3006 Технолог, нефт
3116 3007 Технолог, нефтохимичен синтез
3119 3024 Технолог, облекло
3117 3030 Технолог, обогатяване полезни изкопаеми
3119 3030 Технолог, обувно производство
3116 3008 Технолог, особено чисти вещества
3116 3009 Технолог, оценител
3116 3010 Технолог, преработване на нефт и газ
3339 3022 Технолог, приемане на поръчки
3116 3011 Технолог, продукти от природен газ и тяхното разпространение
3119 3045 Технолог, производство на електротехнически изделия
3116 3012 Технолог, производство на минерални торове, киселини, основи и соли
3119 3039 Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви
3119 3031 Технолог, производство тютюневите изделия
3119 3032 Технолог, професионално обучение
3116 3013 Технолог, силикатни технологии
3116 3014 Технолог, технология на каучука
3116 3015 Технолог, технология на опазване и почистване на водите и въздуха
98
3116 3016 Технолог, технология на пластмасите
3116 3026 Технолог, технология на полимерите
3116 3002 Технолог, технология на полимерните медицински изделия
3116 3003 Технолог, технология на порцеланово и фаянсово производство
3116 3017 Технолог, технология на свързващите вещества
3116 3018 Технолог, технология на строителна керамика и огнеупорни материали
3116 3019 Технолог, технология на стъкларско производство
3116 3020 Технолог, технология на филмообразуващи полимерни вещества и лепила
3151 4013 Технолог, търговска експлоатация на корабите
3119 3033 Технолог, тютюневи хармани
3116 3021 Технолог, фин органичен синтез
3116 3022 Технолог, химик
3116 3027 Технолог, химик по консервация и реставрация на културни ценности
3116 3023 Технолог, химични влакна
3116 3024 Технолог, химични процеси
3119 3034 Технолог, художествено оформяне на текстилни площни изделия
3116 3025 Технолог, целулоза, хартия и картон
7322 2011 Типографер (книгопечатар, оформител)
9333 0007 Товарач
9333 0008 Товарач, плавателни съдове
6210 1014 Товарач, трупи и друг дървен материал
3521 3035 Тоноператор
7312 2019 Тонрегулатор, музикални инструменти
3521 5005 Тонрежисьор
3521 3036 Тонтехник
7211 2053 Топилчик
7315 1010 Топитьор
2165 6006 Топограф
8111 2036 Торкретист
7224 1007 Точилар
8121 2009 Травилчик
8341 2003 Тракторист
6223 1003 Тралмайстор
7511 1019 Транжор
7212 2024 Трасировчик
3422 6002 Треньор
5164 1008 Треньор, състезателни коне
3151 3003 Трети механик, кораб
3152 4009 Трети помощник-капитан
1112 7066 Трети секретар в задгранично представителство
3359 6005 Трети секретар, дипломатическо представителство
7113 2015 Трошач, камъни (чрез взривяване)
3333 3003 Трудов посредник
5329 1008 Трудотерапевт
7215 1017 Тръбар, корабен
8152 2005 Тъкач
3334 3004 Търговец, недвижими имоти
3322 3001 Търговски агент
1221 7001 Търговски директор
3322 3002 Търговски помощник
99
3324 2004 Търговски посредник
3322 3003 Търговски представител
2434 6002 Търговски представител: ИКТ
2421 5029 Търговски пълномощник
3322 3004 Търговски пътник
3322 2007 Търговски сътрудник
6111 1010 Тютюнопроизводител
8132 2013 Увеличител на снимки
2166 3006 Уеб дизайнер
3514 3003 Уебмастер
9520 0003 Уличен продавач, нехранителни стоки
1120 7023 Управител
1323 5001 Управител , проектиране
1431 6025 Управител културни дейности
5153 2006 Управител общежитие
1346 7003 Управител, банков клон/клон на финансова/платежна институция
1412 3005 Управител, бар
1219 6002 Управител, бизнес услуги
1431 3018 Управител, бинго зала
1112 9015 Управител, Българска народна банка
1439 3005 Управител, бюро за услуги
1420 3002 Управител, външна търговия
6210 3001 Управител, горско стопанство
1341 5001 Управител, детско заведение
6129 3016 Управител, дивечовъдно стопанство
1322 3001 Управител, добивна промишленост
1343 3002 Управител, дом за стари хора без здравни грижи
1343 3001 Управител, дом за стари хора със здравни грижи
