10
Апр 12
 Как да напишем мотивационно писмо
 
Вие активно търсите работа и кандидатствате за определено работно място. Вече сте подготвили автобиография, но се сблъсквате с ново изискване на работодателя - представяне на мотивационно писмо. Това е нещо сравнително ново и непознато за България и често се случва някой да се откаже да кандидатства за подходяща работа, защото не знае какво е мотивационно писмо и kak да го напише.
Дори да се чувствате несигурни, не се отказвайте.
Мотивационното писмо не е npeчka, a една добра възможност да "спечелите" работодателя на ваша страна. Често именно то е решаващо при избора koй кандидат да бъде поkaнeн на интервю.
Мотивационното писмо цели да убеди работодателя, че притежавате необходимите качества и умения и имате желание и готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. Едно добре обосновано мотивационно писмо може да компенcupa няkou слаби страни в автобиографията ви - недостатъчен трудов опит, липса на диплома за дадени умения и др.
Мотивационно писмо представяте не само koгато работодателят изрично го изuckвa от вас. Може да npukpenuтe мотивационно писмо kъм автобиографията си и когато kaнgugaтствуватеза работа по своя инициатива (без да има обявено свободно работно място). В този случай представянето на мотивационно писмо прави много добро впечатление. В тази страница Ви предоставя практически съвети за това kak да напишете и cmpykтypupaтe мотивационно писмо и да го превърнете във ваш "съюзнuk" пред работодателя.
 
Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
 • За да посочите конкретни примери за вашите умения и опит - къде и кога са придобити и използвани и как се отнасяте към конкретната длъжност, за която кандидатствате.
 • За да подчертаете вашите силни страни и това, което можете да допринесете за бъдещия успех на фирмата.
 • За да включите допълнителна информация, която не присъства в автобиографията ви.
 • За да обосновете желанието и мотивацията си за работа в конкретната фирма.
 • За да се отличите от другите кандидати и да „грабнете" вниманието на работодателя, за да ви покани на интервю.
 
Съвет:Когато пишете вашето мотивационно писмо, е добре да се водите по следната схема:
 • привличате внимание
 • предизвиквате интерес
 • обосновавате мотивацията си за работа
 • насърчавате съответна реакция от страна на работодателя
 
Във вашето мотивационно писмо работодателят търси...
 
Работодателите всекидневно преглеждат голям брой авто­биографии и мотивационни писма, изпратени по обява или по собствена инициатива на търсещия работа.


За да се спре точно на вашата кандидатура и да ви покани на интервю, работодателят ще търси във вашето мотивационно писмо ясен и добре обоснован отговор на следните въпроси:
 • Отговаряте ли и в каква степен на изискванията за даденото работно място - образование, трудов опит и умения.
 • В каква степен това, което сте работили преди, се доближава до работата, за която кандидатствате.
 • Дали предварително сте проучили фирмата, в която кандидатствате.
 • Какво ви привлича в обявената работа - това е личната ви мотивация да кандидатствате точно в тази фирма, за тази позиция.
 • Желанието ви за развитие.
 • С какво вие ще допринесете за работата и с какво тя ще спомогне за вашия професионален напредък.
 

Подгответе се...

Преди да започнете да пишете самото мотивационно писмо, е нужно да намерите информация за фирмата, в която кандидатствате. Търсете подробности за:

 • Дейността, която извършва - сектор, място на пазара, продукти или услуги и т.н.
 • Ръководство - как и от кого се управлява
 • Големина на фирмата - брой служители, длъжности
 • Клиенти
 • Конкуренти

Такава информация можете да намерите в Интернет страницата на фирмата, от рекламни материали, от познати, които работят в тази област, от конкуренти, от статии в пресата. Бихте могли да се обадите във фирмата и да по-искате техни рекламни брошури или да попитате за Интернет адрес. Когато търсите информация, обърнете внимание на всичко, което би ви послужило да си съставите детайлна представа за фирмата - структурата на управление, финансовите отчети, реализирани проекти и дейности, събития, архив от публикации и др. Добре е да проучите още дали във фирмата, в която кандидатствате за работа, има специален отдел, който се занимава с подбора и наемането на персонал.

 

Едно добро мотивационно писмо съдържа...

Основните елементи на мотивационното писмо са:

