„Всеки има право да организира бизнеса си така, че да сведе дължимите данъци до възможния минимум. Никой не е длъжен да планира приходите и разходите по максимално удобния за Министерството на финансите начин. Да увеличиш собствените си данъци въобще не е патриотичен дълг на гражданите...” Федерален съдия Хенд (Дело Херверинг срещу Гергъри) - Върховен съд на Съединените Американски Щати.

Месечните цени се формират според обема на извършваната дейност, измерван на база на обработени документи и брой на персонала, часовете консултации, административни услуги и други параметри. Предлагаме прозрачни и ценово обосновани счетоводни услуги. За да отправим към Вас ценово предложение е необходимо да се запознаем най-общо с документооборота и дейността на фирмата, както и специфичните Ви изисквания.

счетоводство