1439 3001 Управител, заведение за обслужване на населението
1412 3001 Управител, заведение за обществено хранене
1431 3019 Управител, зала игрални автомати
1120 7024 Управител, застрахователно дружество
1330 6014 Управител, Интернет доставки
1431 3017 Управител, казино
1346 6004 Управител, клон на застрахователна институция
1120 7046 Управител, клон на търговско дружество
1439 3003 Управител, къмпинг
1342 5006 Управител, лечебно заведение за извънболнична помощ
6210 3002 Управител, лов
1420 3004 Управител, магазин
1411 3003 Управител, мотел
1112 9011 Управител, Национален осигурителен институт
1112 9018 Управител, Национална здравно-осигурителна каса
1431 3015 Управител, отдих/ почивна база
1412 3002 Управител, павилион
1411 3004 Управител, пансион
1330 3013 Управител, пощи
1321 3001 Управител, преработваща промишленост
1412 3008 Управител, приготвяне и доставяне на храна (кетъринг)
1221 6002 Управител, продажби и маркетинг
100
1431 3020 Управител, развлекателни/увеселителни паркове
1222 6005 Управител, реклама и връзки с обществеността
1412 3006 Управител, ресторант
1412 3003 Управител, ресторант на самообслужване
6221 2001 Управител, рибно стопанство
6111 3001 Управител, селско стопанство
1324 3003 Управител, складово стопанство
1412 3004 Управител, сладкарница/кафене
1344 7003 Управител, социални услуги в общността
1431 6027 Управител, спа център
1344 3004 Управител, специализирана институция
1431 3016 Управител, спортни дейности
1412 3007 Управител, стол
1323 5002 Управител, строителство
1420 3005 Управител, супермаркет
1211 6004 Управител, счетоводни услуги
1431 6029 Управител, таласо център
1324 3004 Управител, транспорт
1439 3004 Управител, туристическа агенция
1420 3003 Управител, търговия на дребно
5221 3001 Управител, търговия на дребно (доставки по домовете)
5221 3002 Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)
1420 3001 Управител, търговия на едро
1439 3002 Управител, търговски център
1431 6028 Управител, уелнес център
1420 3006 Управител, универсален магазин
1211 6003 Управител, финансови дейности
1346 3005 Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност
1439 3006 Управител, хижа
1411 3002 Управител, хотел
1219 6003 Управител, чистота
1212 6001 Управител, човешки ресурси
2164 6001 Урбанист
2621 6005 Уредник, галерия за изкуства
2621 6006 Уредник, зооколекция в зоологическа градина
2621 6004 Уредник, музей
4413 3007 Уредник, програма
5153 0004 Уредник, сграда
3119 3058 Участъков инспектор в железопътен транспорт
2351 6001 Учител методик
2352 5006 Учител на деца с езиково-говорни нарушения
2352 5018 Учител на деца с нарушено зрение
2352 5010 Учител на деца с умствена изостаналост
2330 5006 Учител спортна подготовка
2342 5002 Учител, детска градина
2355 5004 Учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2356 5003 Учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 5010 Учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2359 5016 Учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета
2342 5006 Учител, музика в детска градина
101
2354 5004 Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
2341 5002 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
2330 5005 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
2330 5004 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
2342 5010 Учител, подготвителна група
2320 5002 Учител, практическо обучение
2359 5022 Учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
2352 5002 Учител, ресурсен
2359 5028 Учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета
2352 5014 Учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух
2359 5034 Учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 5016 Учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2355 5022 Учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета
2320 5006 Учител, теоретично обучение
2359 5040 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета
2341 5006 Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
2353 5004 Учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета
9332 0004 Файтонджия
4311 2005 Фактурист
2131 6042 Фармаколог, токсикология
2262 7003 Фармацевт магистър
2262 7005 Фармацевт магистър, аналитик
2262 7004 Фармацевт магистър, инспектор
2262 7006 Фармацевт магистър, технолог
2262 6001 Фармацевт, индустриален
2262 7007 Фармацевт, магистър ръководител контрол върху качеството на лекарствените продукти
2262 7008 Фармацевт, магистър, анализ на лекарствените продукти
2262 7016 Фармацевт, магистър, военномедицинско снабдяване
2262 7009 Фармацевт, магистър, клинична фармация
2262 7015 Фармацевт, магистър, клинична химия
2262 7010 Фармацевт, магистър, лечебни растения и фитофармацевтични продукти
2262 7011 Фармацевт, магистър, организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
2262 7012 Фармацевт, магистър, организация и икономика на фармацевтичното производство
2262 7013 Фармацевт, магистър, технология на лекарствата с биофармация
2262 7014 Фармацевт, магистър, токсикология и токсикологичен анализ
2262 7017 Фармацевт-магистър , ръководител на аптека
2262 6018 Фармацевт-медицински представител
1219 5006 Фасилити мениджър
1114 5043 Федерален секретар, браншова организация на работниците и служителите
2240 3001 Фелдшер
2240 3002 Фелдшер, специализант
2240 3003 Фелдшер, със специалност в системата на здравеопазването
7514 1001 Ферментатор
6129 3017 Фермер, дивечовъд
6121 2002 Фермер, животновъд
6320 2001 Фермер, животновъдство за собствено потребление
6129 2001 Фермер, зайцевъд
6121 2003 Фермер, коневъд
6123 2003 Фермер, отглеждане на копринени буби
6221 2002 Фермер, отглеждащ аквакултури
102
6111 2002 Фермер, отглеждащ захарно цвекло
6111 2003 Фермер, отглеждащ зеленчуци
6111 2004 Фермер, отглеждащ зърнени култури
6111 2005 Фермер, отглеждащ лен
6112 2001 Фермер, отглеждащ лозя
6111 2006 Фермер, отглеждащ люцерна
6112 2002 Фермер, отглеждащ овощни дървета
6112 2003 Фермер, отглеждащ плодове
6111 2007 Фермер, отглеждащ полски култури (различни видове)
6122 2001 Фермер, отглеждащ птици
6111 2008 Фермер, отглеждащ тютюн
6111 2009 Фермер, отглеждащ фъстъци
6112 2004 Фермер, отглеждащ хмел
6121 2004 Фермер, производител на кожи
6121 2005 Фермер, производител на млечни продукти
6121 2006 Фермер, производител на мляко
6122 2002 Фермер, производител на яйца
6123 2001 Фермер, пчелар
6123 2002 Фермер, пчеловъд
6129 2002 Фермер, развъждащ кръстосани животни
6121 2007 Фермер, развъждащ племенни животни
6122 2003 Фермер, развъждащ птици в инкубатор
6310 2001 Фермер, растениевъдство за собствено потребление
6221 2003 Фермер, рибовъд
6114 2001 Фермер, смесени култури
6310 2002 Фермер, смесени култури за собствено потребление
6130 2001 Фермер, смесено стопанство
7211 2054 Феросплавчик
6113 1006 Фиданкопроизводител
2111 6005 Физик
2111 6006 Физик, акустик
2111 6007 Физик, атомна физика
2111 6008 Физик, балистик
2111 5025 Физик, биофизика
2111 6009 Физик, електричество и магнетизъм
2111 6010 Физик, електроник
2111 5021 Физик, медицинска радиологична физика
2111 5022 Физик, медицинска санитарна физика
2111 6011 Физик, механика
2111 6012 Физик, молекулярна физика
2111 6013 Физик, оптика
2111 5023 Физик, радиационна хигиена
2111 5024 Физик, радиобиология
2111 6014 Физик, теоретична физика
2111 6015 Физик, термодинамика
2111 6016 Физик, топлофизика
2111 6017 Физик, физика на елементарните частици
2111 6018 Физик, физика на полупроводниците
2111 6019 Физик, физика на твърдото тяло
2111 6020 Физик, хидродинамика
103
2131 6039 Физиолог
2250 6001 Физиолог, животни
2131 6040 Физиолог, растения