è Координати
Мотивационното писмо трябва да има получател (началник на отдел "Персонал", началника на фирмата, изрично посочено лице за контакт или просто името на фирмата) и подател (вие). Под координатите добавете и дата на подаване на писмото.
è Въведение
Още в тази част трябва да съумеете да привлечете вниманието на работодателя и да го накарате да прочете писмото ви докрай. В тази част трябва да акцентирате на:
 • Длъжността, за която кандидатствате - не пропускайте да уточните това, защото много работодатели набират служители за различни длъжности по едно и също време.
 • Откъде знаете за обявената длъжност - от обява във вестник (цитирайте името, датата, броя на вестника), от познат, от собствено проучване и т.н.
 • Защо кандидатствате за тази позиция - изразете готовност и желание за работа, интерес към фирмата. Покажете, че сте се интересували от фирмата и че разбирате изискванията за обявената длъжност.
è Мотивация
Опитайте се да обвържете опита, който притежавате, с изискванията за предлаганата длъжност.Включете информация за:
 • Качествата и способностите си - наблегнете върху силните си страни, които биха заинтересовали работодателя. Опишете образованието и опита, които имате и които ще ви бъдат полезни в бъдещата ви дейност в тази фирма. Дайте конкретни примери за това как сте прилагали уменията и квалификацията си до момента (ако е уместно цитирайте конкретни отговорности и резултати в цифри).
 • Готовност за работа - изразете силната си мотивация и готовност да работите в тази фирма. Тук е моментът да "ащитите" евентуални слаби страни в автобиографията си - това са изисквания, на които не отговаряте в пълна степен. Например: дори да не притежавате посочените години трудов стаж, бихте могли да докажете, че въпреки това сте достатъчно квалифицирани и имате много богат практически опит
 • Вашия принос в работата на фирмата - с какво ще "обогатите" фирмата, екипа, работодателя. Не забравяйте, че трябва да сте добре аргументирани - вие сте инвестиция за работодателя и трябва да го убедите да я направи. Може да споделите, че имате конкретни идеи за развитие на работата, които бихте приложили, ако ви назначат (но не се впус-кайте в подробности).
è
Информация за връзка с вас
Завършете с благодарност към работодателя за отделеното време и подчертайте, че сте на разположение за интервю с него. Уверете се, че сте дали пълна информация за обратна връзка с вас. В случай че ви предстои смяна на адрес, телефон, пътуване, посочете координати, на които може да бъдете открити, както и удобно за вас време. Не забравяйте да подпишете писмото - използвайте стандартните фрази, например: "С уважение: Десислава Георгиева".


 • Мотивационното ви писмо трябва да е кратко (не повече от страница - страница и половина) и интересно за работодателя.
 • Обвържете вашите умения с изискванията за обявената длъжност - посочете какво вие можете да направите за работодателя.
 • В описанието на уменията и отговорностите, които сте имали до момента, включете думи, подобни на тези, които работодателят е използвал в обявата за работа.
 • В мотивационното писмо се дава повече информация отколкото в автобиографията.
 • В мотивационното ви писмо трябва да се усеща личен стил на изразяване. Опитайте се да направите изложението си оригинално.
 • Демонстрирайте увереност и желание за работа.
 • Оформете мотивационното си писмо добре - с отчетливи параграфи, Красив почерк (ако е на ръка), хубава хартия и т.н.

Внимавайте за грешки...

 • Не прекалявайте с хвалбите за себе си.
 • Не използвайте клишета - фрази от готови мотивационни писма или целите писма.
 • Не използвайте негативни изрази - „Аз не можах да направя...", „Не ми беше позволено да..."
 • Не допускайте неугледен вид на писмото си - грозен почерк, лоша хартия, без добре отделени параграфи и т.н.
 • Не допускайте фактологични и правописни грешки.

Един последен поглед...

 • Прегледайте писмото си за правописни грешки или помолете познат да го провери.
 • Уверете се, че сте адресирали писмото правилно, че сте изписали вярно името на фирмата и на човека, до когото го адресирате.
 • Проверете всичко ли сте написали, верни ли са датите.
 • Уверете се, че сте дали точна информация за обратна връзка с вас.

Един пример...

Мобишоп ООД
Магазин за мобилни телефони и аксесоари
На вниманието на
управителя
г-жа Биляна Иванова
Делян Георгиев
Ул. Дойран № 15, ет. З
гр. Плевен
Тел. 31856
Мобилен: 088 263 121
E-mail: [email protected]

12 юли 2003 г.

Уважаема г-жо Иванова,

Бих искал да изразя интереса си към обявеното свободно работно място за продавач-консултант в Мобишоп по обява, публикувана във в. „Плевенски вести", от 10 юли 2003 г., бр. 127.

Интересът и желанието ми да използвам техническите си познания и умението си да общувам с хора ме мотивира да кандидатствам за работа в Мобишоп, който е един от най-посещаваните в града магазини за мобилни телефони и се ползва с високо доверие сред клиентите.
Вярвам, че техническото образование и опитът ми до момента ще ми позволят да се справя добре с работата на продавач-консултант.

След завършването на механотехникума в Плевен работих две години като продавач в магазин за електроуреди "Електролукс" ООД. По време на работата си открих, че основното ми предимство е да общувам с хората, да им разяснявам на достъпен език техническите характеристики на различните уреди и да ги привличам като клиенти. Още по време на първата си година в магазина успях да реализирам много добри продажби и бях отличен Като "Служител на годината".

Вярвам, че задълбочените ми технически познания, търговски опит и нюх, както и уменията ми да убеждавам, печеля и задържам клиентите, ще бъдат полезни за работата и бъдещото развитие на "Мобишоп".

Предварително искам да изкажа благодарност за отделеното внимание и време. На разположение съм за евентуална среща при желание от ваша страна.

Прилагам автобиография и снимка.

С уважение:
Делян Георгиев

 

За съвет...

Ако все пак не се чувствате уверени в начина, по който трябва да съставите мотивационното си писмо, потърсете съвет от специалист. На ваше разположение са служителите от местните бюра по труда, както и консултанти в т. нар. частни трудови посредници. Това са фирми, с право да извършват посредническа дейност на пазара на труда - консултиране на търсещи работа, намиране на работа в България и чужбина.

Примерен вариант може да свалите от тук!