2264 6006 Физиотерапист
2654 5027 Филмов експерт
4411 3004 Филмотекар
2643 6009 Филолог
2643 6010 Филолог, графолог
2643 6011 Филолог, етимолог
2643 6012 Филолог, лексикограф
2643 6013 Филолог, морфолог
2643 6014 Филолог, семантолог
2643 6015 Филолог, фонолог
2633 6004 Философ
8111 2037 Филтърджия
2413 6001 Финансов анализатор
1211 7001 Финансов директор
2422 7097 Финансов инспектор
2411 6012 Финансов контрольор
2422 7031 Финансов контрольор, държавен служител
1211 7002 Финансов мениджър
3352 5001 Финансов ревизор
7536 1024 Финишист, каучуково-обувни изделия
7316 2020 Фирмописец
3423 3004 Фитнес инструктор
2131 6024 Фитолог
8111 2038 Флотационен работник
8111 2039 Флотиер
7211 2055 Флюсовар
7211 2056 Флюсодобивчик
2652 8028 Фолклорист
4411 3005 Фондохранител, музей/художествена галерия
2643 6016 Фонолог
4411 3006 Фонотекар
7211 2057 Формовчик
7314 2010 Формовчик, абразивно колело
7114 2007 Формовчик, бетонни изделия
7319 1007 Формовчик, восъчни основи (пчелни пити)
7321 2010 Формовчик, електротипер
7314 2011 Формовчик, керамични изделия
7321 2011 Формовчик, стереотипер
7315 2025 Формовчик, стъклени изделия
7549 2014 Формовчик, стъклени лещи
7412 1002 Формовчик, фолио
7321 2031 Фотогравьор
2165 6007 Фотограметрист
3431 3001 Фотограф
7321 2032 Фотограф, фотогравюри
5241 0003 Фотомодел
7322 2012 Фотонаборчик
104
3431 3002 Фоторепортер
7321 2033 Фоторетушьор
4411 3007 Фототекар
7321 2034 Фотоцинкограф
7223 2041 Фрезист
7321 2035 Фрезист-монтажист, клишета
5161 8004 Френолог
5141 2001 Фризьор
6129 1003 Фуражист
7522 1009 Фурнирослепвач
7315 2026 Фускаджия
7511 1020 Футеровчик
7214 2014 Хелингист, корабостроене и кораборемонт
7322 2019 Хелиографист, изработване на шаблони
5321 1003 Хигиенист, здравно заведение
2114 6030 Хидроакустик
2131 6025 Хидробиолог
2114 6031 Хидрогеолог
2165 6008 Хидрограф
7549 2008 Хидроизмерител
7124 2003 Хидроизолаторчик
2114 6032 Хидролог
7549 2009 Хидрометеорологичен/агрометеорологичен наблюдател
7549 2010 Хидронаблюдател
2113 6001 Химик
2113 6022 Химик, анализ на лекарствените продукти
2113 6023 Химик, биохимия
2113 6003 Химик, дегергенти
2113 6024 Химик, клинична химия
2113 6021 Химик, контрол на качеството
2113 6004 Химик, корозия
2113 6005 Химик, кристалография
2113 6028 Химик, медицинска химия
2113 6006 Химик, металургичен
2113 6007 Химик, молекулярен
2113 6008 Химик, неорганична химия
2113 6009 Химик, обработка на кожи
2113 6010 Химик, обработка на светлочувствителни материали
2113 6030 Химик, организация и икономика на фармацевтичното производство
2113 6011 Химик, органична химия
2113 6012 Химик, петролен
2113 6013 Химик, пластмаса
2113 6014 Химик, полимери
2113 6015 Химик, производство на бои и лакове
2113 6016 Химик, производство на гума и гумени изделия
2113 6017 Химик, производство на хранителни продукти и напитки
2113 6025 Химик, радиационна хигиена
2113 6026 Химик, радиобиология
2113 6027 Химик, санитарна химия
2113 6018 Химик, стъкло
105
2113 6019 Химик, текстил
2113 6029 Химик, токсикология
2113 6020 Химик, физикохимия
8122 2021 Химикалист, производство на стоманени профили
2113 6002 Химик-аналитик
2262 6002 Химик-фармацевт
2659 0015 Хипнотизатор
5161 8005 Хиромант
2212 7058 Хирург, естетична (козметична) хирургия
2131 7033 Хистолог, животни
2131 6026 Хистолог, растения
8142 1018 Хладилен мебелист
2310 6009 Хоноруван преподавател, висше училище
2653 5002 Хореограф
2652 7017 Хормайстор
5151 1004 Хост (хостеса)
7321 2036 Хромолитограф
7549 2015 Хронометражист
2166 8002 Художествен оформител
2651 6003 Художествен редактор
2654 7014 Художествен ръководител, театрален
3431 3005 Художествена фотография
2651 8009 Художник
2651 8010 Художник, график
2651 8011 Художник, гримьор
2651 8015 Художник, живопис
3435 3014 Художник, изпълнител на кукли
3435 3015 Художник, изпълнител на макети
3435 3016 Художник, контур
2651 8016 Художник, миниатюри
3435 3017 Художник, надписи
2651 8017 Художник, постер
2651 8012 Художник, приложник
2651 8013 Художник, проектант
2651 8014 Художник, сценични костюми
2651 8018 Художник, търговска реклама
7316 3023 Художник-декоратор
7316 3021 Художник-оцветител, разпръскване (без строителните)
7316 3022 Художник-оцветител, с четка (без строителни)
6113 1007 Цветопроизводител
3315 3007 Ценовик
7536 1025 Цепач
7113 2016 Цепач, камъни
7315 2027 Циментатор, стъклени изделия
2131 7034 Цитолог, животни
2131 6027 Цитолог, растения
3411 3005 Частен детектив
2612 7009 Частен съдебен изпълнител
3118 3001 Чертожник
3118 3002 Чертожник, архитектура
106
3118 3003 Чертожник, въздухоплаване
3118 3004 Чертожник, геология
3118 3005 Чертожник, гражданско строителство
3118 3006 Чертожник, електричество
3118 3007 Чертожник, електроника
3118 3008 Чертожник, картография
3118 3009 Чертожник, литография
3118 3010 Чертожник, машини и инструменти
3118 3011 Чертожник, механика
3118 3012 Чертожник, мореплаване
3118 3013 Чертожник, отоплителни и вентилационни системи
3118 3014 Чертожник, промишлено строителство
3118 3015 Чертожник, техника
3118 3016 Чертожник, топография
3151 3004 Четвърти механик, кораб
7511 1021 Четинар
9112 0003 Чистач, производствени помещения
9329 0027 Чистач, производствено оборудване
7133 1002 Чистач, фасади на сгради
9112 0004 Чистач/ Хигиенист
1349 3010 Читалищен секретар
1112 7075 Член на Акредитационен съвет, НАОА
1120 7053 Член на Висшия съдебен съвет
1213 7054 Член на Медицинска комисия, лекар, НОИ
2411 5016 Член на Одитен комитет
1213 9006 Член, държавна комисия
1120 7025 Член, Надзорен съвет в търговско дружество
1213 9004 Член, Надзорен съвет на агенция
1213 9005 Член, Сметна палата
1120 7020 Член, съвет на директорите
1120 7021 Член, управителен съвет
7211 2058 Чугунодобивчик
7531 1001 Шапкар
8212 2019 Шевмонтажник, електронни и технически средства и системи
8212 2020 Шевмонтажник, хидро- и пневмосистеми
7521 1011 Шелист
7533 1014 Шивач
9329 0028 Шивач, бали
7533 1010 Шивач, драперии/пердета
7533 1011 Шивач, кожа
7531 1003 Шивач, мъжко/дамско облекло
7533 1012 Шивач, обувки
7533 1013 Шивач, шапки
9311 0005 Шинар
4413 2004 Шифровчик
7211 2059 Шихтовчик
3152 4019 Шкипер
7223 2042 Шлайфист
7211 2060 Шлаковчик
7113 2017 Шлифовчик
107
7313 2015 Шлифовчик, бижутерия
7224 2009 Шлифовчик, инструменти
7224 2010 Шлифовчик, машинни инструменти
7224 2011 Шлифовчик, метал
7313 2016 Шлифовчик, промишлени диаманти
7313 2017 Шлифовчик, скъпоценни камъни
7315 2028 Шлифовчик, стъкло
7222 3011 Шлосер
7222 1005 Шлосер, корабен
7212 2025 Шлосер-електрозаварчик
7233 2032 Шлосер-монтьор
7224 1008 Шмиргелист
8331 2002 Шофьор, автобус
8343 2003 Шофьор, автокран
8322 2007 Шофьор, куриер
8322 2002 Шофьор, лек автомобил до 9 места
8322 2006 Шофьор, лекотоварен автомобил
8322 2003 Шофьор, линейка
8332 2002 Шофьор, платформа
8322 2004 Шофьор, пощенски автомобил
8332 2001 Шофьор, противопожарен автомобил
8331 3007 Шофьор, самолетообслужваща техника
8332 2003 Шофьор, самосвал
8332 2004 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил
8331 2003 Шофьор, съчленен автобус
8331 2004 Шофьор, съчленен тролейбус
8322 2005 Шофьор, такси
8332 2009 Шофьор, тежкотоварен автомобил
8332 2005 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
8332 2008 Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона
8332 2010 Шофьор, товарен автомобил
8332 2006 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
8331 2005 Шофьор, тролейбус
8332 2007 Шофьор, цистерна
8331 2006 Шофьор-инструктор
7123 2004 Шпакловчик
7321 2037 Щанцьор, изработка на шанцформи
3152 4017 Щурман
2611 7021 Юрисконсулт
2422 7099 Юрисконсулт, държавен служител
5161 8006 Ясновидец